Veldwerkgroep Beek-Loerbeek

Geplaatst op dinsdag 27 oktober 2015 om 14:11

Zaterdag 26 en zondag 27 november 2014 organiseerde de Veldwerkgroep Beek-Loerbeek haar tweede fototentoonstelling in de Averhof in Beek. Na de nodige voorbereidingen was men benieuwd naar de belangstelling van de Beekenaren. Na een heel druk weekend kon er worden afgesloten met een bijzonder content gevoel. De meer dan 400 bezoekers hebben de verwachtingen van de organisatoren ruim overtroffen.

Bezoekers kwamen van heinde en ver om de getoonde foto’s te bewonderen en de video’s te bekijken. Soms zocht men hulp bij de speurtocht naar de eigen roots die wellicht in Beek of Loerbeek een wortel zouden kunnen hebben. Er werden contacten gelegd om nieuwe delen van het plaatselijke erfgoed te (helpen) bewaren. Afspraken werden gemaakt om bij mensen thuis beeldmateriaal te digitaliseren en zo veilig te stellen. En heel belangrijk, te helpen personen op foto’s te identificeren. Bij het gratis kopje koffie was het uitermate gezellig en een aantal bezoekers kwam zelfs beide dagen om te genieten van en mee te praten over de vergane glorie van Beek.

Veldwerkgroep Beek-Loerbeek is zo’n vijf jaar geleden ontstaan. Heemkundelid Jan Meurs is al tientallen jaren postzegelverzamelaar als hij op een bepaald moment ook begint met verzamelen van ansichtkaarten, bidprentjes en foto's. Mede op initiatief van Edwin Zweers besluit hij samen met Theo Roes structureler te gaan werken aan het behoud van het Beekse erfgoed. Via-via worden nog een aantal vrijwilligers gevonden die actief proberen erfgoed, foto’s en filmmateriaal te verzamelen. Op gezette tijden, met name in de wintertijd, komt men in de Averhof in Beek bij elkaar. Om te praten over het verleden, nieuwe fotografische aanwinsten te bekijken, maar ook om de personen op het aanwezige beeldmateriaal te benoemen. Grootste uitdaging hierbij is het feit dat veel materiaal vaak pas beschikbaar komt na een overlijden. Diegene die de personen zou kunnen benoemen zijn dan vaak allemaal al overleden.Via de plaatselijke alleroudsten probeert men er toch achter te komen wie nou die persoon is op die ene bijzondere foto. En misschien wat het bijbehorende verhaal bij de foto is.Vooral voor beeldmateriaal uit de jaren voor 1950 begint hierin de tijd en met name het verlies van de kennis van en over deze periode, een beperkende factor te worden.

Het erfgoed dat men probeert veilig te stellen kan bestaan uit foto's, dia's, film, bidprentjes, aktes, ansichtkaarten, boeken en mondelinge overleveringen.Vaak gecategoriseerd naar onderwerpen zoals verenigingen, vriendengroepen, oude winkels, boerderijen, hotels, cafés en pensions of plaatselijke bedrijven. Maar ook is men nu druk op zoek naar mate- riaal van verenigingen, vriendengroepen, families zoals de Meisters of oude schoolfoto’s.

In juli 2004 werd de basisschool in Loerbeek gesloten. Door een speciale sluitingscommissie werd een reunie georganiseerd. Hierbij werd de assistentie verleend om vanuit de beschikbare schoolfoto’s een expositie over oud-leerlingen samen te stellen. Hiervoor bleek tijdens de reünie bijzonder veel belangstelling te zijn. Dat historie leeft in Beek en Loerbeek is absoluut een feit.

Het veiligstellen en indexeren van erfgoed over Beek en Loerbeek is op dit moment feitelijk de grootste en belangrijkste taak van de VWG. Vooral beeldmateriaal en met name op papier is in het huidige milieu onderhevig aan verval. Zo is bij kleurenfoto's uit de jaren 1950 tot 1990 het optreden van kleureninstabiliteit opmerkelijk. Andere foto's kunnen in de loop der tijd vergelen of vervagen, het papier kan vergaan. En dan nog maar niet te spreken over de spreekwoordelijke oude doos met foto's, vaak aangedaan door insecten zoals het papiervisje dat zich tegoed doet aan de bestanddelen van papier. Binnen de VWG wordt nagedacht hoe dit materiaal beter geconserveerd kan worden. Digitaliseren is en lijkt hierbij dé oplossing. Echter een gescande foto die opnieuw wordt afgedrukt is in de praktijk altijd anders dan het origineel. Helaas is dé oplossing dus nog niet gevonden, los van het kostenplaatje dat zo ́n project waarschijnlijk met zich meebrengt.

Bron: Old Ni-js maart 2015.

Tekst: Gert-Willem Römer

Deel deze pagina