Veldwerkgroep Zeddam - Vinkwijk - Vethuizen

Geplaatst op zondag 1 maart 2015 om 14:18

Update 7 april 2017. De Veldwerkgroep Zeddam-Vinkwijk-Vethuizen wordt nu gevormd door: Tom Dingen (voorzitter), Rob Fenneman, Gerhard Pas, Herman Rougoor en Jan Tervoert.

Om zoveel mogelijk gegevens over Zeddam en omgeving en haar bewoners vast te leggen
is de Veldwerkgroep Zeddam-Vinkwijk-Vethuizen (VWG-ZVV) opgericht. Deze groep functioneert al enkele jaren en verzamelt foto’s met alle informatie daarover. Ook worden bewoners geïnterviewd en daarbij gefilmd, zodat ook de vaak leuke en interessante verhalen worden bewaard voor het nageslacht.

Historische gebeurtenissen worden aan de vergetelheid ontrukt en in een modern jasje opnieuw onder de aandacht gebracht. Vaak verklaart een verhaal van vroeger de situ- atie in het hedendaagse. Namen van families en hun samenstelling en ook de onderlinge verbintenissen kunnen een duidelijk beeld verschaffen en antwoord geven op vragen die in de gemeenschap van de dorpen leven. Stamboomonderzoekers bijvoorbeeld kunnen zo voor hen interessante vondsten opdoen, maar onze groep ook rechtstreeks benaderen. Behalve fotomateriaal worden ook bidprent- jes verzameld, omdat daaruit ook belangrijke gegevens kunnen worden gehaald.

Met enige regelmaat worden herkennings- bijeenkomsten georganiseerd, waarbij de VWG-ZVV verzamelde foto’s tentoonstelt en de bezoeker op lijsten kan invullen wie zij herkennen. Uiteraard zijn daarbij foto’s van groepen (verenigingen, scholen, families) uit alle lagen van de bevolking welkom. Aantrekkelijk daarbij zijn vooral de namen. Deze foto’s worden door de VWG-ZVV digitaal opgeslagen en zo nodig ook gerestaureerd. Wanneer de eigenaar van de foto’s deze niet wil afstaan, dan zal de VWG-ZVV ze graag scannen, waardoor de afbeelding wel ter beschikking komt van de Heemkundekring. Publicatie van de foto’s geschiedt dan op Berghapedia, een onderdeel van de website van de Heemkundekring Bergh, welke dan op die manier geraadpleegd kan worden.

Wat heeft de groep inmiddels zoal gedaan? Er zijn fotoherkenningsbijeenkomsten georganiseerd in het Dorpshuis, Sydehem en in het Gildegebouw. Er is ook voor de Seniorenvereniging een fotoherkenningsmiddag gehouden, met filmvertoning van nieuwsflitsen. Er zijn luchtfoto’s van Zeddam gemaakt voor Old Ni-js. Ook is een Vethuizense kermis met film in beeld gebracht. Alle zakenpanden in Zeddam zijn in 2012 in beeld gebracht met als contrast de situatie van 50 jaar geleden (zie Old Ni-js nr. 83 en 86). De bijgevoegde luchtfoto uit 1962 met de tegenhanger uit 2012 toont aan, dat ook Zeddam sterk is veranderd. Door de functie welke enkelen van ons hebben in de archiefcommissie van het eeuwenoude Oswaldusgilde te Zeddam komen soms ook verrassende zaken aan het licht. Die combinatie is toch wel uniek te noemen.

De VWG - ZVV heeft een behoorlijk uitda- gend werkprogramma, dat zich uitstrekt van onderzoek naar boerderijen, herkomst van de namen van deze hofstedes en haar bewo- nersgeschiedenis. Een andere interessante geschiedenis, welke diepgaand wordt onderzocht en bewerkt door Jan Tervoert, betreft “de Sedde”, een verdwenen riviertje dat van invloed is geweest op het landschap in ons werkgebied. De oorsprong van deze stroom is gevonden en het loopgebied is voor een groot deel ook al vastgelegd. Met foto’s wordt deze geschiedenis in beeld gebracht en ook voor de leek begrijpelijk gemaakt. Het resultaat zal waarschijnlijk uitmonden in een presen- tatie door onze werkgroep voor de Heemkun- dekring en haar leden.
Momenteel loopt er ook een onderzoek naar de geschiedenis van de oude o penbare school, dat, na verschillende bestemmingen gehad te hebben, uiteindelijk is afgebroken om plaats te maken voor huizenbouw. Foto’s van klassen van deze school zijn voorhanden en we zoeken nog naar namen van de betreffende leerlingen. Enkele zijn inmiddels bekend, maar wie zijn die anderen?

Onze groep heeft behoefte aan informatie vanuit de gemeenschap in ons werkgebied, Zeddam- Vinkwijk - Vethuizen (Z-V-V). Daarom zijn de telefoonnummers en e-mail adressen van de groepsleden ook vermeld.

Bron: Old Ni-js maart 2015.

Veldwerkgroep Zeddam - Vinkwijk - Vethuizen (vlnr): Jan Tervoert, Gerard Kock, Gerhard Pas, de pomp, Henk Timmermans, Oswald Engelbarts en Herman Rougoor. (Maart 2015)

Beeld: Ben Schuurman

Deel deze pagina