Stukje van de Dialectwarkgroep 21-11-2020

Geplaatst op zondag 22 november 2020 om 21:45

Ofschoon de dialectwarkgroep in coronatied niet fysiek bi-j mekaar kan komme, is d’r geenszins sprake van winterslaop! Dialect kan ook via de tillefoon, whatsapp en e-mail. Door mik de groep duchteg gebruuk van.

Allereerst memorere wi-j ’t gelukkege feit dat de nestor van de Liemerse en Achterhoekse dialectologie, Lex Schaars, vanwaege zien grote verdienste geridderd is in de Orde van Oranje Nassau. In De Gelderlander en ook op onze website is door uutvoereg aandach aan besteed.

De warkgroep kan melde dat de eerste versie van de “Grammatica van ’t Barghs (GRAB)” kloor is. In 50 pagina’s worre de woordsoorte van warkwoord tut telwoord in tabellenvorm weergegeve en telkes vergelekke met ’t Standaardnederlands. De GRAB kump binneköt beschikboor via de online-media van de HKB. *

Vervolgens wudt d’t now geprakkizeerd, hoe de warkgroep met de GRAB in de hand aan de geng kan, um in cursusvorm ’t Barghs Plat onder ’t nog niet plat praotende volk te brenge.

De verhale in de rubriek Barghse Praot blieve maor uut de pen van met name Alouis Geerling vloeie. Die worre telkens gepubliceerd in ‘t online magazine Stem van Montferland.

Ook ’t Woord van de Maond hult niet op te verschiene op de HKB-website. ’t Woord wudt now ook in ’t maondelekse zeer komische online-magazine van de dialectwarkgroep d’Eigenspraok van de OVGG gepubliceerd. Dah magazine is te vinde op: <link>.

Bi-j de digitalisering van ’t woordeboek ’n Trop Barghse Praot worre de letste punte op de i gezet. ’t Is letterlek monnikewark, dus helpers zun welkom!

’t HKB Archief is now aangevuld met de naolaoteschap van Henk Harmse. De dialectwarkgroep het zich aover de ordners met opschrif “Dialect” ontfermd en is van plan, door ’n inventaris van te make.

De warkgroep krig graag wense/tips veur ’t Woord van de Maond en suggesties veur mooie onderwarpe, um verhale aover te make. A’j plat könt praote, mo’j niet laote en ’t ons ook laote wette!

As beloning doorveur is de warkgroep graag bereid, um de andere warkgroepe van de HKB met taalkundege raod en daod te ondersteune!

Tekst: Antoon Berentsen

Deel deze pagina


Meer agendapunten »

Canon van BerghLid worden van de HKB?'t Raethuys
Bestel hier »