4 Barghse Weurd - Woord van de Maond

Geplaatst op maandag 21 december 2020 om 16:09 — Laatst bijgewerkt op maandag 21 december 2020 om 16:09

'Barghse weurd' is de rubriek, woor de warkgroep leuke, interessante dialekweurd veur 't voetlicht wil brenge. Ze komme ofwel zo van de straot of uut onze woordverzamelingen op Berghapedia of in 't 1988 verschene woordeboek 'n Trop Barghse Weurd. Heb gi-j eiges ook 'n woord da'j in 't zunneke wilt zette, stuur 'm ons dan via 't kontakformulier. Vermeld s.v.p. 'bericht veur de dialek-warkgroep'.


Woord van Maond april 2021: näöle

“Näöle”, ja daar kunnen we ons na een jaar corona wel iets bij voorstellen. Kan het wel of niet? Is protest tegen de coronamaatregelen näölen of is het oprechte bezorgdheid? Het was echter niet de lockdown die mij op het näöle-woord bracht. Het was de burgemeester van Nijmegen. De gemoedelijk ogende Hubert Bruls (Nuth 1966) houdt, zegt hij in de krant van 11 maart, van lezen. "Literatuur geeft zoveel meer inspiratie en ontroering dan de zoveelste beleidsnota.” Hij laat drie schrijvers een roman over de stad schrijven. Een soort veredelde city marketing. Maar de schrijvers hebben de vrije hand en Bruls vindt ook dat ze best dat mogen doen, wat Nijmegenaren kennelijk goed kunnen: nuilen. “Dat is dialect voor zeuren”, voegt de burgemeester toe. Nuilen is een soort geuzen-woord in de stad. De website www.nuilen.nl noemt het een “Nimweegse hebbelijkheid”.

De tweeklank ui bevreemdt hier. Hij komt in de Oost-Nederlandse dialecten eigenlijk niet voor. Een huis wordt huus of iets noordelijker hoes en buiten is bute of boet’n. Dat het juist in Nijmegen een ui is, heeft misschien te maken met het feit dat het Nijmeegs stadsdialect al bijna is verdwenen en het woord zich aan het standaardnederlands heeft aangepast. In elk geval heet de carnavalsvereniging van het iets zuidelijker gelegen Cuijk De Nölers. Dat een ander woord, bijvoorbeeld tuin die ui niet verliest, heeft mogelijk te maken met het feit dat het juist geen dialectwoord is. Mensen die daar tuun van maken, construeren quasi-dialect, omdat ze vergeten zijn dat het dialect een ander woord heeft, namelijk hof. Voor het woord ui gebruikte men -vroeger- look, siepel of zwiebel. In de klinkerlijst van de WALD-spelling komt de klank ui niet voor.

Ons nuilen is dus näöle. Niet neule, maar de letter o met een Umlaut, uit te spreken als het Keulse woord voor Keulen Kölle, maar dan uiteraard lang uitgesproken. Dit woord komt met verschillende klinkers (eu, ui, äö) in Nederland van Maastricht tot Groningen voor. De website www.mijnwoordenboek.nl/dialecten/ laat bij het woord zeuren zien waar welke variant gebruikt wordt. En omdat taal zich niet aan grenzen houdt -zo was het tenminste vroeger-, wordt het woord uiteraard ook in de aangrenzende Duitse streken gebruikt. Van daar komt de uitdrukking “Wat jongk es, dat spölt gern; wat alt es, dat nölt gern.” We kennen ook de afgeleide zelfstandig naamwoorden als näölpens en genäöl. In het Duitse gebied komt ook benölen (bekritiseren) en vernölen (iemand afrossen, ofwel in ons dialect afsmeren) voor. In Heinsberg is een Nöl ook gewoon een langdradige en saaie prater. In Grevenbroich kan iemand nölig zijn. En dan is vanuit onze streken het woord ook nog geëxporteerd naar het Deens en het Noors, waar nøle resp. nøla de iets andere betekenis van ‘treuzelen’ en ‘aarzelen’ hebben gekregen.

Op de bovengenoemde kaart is ook te zien, welke synoniemen er zo gebruikt worden. We kennen ze soms ook wel uit ons dialect of uit het standaardnederlands: zaniken, mauwen,zemelen, mermeren, granten, lameteren, knorren, nuten, zeiken, dreinen, emmeren, zieveren, kwarren, zwammen, jammeren, krimmeneren, bunzelen, zagen, plazen.

Vragen naar de oorsprong van het woord näölen heeft weinig zin. Het woord heeft geen bron in welke oude taal dan ook. Het gaat hier simpelweg een onomatopee ofwel klanknabootsing. Dat is een woord dat fonetisch het geluid dat het beschrijft nabootst of suggereert. "Näöl nie:t, maor waes tevraeje", schrijft Henk Harmsen in zijn “Trop Barghse Weurd”. Een goede tip!

Woord van de Maond maart 2021: vertöchtelek

Een woord deze maand dat zich maar geleidelijk laat kennen: het bijwoord ‘vertöchtelek’. Je vindt het buiten de woordenboeken op de lijn Zevenaar – Gendringen bijna nergens vermeld. Wat zeggen die over een woord dat niet meer wordt gehoord? In Zevenaar komt de visite ‘vertöchelek’ of ‘vertöchtelek’ binne en in Wehl zal die dan zeker heel ‘vertöchtelek’ een glaasje drinken. Al met al wordt aangeraden het ‘vetöchelek’ aan te doen. Dat is een mooi advies. Rust en geleidelijkheid, dan breekt het lijntje niet. Ziehier de betekenis van ‘vertöchtelek’.

Het zal toch geen woord zijn dat uitsluitend in de Liemers thuis is? Er zijn maar enkele aanwijzingen dat we het hier weer eens te maken hebben met een oud woord dat in dialecten ondergedoken is. Aan de overkant van de Rijn, in Millingen, lijkt men het woord ook te kennen (of gekend te hebben). Daar heet het ‘vertöffelik’. “Zo vertöffelik kwamme ze ien de spulle te zitten”, staat er over een jong gehuwd stel. In een woordenlijst uit het nog net Gelderse Kerkdriel aan de Maas komt het ook voor. Een hint richting Brabants dus. In Historische woordenboeken is het nergens te vinden, maar wel in een boek uit 1794: “Naspooringen aangaande de oönlogie, of Eierkunde en de oorspronkelijke voortteeling van menschen en beesten” van de in 1729 in Oss geboren Dordrechtse predikant Herman Gerhard van Breugel. Oss ligt 19 km van Kerkdriel vandaan. Breugel vraagt “Hoe, bidde ik, zouden Voogels, zonder zulk eene inschaapene neiging en drift weeten, dat ‘er jongen in hare Eieren beslooten zijn? (…) Wat zou deeze zo lang in- of op hare Nesten konnen houden, en beide het Mannetje en het Wijfje, als vertochtelijk broedende, met zo veel vermaak, of geduld, in- of op dezelve een zeeker getal van dagen en nagten doen doorbrengen?” Ja, broeden dat is typisch een vertochtelijk werkje! Zou het nu niet opnieuw een heel avantgardisch woord kunnen zijn? Dat lijkt de opvatting te zijn van de jonge dichter Mike Kaarsgaren die in 2016 in zijn wel heel experimenteel gedicht ‘Tracht’ de regel opneemt: “Ik houd mij op vertochtelijk“ (lees verder op https://bit.ly/2ZZPFJG)

Tot zover wat mijn opgravingen hebben opgeleverd. Maar dan toch de spannende vraag: Hoe komt het zo? Waar komt dit merkwaardige woord vandaan? Het kernelement ‘tocht’ drukt beweging uit. Dat past in elk geval. Het oude werkwoord ‘tijgen’ betekent ‘trekken, sleuren’. De voltooid deelwoordvorm ‘getogen’ gebruiken we nog wel eens in verschillende samenstellingen. Maar een bijwoord ‘tochtelijk’? Ik denk aan het Duitse woord dat het exacte tegendeel van ‘tochtelijk’ uitdrukt: ‘unverzüglich’, dat ‘onmiddelijk’, zonder aarzelen dus (Duits ‘zögern’!) betekent. Het merkwaardige is dat het tegendeel, dus ‘verzüglich’, ook hier niet bestaat. Een woord dat zich inderdaad wel erg vertochtelijk laat ontrafelen. Intussen mag het weer gebruikt worden!


Woord van de Maond februari 2021: wierig

“Is ‘wierig’ een Barghse term?” was in januari de vraag in de facebookgroep ‘Je bent een ‘s-Heerenbergenaar…”. De wel dertig reacties varieerden tussen “nooit van gehoord”, “hoor je niet zo vaak” en “zeker wel”. Reden dus om het woord eens aan de tand te voelen.

Het bijwoord wierig staat inderdaad in Henk Harmsen’s Berghse woordenboek uit 1982. Als betekenis staat daar: ‘gezond, levendig, kras’. Zo kent eigenlijk iedereen, die op facebook reageerde, die term. Als meest extreem was daar de vertaling ‘adhd’ te lezen. Een Berghs woord, maar uiteraard niet typisch alleen voor het Berghse land. Het woord is in de woordenboeken uit de Liemers van Westervoort tot Gendringen (“Waes niet zo wierig; gao ‘s röstig zitten!”) en verder in die van heel Noord- en Oost-Nederland te vinden.

In de term ‘beweging’ lijken alle gevonden betekenissen samen te komen. Zelfs de haardos, het weer en het graan op de velden kunnen wierig zijn. Dat dit begrip veel synoniemen kent, zal duidelijk zijn. Alleen al in het WALD (Woordenboek van Achterhoekse en Liemerse Dialecten) zijn talloze varianten te vinden. In de Liemerse Telgen van het WALD wordt o.a. ook het woord kiepig met als betekenis vlug, lenig genoemd. “Jannao is ‘n kiepig deerntje” schreef Wim Winands in “Woorden en Weurd uut de grune Grensgemeente Gendringen (1999).

Een van de respondenten op de ‘s-Heerenbergse facebookpagina stelde terecht dat het om een Nederlands woord gaat. Als zo vaak ‘bewaren’ dialecten standaardnederlandse woorden langer als de standaardtaal zelf. Het woord staat dan ook in de rubriek ‘vergeten woorden’. Maar met de teloorgang van het dialect zal het bij ons intussen ook behoorlijk zeldzaam zijn. Mooi dus, dat zovele facebook-schrijvers de vraag oppakten en hun herinneringen aan het woord vertelden. “Mien dochter is zwanger van ‘n wierig kind,” meldt een van hen. Een ander hoort het zijn vader nog zeggen over het kleinzoontje in de maxi-cosi: “Wat is hi-j toch ‘n wierig kind!” Mooi ook dat de Gaanderense basisschool “Wis en wierig” het woord in haar naam opnam, al legt ze deze beide vergeetwoorden nergens op haar website of in de schoolgids uit.

Over de herkomst van het woord valt bij Van Dale te lezen dat het al in de 18e eeuw voorkomt in de betekenis van ‘levenslustig, dartel’. Het zou afgeleid zijn van een oud werkwoord ‘wieren’ dat (rond-)draaien betekende. Je denkt gelijk aan ‘zwieren’. Dat draaien zit ook in het Engelse woord ‘wire’ (metaaldraad), in het Nederlandse ‘(zee-)wier’ en in het werkwoord ‘winden’ in de betekenis van ‘vlechten’. De bekende dialectoloog Toon Weijnen (1909-2008) stelt in zijn etymologisch dialectwoordenboek dat het woord in zijn kern ‘krachtig’ betekent en ook aanwezig is in het Latijnse ‘vis’ (meervoud ‘vires’) dat ‘kracht’ betekent.

Als naam komt ‘Wierig’ vooral in Noord-West Duitsland voor. In Nederland vinden we vooral varianten met uitgang -ing (Wiering, Wieringa). Met name in het aan Duitsland aanliggende Noord-Oosten. Martin Wierig doet zijn naam eer aan. Hij werd in 2019 Deutscher Meister in het discuswerpen, een heel beweeglijke sport.

Dat laatste wil helaas niet zeggen, dat het Duitse wierig dezelfde betekenis heeft als het Nederlandse woord. De Duitse term bevat het element duurzaamheid en betekent zoiets als bestendig. Tegenwoordig komt het vooral voor als ‘langwierig’, iets dat lang duurt. Maar het draagt ook de negatieve connotatie ‘moeizaam’ met zich mee.

Zullen we dan maar het zwierige wierig in onze woordenschat vasthouden? Het radio1-programma De Taalstaat op de zaterdagochtenden kent certificaten toe aan mensen die vergeetwoorden indienen. Met het certificaat boven je bed ben je dan verplicht het betreffende woord levend te houden!


Woord van de Maond januari 2021: nöt

Wat hadden we en wat hebben we nog harde noten te kraken! De pandemie stelt ons voor grote uitdagingen. Helpen noten daarbij? Het herinnert me aan de enorme ‘nötteboom’ achter het huis van mijn grootouders. Van wal- en andere noten is bekend dat ze zich niet eenvoudig laten consumeren. Je moet ze echt kraken. Het kraken van harde, bittere of kwade noten komt als uitdrukking veel voor. Ons dialect heeft echter nog meer noten op zijn zang.

Etymologisch gesproken is het woord ‘noot’ een mooi voorbeeld van taalcontact tussen Romeinen, Kelten en Germanen: van het Latijnse nux naar het Franse noix, het Engelse nut, het Duitse Nuss, het Zwitserduitse Nöt, Deense nød, het Nederlandse noot en naar ons nöt is het niet ver.

In ons dialect is de klinkerwisseling van -o- (noot) naar -ö- (nöt) niet uitzonderlijk. In andere Nederlandse dialecten komt echter de -eu-klank (neut) het meest voor, tot in de Randstad aan toe. Wie nu ook aan een borreltje denkt, heeft gelijk. De grootte van noot en borrelglaasje zijn vrijwel gelijk. (lees: https://www.ensie.nl/ewoud-sanders/neutje). Het verschil horen tussen ‘nöt’ en ‘neut’ is echter voor een westerling, zo is mijn ervaring, niet te doen. Het woord ‘nöt’ verleidde het Zeddamse duo Fris van de draod overigens tot een lied waarin je een explosie van deze typisch dialectale ‘ö’-klank hoort. Luister maar naar de opname van ‘Kötte nötte’ tijdens de heemkundedag 2014 in het Barghse Huus in ‘s-Heerenberg: https://bit.ly/356ruwv

Met deze vrucht zijn, als gezegd, een behoorlijk aantal uitdrukkingen verbonden. Ze komen ook in ons dialect voor. De overeenkomst tussen een hoofd en een noot en die tussen testikels en noten is daarvoor tè voor de hand liggend. ‘Nöt’ wordt zelden positief gebruikt. Het Wehlse woordenboek vermeldt: “Ik zei tegen Toon dat e maarn niet kommen kon en toen had ie 't aan de nöt”. Een ‘nöttelig’ persoon dus. Het woord verschuift zonder moeite door naar de benaming voor een persoon zelf. En dat is wel bijzonder voor onze streek. Dat iemand een ‘nöt’ genoemd wordt, vond ik alleen nog in dialecten van West-Overijssel, alwaar men met dat woord een bijzonder mens met een droge humor aanduidt. Nee, in onze streek heeft een ‘nöt’ eerder een slecht humeur dan een droge humor. Het woordenboek Liemers dialec in Westervoort omschrijft een ‘nöt’ als “een kregelige, vervelende drammer”. In de bijlage van ‘n Trop Barghse Weurd schrijft Ben Mensing: "Wah bu'j toch 'n nöt!" - wat ben je toch een domkop!

We hebben hier te maken met een stijlfiguur die pars pro toto (een deel staat voor het geheel) genoemd wordt. Van het -nootvormig- hoofd naar de hele persoon. Een synonym van ‘domkop’ (‘domoor’!) dus. Waar komt die overgang van een eigenschap op de persoon zelf vandaan? Hij ligt weliswaar voor de hand, maar daarvoor moeten we toch een taalgrens over. In het Duits wordt ‘die Nuss’ in uitdrukkingen veelvuldig als aanduiding van een dom iemand gebruikt. Als je een ‘doofe’, ‘dumme’, ‘feige’ of ‘taube Nuss’ genoemd wordt, is dat net als in ons dialect niet bepaald een compliment.Woord van de Maond december 2020: faele

In de tiende maand van wat we intussen ‘de coronatijd’ zijn gaan noemen komen we er niet omheen onszelf en de ander telkens een goede gezondheid toe te wensen, o zo bang als we zijn dat er iets aan mankeert. Het scheelt niet veel of we raken in een collectieve depressie als de pandemie ook in het volgend jaar niet stopt. Velen van ons kunnen intussen niet veel meer velen.

Mankeren, schelen, velen: allemaal werkwoorden die een tekort uitdrukken. In de dialecten aan de grens met het Duitse taalgebied zien we hoe de betekenissen van het Nederlandse velen en het Duitse fehlen in elkaar overlopen. Taalgrenzen zijn wat je noemt fluide.

"Jan kon 't niet faelen dat hi-j niet met moch en ik wel" schrijft het Wehlse woordenboek ‘Waehls plat’. "Wat faelt ów?" is te lezen in de woordenboeken van Gendringen, Wehl en Bergh. “Wat fählt ow?” over de grens in Emmerik.

In het Standaardnederlands is het woord velen vervangen door schelen: “Wat scheelt er aan?” In het woordenboek van het Gelders Eiland vinden we vaele in eenzelfde zinsconstructie als schelen: "Wat vaelt der on?". Je ziet hier letterlijk hoe het dialect naar de Standaardtaal en naar de standaardspelling (de f wordt een v) overgaat. Faele heeft in ons dialect dus de dubbele betekenis van ontbreken en verdragen. Het zelfstandig naamwoord dat daarvan afgeleid is, is aan beide zijden van de grens hetzelfde. "Ik het 'n faeler gemaakt deur de auto te parkeren op 't plein en now he'k 'n bon" schrijft Wim Winands in ‘Woorden en weurd uut de grune grensgemeente Gendringen’. In het Berghse ‘’n Trop Barghse Weurd’ schrijft Henk Harmsen “An dat ding is ’n fael”. Het Duitse woord ein Fehl in de betekenis van een mankement is geheel verouderd, maar Henk kwam het in Stokkum en omgeving nog tegen.

Als je de herkomst van velen en fehlen met hulp van de etymologische woordenboeken onderzoekt, kom je niet helemaal bij dezelfde bron uit. Terwijl velen uit het Oudgermaans (ong. 1000 v.Chr.) voor ‘binnendringen, bereiken’ en bij figuurlijk gebruik ‘laten binnendringen, toevertrouwen’ betekent en in het Oudengelse fēolan ‘ondergaan, doorstaan’, kwam fehlen uit het Latijn. Het woord fallere betekende ‘niet aan de verwachtingen voldoen, bedriegen’. We herkennen daarin woorden als falen, vals en failliet. Het oude Franse woord faillir betekende in de 11e eeuw ‘ontbreken, missen, een fout begaan’. Ook het Engelse to fail is er uiteraard van afgeleid. Het Nederlands kent het woord ook nog als feilen, maar dat hoor je tegenwoordig hoogstens nog in het bijwoord feilloos. Ik vermoed dan ook dat het feit dat het woord faele bij ons aan de grens naast verdragen ook ontbreken/mankeren betekent, wijst op een invloed vanuit de buurtaal.


Woord van de Maond november 2020: gi-j

In het Standaardnederlands klinkt het heel voornaam, als verouderd en vooral als aanspreekvorm voor God: het woord Gij. In ons dialectgebied is het gi-j de enige en alledaagse aanspreekvorm. Goed om bij dit persoonlijk voornaamwoord in deze rubriek eens stil te staan.

Met het Middelnederlandse ghi is iets geks aan de hand. Het woord was in de periode tussen 1300 en 1500 helemaal niet bedoeld om één persoon aan te spreken. Die aanspreekvorm (in de grammatica heet dit de 2e persoon) was du of ouder nog de vorm thu. We kennen het van de oudste zin in het Nederlands: Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hi enda thu. ('Alle vogels zijn nesten begonnen, behalve ik en jij. Waar wachten wij nu op?') De vorm ghi was de aanspreekvorm voor het meervoud. Het markerecht van Wisch en Silvolde uit 1421, begint met de aanhef: Weet ghy, myne marcgenothen. Nog in de middeleeuwen nam echter het gebruik van ghi voor het enkelvoud toe en dat van du af. Tegen het eind van de 16e eeuw was het ghi de standaard-aanspreekvorm ook voor het enkelvoud. De uitspraak evolueerde onder invloed van het Vlaams en Brabants naar ghij. Het du bleef in het Hoogduits en in verschillende Nederlandse dialecten bewaard. In het dialect in Holland ontwikkelde zich toen de variant jij. Door het economische, politieke en navenant ook culturele gewicht van Holland is het gij steeds verder naar het oosten verdrongen.

Om de enkelvoudsvorm gij te onderscheiden van de meervoudsvorm werd daar het woord lieden aangehangen. Uit gijlieden ontstond uiteindelijk gullie en in Holland navenant jullie. Zo is te verklaren, waarom de meervoudsvorm van ons persoonlijk voornaamwoord gi-j het woord gullie of ook gillie is. Voor het bezittelijk voornaamwoord jullie kent ons dialect het woord ollie, dus de verkorte vorm van ow-lu’j (u-lieden). Het dialect heeft zoals zo vaak oudere taalvormen bewaard en onderscheidt bij de voornaamwoorden gi-j en gillie, ow en ollie, terwijl de standaardtaal met jullie nog maar één variant kent. In twee voorbeeldzinnen klinkt dat zo: Heh gi-j ow gres al gemaejd? en Hemme gillie ollie blage al ’t huus uut?

Over de grens van het gij-gebied zegt de dialectologie dat die vrij stabiel gebleven is. Adriana Hol publiceerde er o.a. in het aan Jan van Heek opgedragen gedenkboek “De Liemers” uit 1953 over. Het bovenstaande kaartje komt uit haar publicatie “De noordgrens van het pronomen Gij” uit 1936. De Oude IJssel-strook is, zoals bekend mag zijn, een onderdeel van de taalgrens tussen het noordelijk Nedersaksisch en het zuidelijke Nederfrankisch en dat blijkt ook hier bij de onderscheiding van vormen met en zonder g. De Nedersaksische vormen zonder de g, b.v. ie of e-j zijn overigens ook heel stabiel. Ze komen al in teksten uit het midden van de 16e eeuw voor, aldus Hol.

Bijzonder aan de aanspreekvormen aan beide zijden van de gi-j -grens is het feit dat er geen speciale beleefdheidsvorm bestaat. Er wordt niet als in de standaardtaal onderscheid gemaakt tussen je en u. Dat ouders met u aangesproken worden, heb ik altijd als bijzonder vreemd en afstandelijk ervaren. Door school en media in combinatie met toenemend dialectverlies is echter het koppel je en u in heel Nederland gewoon geworden.

En dan nog even de spelling. Het woord gi-j bevat een liggend streepje om aan te geven dat de i en de j los van elkaar uitgesproken moeten worden. De WALD-spelling kent diverse hulpmiddelen om de bijzondere klanken van de Liemerse en Achterhoekse dialecten aan te duiden. Naast het liggend streepje binnen in een woord is er de apostrof om twee woorden aan elkaar te plakken. Op die manier kunnen we hi-j (hij) van he’j (heb je) onderscheiden. Bij de boektitel “Wa’j in de Liemus kon belèève” van Zeddammer Theed Köpp (1982) moet dan ook niet de vraag “wat jij”, maar “wah gi-j” gelezen worden.hi-j


Woord van de Maond oktober 2020: ‘boks’

In de Waehlse broek woonde tante Mina, in de Du:vense broek tante Thea. Tot zover over het woord ‘broek’ in mijn jeugd. Op school leerde je vervolgens dat een ‘boks’ ook wel ‘broek’ genoemd wordt. Dat was kennelijk Algemeen Beschaafd, maar ook verwarrend en vreemd. Als kind had je nog niet zo’n benul van het bestaan van een andere dan de thuistaal. Later moest je goed opletten om op de juiste plek de juiste woorden te kiezen. Als iemand thuis aan tafel ineens standaard-Nederlandse woorden gebruikte (op school geleerd!), werd dat als gek ervaren (“Gi-j praot jao krek as de konigin!”).

‘Broek’ is dus gewoon ‘boks’ in de streektaal en wel van Brabant tot Groningen. En ver daarbuiten, want het Nederduits gebruikt het woord ook (‘Buxe’) en in Denemarken, Zweden, Noorwegen net zo.

Maar hoe zit het dan? ‘Broek’ staat voor ‘broekland’. Dat is een laag gelegen, drassig land. Daar heb je er in de Liemers behoorlijk wat van. Het Middelnederlandse woord ‘bruec’ betekende ‘moeras‘ en de link naar ‘brak’ is dan ook gauw gemaakt. Het woord ‘boks’ heeft een voorname afstamming uit het Latijn: ‘buxus’ betekent ‘koker’. Overdrachtelijk gesproken kom je dan bij het woord ‘broekspijp’. Verwant met het woord ‘bus’ en ja ook met ‘bos’.

Net als lichaamsdelen zijn kledingstukken populair in de spreekwoordensector.

Wat komen we in de Liemers zoal tegen? Het woordenboek van Rijnwaarden Käöbelend aover ‘t eiland van daerp tot dorp (1988) vermeldt er een die ik ook overal elders vermoed: “Gin kont ien de boks hemme”, zeg je als iemand heel mager is. Daar ook vandaan komt de vermaning “Hou God vur de oge en de boks dich” uit de mond van “moed, as wi-j met ’n deern uutginge”. In Wehl kun je rijkdom kennelijk aan de kleding niet herkennen: “Wat lup Bart der armujeg bi-j en toch het hi-j de boks niet kapot”. ‘n ‘Boks’ aan hebben is daar wel belangrijk, want met “Dat het gin bukske aan” zeg je dat iets niet van belang is (Waehls Plat, 2011). En als je denkt dat het strijken van een broek een goede daad is, dan zit je volgens het Gendringse woordenboek Woorden en weurd uut de grune grensgemeente Gendringen (1999) helemaal verkeerd: "lemand de boks opstrieken" betekent iemand een uitbrander geven. Bijzonder vruchtbaar is tenslotte ook ’n Trop Barghse Weurd (1982):

BÓKS - broek. 1) "De boks vól hemme" - in de broek gedaan hebben. 2) "Van de ene boks in de andere stappe" - 's morgens vroeg pas thuiskomen. 3) "De boks aan hemme" - de baas zijn. 4) " 't Veur de boks veur hemme" - in verwachting zijn. "Ik gleuf da’k 't veur de bóks veur heb". 5) "Gin knoop an de boks hemme" - heel arm zijn. 6) "De boks nie:t kapot hemme" - niet onbemiddeld zijn.

Het accent op de ‘o’ in ‘bóks’ hier is quasi een extraatje van auteur Henk Harmsen. Hij wilde daarmee duidelijk maken dat deze ‘ó’ een heel andere klank is als die in een woord als ‘los’. Feitelijk is het een korte lange ‘o’, waarmee ik bedoel dat je de ‘oo’ van b.v. ‘boos’ in ‘boks’ en ‘bos’ moet uitspreken, maar dan kort. (Zie voor de uitspraak van dialectklanken ook de ‘Klanklies’ op de website van de Heemkundekring Bergh: <link>)

Woord van de Maond september 2020: ‘aanlieven’

Als er één woord is, waarop ik bij het bewerken van ons woordenboek’n Trop Barghse Weurd voor opname in de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten bij eerste oogopslag verliefd werd, is het wel aanlieven. En dan natuurlijk in onze mooie uitspraak met de lange klinkers als aa:nlie:ve. Het woord behoeft nauwelijks uitleg, het lieft direct aan.

Jammer, dat het tot de groep van vergeten woorden behoort. Het komt in geen van de Liemerse Telgen van het WALD verder voor en is slechts dankzij de aanvulling door ’s-Heerenbergenaar Ben Mensing in 1993 in de tweede druk van ons Berghse woordenboek terechtgekomen: “A'j dat duk doet, lieft 't wel aan“. Opname in een dialectwoordenboek betekent dat het woord ooit in de herinnering van tijdgenoten gebruikt werd. Dus moet het in de twintigste eeuw nog op de tong gelegen hebben. Dat ik er in september 2020 op terugkom, betekent dat ik het woord ook voor de eenentwintigste eeuw van harte aanbeveel.

Wat valt er over het woord te zeggen? Uiteraard is het niet zo exotisch dat het uitsluitend in de Berghse bubbel voorkomt. Het is ook in het woordenboek van het Varssevelds uit 1985 te vinden. En verder in Oost-Nederland ook in het dialect van Haaksbergen, waarmee we al in Twente zijn. Verder noordelijk ook in het Stellingwerfs, het Nedersaksisch dialect op de grens van Friesland en Drente. Ook in het Duits komt het woord anlieben of in een oude vorm anliebeln af en toe voor.

De betekenis van het woord gaat weliswaar allemaal in de richting van liefhebben, maar krijgt telkens een draai. Waar in Bergh en Varsseveld het woord zoiets betekent als ergens plezier in krijgen, is het in het Stellingwerfs een werkwoord dat wennen aan de persoon met wie men trouwt uitdrukt. In Haaksbergen omschrijft men het met stimuleren, maar feitelijk wordt in volgende zin dezelfde betekenis als in onze streek gehanteerd: A'j is 'n maol ewonnen hebt in de toto, dat lieft an.

Etymologisch bekeken is aanlieven binnen de Nederlandse context een vreemd verschijnsel. Het Nederlands heeft hier immers niet zoals het Duits (lieben) en Engels (to love) een werkwoord. Onze standaardtaal heeft nog slechts het voltooid deelwoord ervan: geliefd. Dat het werkwoord lieven in het Nederlands gebied ooit bestaan moet hebben, is dan een logische conclusie. Het komt dan ook al vanaf de dertiende eeuw voor in de actieve betekenis beminnen/liefhebben als in de passieve lief zijn, aangenaam zijn, behagen, bevallen. In de moderne tijd (na 1500) wordt het ook op zaken betrokken, in die zin dat men uitdrukt aan iets gehecht te zijn of voor iets belangstelling te koesteren: “Wat wij lieven in dit leven, Niets kan ons voldoening geven.” (1806)

’t Voorvoegsel aan geeft vaart en richting aan het woord. Nou ja, in het woord aanmodderen wordt duidelijk dat die beweging nogal wat tijd vraagt. Maar het doel is steeds voor ogen! Dat blijkt weer uit het werkwoord aankomen. Zo moeten we constateren dat het werkwoord aanlieven nog wat moet aanlieven, voordat we het weer dagelijks in onze dialectwoordenschat tegen kunnen komen.


Woord van de Maond augustus 2020: ‘manges’

„‘t Wudt manges tied da’we weer normaal doen!“ zal menigeen deze zomer denken. Maar wat is ‘normaal’? En dan ook de taalvraag: Wat is ‘manges’? Want normaal is het woord in onze streek niet bepaald. We vinden het in de Liemers alleen nog in de woordenboeken van Bergh en Gendringen/Ulft. Of daar dat woord ook tegenwoordig nog gebruikt wordt, vraag ik me sterk af!

In dat laatstgenoemde woordenboek wordt duidelijk dat het woord van alles betekenen kan:

MANG(E)S - 1) vaak. "Manges geet 't goed, maor ’t vilt ook wel's tegen". 2) alvast. "Hier he'j mangs 'n veuruutbetaling". 3) langzamerhand. "Ik stap manges op, dan bun'k op tied thuus".

Gemeenschappelijk is alle betekenissen dat het woord met tijd te maken heeft.

Het lijkt vooral in het Nedersaksisch taalgebied voor te komen, ofschoon de Deventer ‘plattoloog’ Gerrit Kuijk er op zijn website over schrijft: “In Deventer en omgeving hoor ik 'mangs' uit de mond van geboren Sallanders nooit meer. In de Achterhoek hoor ik het weinig. De Twenten of Tukkers gebruiken het nog regelmatig, ook als ze Nederlands spreken.” De afbeelding bij deze blog toont dan ook een spreuk in het Twents.

Het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD, online op www.ecal.nu) geeft vele voorbeeldzinnen. In volgende zin uit Geesteren wordt duidelijk dat de betekenis ‘vaak’ daar niet aan ‘mangs’ gekoppeld wordt: : ’n Keikesvloere wodn mangs in veerkanten van 60 x 60 eleg; vake waren ’t witte keikes. In Rees wordt de andere betekenis, die van ‘alvast’ vermeld: Düüt gej all manges ääte, ek komm glick.

Maar de meeste vindplaatsen van ‘mang(e)s’ wijzen toch naar de betekenis ‘soms’. De Achterhoekse dialectoloog Lex Schaars schrijft in het WALD-deel ‘De mens en zien huus’: Rieke boeren hadden tegeltjes op ‘n deel van de muren of mangs zelfs van onder tut baoven. De Achterhoekse amateur-dialectoloog G.H. Wanink (1917-2011) vermeldt in zijn Twents-Achterhoeks Woordenboek van 1948 zelfs een nadenkenswaardige uitdrukking: ’t Kuken wil mangs wiezer wèèn as de henne.

Voor wie de Duitse taal enigszins machtig is, zal het duidelijk zijn dat er een verbinding bestaat tussen ‘mangs’ en ‘manchmal’. Dat laatste woord betekent immers ‘soms’. Wie vervolgens in het Nederlands heen en weer kan schakelen, zal er op komen dat ‘manchmal’ een letterlijke vertaling is van ‘menig maal’. Het Nederlandse ‘soms’ is tegenwoordig de favoriete variant en doet weer denken aan het Engelse ‘sometimes’. (Prof. C.B. van Haeringen schreef in 1956 “Nederlands tussen Duits en Engels” - online te vinden! Zijn visie is nog steeds actueel in modern taalwetenschappelijk onderzoek.)

In het dialect kan ‘mangs’ zonder ‘maal’ af! Dus moeten we de herkomst van het woord ‘menig’ bekijken. Het is vakantietijd, dus maak ik me er snel van af door de al genoemde Gerrit Kuijk te citeren:

Hier doet 'manges' mij denken aan een woord dat ik uit het Oudsaksisch ken: manag. Het betekent 'veel'. Het Gotisch kent hetzelfde woord, maar daar heeft het ook nog een -s: manags. Het interview met de boer is al afgelopen, als ik nog aan het zoeken ben naar allerlei met 'smangs' verwante woorden: menig (Ned.), manchmal (Hoogduits), many (Engels), mangt (Deens). Er blijken veel oude talen te zijn, waarin 'mangs' zijn plaats gevonden heeft. Zo kent het Oudfries 'monig', het Oudiers 'menicc', het Oudkerkslavisch 'munogu'.


Woord van de Maond juli 2020: 'schielek & stik'

2 juli en nog geen Woord van de Maond. Dat moet ik dan schielek nog even doen, voordat ik op vakantie kan!

Over de woorden schielek en stik hebben we in de facebookgroep LiemersDialect de laatste weken wat gebrainstormd. Erbij stilstaand besefte ik dat deze simpele woorden in het Nederlands toch echt anders luidden. Ze betekenen zoiets als ‘haastig’. Kon je in het Nederlands überhaupt van een ‘haastige draai’ spreken? De discussie ging over de vraag of een schieleke draej hetzelfde was als een stikke draej?hetzelfde was als een stikke draej

“Hoi Alwies, gevuulsmatig denk ik, dat as gi-j schielek de boch um kom, da'j dan plotseling 'n afslag nemp. Totaal onverwacht dus. De ander schrikt d'r van. 'n Stikke dreaj betekent volgens mien da'j de boch qua centimeters zo köt meugelek nemp. Wedstrijdschaatsers beveurbeeld, nemme de boch zo stik meugelek um tied de winne. Ik denk dat 'n 'krappe' boch ‘t eigeste is as 'n 'stikke' boch.”

Twee woorden voor haastige spoed dus. Het een verbindt zich met tijd en het ander met de lengte.

Is schielek nu een typisch dialectwoord? Als zo vaak moet ik de lezer(es) teleurstellen. Standaardtaal en dialecten zijn voor taalwetenschappers allemaal talen die een en dezelfde geografische ruimte met elkaar delen en elkaar dus beïnvloeden. Als zo vaak in deze rubriek moet ik constateren dat we het van doen hebben met een oud Nederlands/Germaans woord dat in de standaardtaal ‘vergeten’, maar in dialecten nog aanwezig is.

schelik, sc(h)ielik komt al in de 14e eeuw in het Middelnederlands voor. Uit 1475 komt de mooie zin: Doe die sonne scielike alle die duusternisse wt der werelt verdreef ‘ (toen de zon snel alle duisternis uit de wereld verdreef). De oudste Germaanse vorm is skehan- ‘zich snel bewegen’. Daarvan afgeleid is het Middelnederlands (ghe)sc(h)ien dat we als geschieden ofwel gebeuren kennen. Het woord schielijk werd er in die tijd van afgeleid. Verondersteld wordt, dat ook schichtig dezelfde oorsprong heeft. Het dialectwoord komt van Brabant tot Groningen voor en kan volgens de dialectwoordenboeken variëren in betekenis. In het Stellingwerfs (een Nedersaksisch dialect in Zuidoost-Friesland) betekent het bijvoorbeeld binnenkort.

In de WALD-woordenboeken en in de lokale woordenboeken onder de naam Telgen van het WALD vinden we behalve schielek ook het woord stik in de betekenis van plotseling. Zo komt de stikke draej komt in het woordenboek van Gendringen/Ulft voor. De meest voorkomende betekenis is echter steil, bijvoorbeeld in de zin De leer steet te stik uit de woordenboeken van Bergh en Zevenaar. In de Telgen uit Rijnwaarden en Westervoort wordt de leer (ladder) vervangen door diek (dijk). In Vragender is volgens het WALD sprake van een stikkebusken, een heg die pal aan het bouwland stond. Die betekenissen komen -dat is voor ons inmiddels niet meer verbazingwekkend – ook ver buiten onze regio voor. Het Deens en Zweeds hebben het woord van ons (d.w.z. uit het Nederduits) overgenomen. Het Oudhoogduitse stehal betekende immers steil/hoog/scherp. En -niet verwonderlijk- het lijntje naar het woord steken is dan ook erg kort.


Woord van de Maond juni 2020: ‘spelke en sjenke’

Kinderen doen ’t het meest en hebben er dan ook het meest last van: spelke(n). Je hoort het zelden meer, maar in de dagen van de lockdown als gevolg van de corona-virus schoot het me toch weer te binnen: ‘spelke(n)’. Het woord leek onlosmakelijk verbonden met een ander, bijna gelijkklinkend woord: ‘sjenke(n)’.

Je hoort ze tegenwoordig niet meer. Het verschijnsel zal vast en zeker nog voorkomen, dus zullen er andere, standaard-Nederlandse woorden voor in zwang zijn! Kon ik die woorden uit het verre verleden nog wel uit elkaar houden? Wat beteken(d)en ze nu precies en waar kwamen ze überhaupt vandaan?

Een rondje langs de leden van onze dialectwerkgroep maakte duidelijk dat iedereen ‘spelke’ en ‘sjenke’ met negatieve betekenissen verbindt. Maar dan begint het: Het Berghs woordenboek ’n Trop Barghse Weurd spreekt van ‘spelke(n)’ als (iemand) jaloers maken. Voorbeeldzin: "Zit toch nie:t zo met dat snoep te spelke". Terwijl die voorbeeldzin nog geaccepteerd werd, kon de betekenis ‘iemand jaloers maken’ geen bijval vinden.

Eenzelfde beeld geven de dialectwoordenboeken uit de omgeving. Je hebt ze allemaal nodig om het beeld compleet te maken:

Zo zegge wi-j dah in Die:m:

spelleke: plagend uitdagen, uitdagend pronken

Woorden en weurd uut de grune grensgemeente Gendringen:

spelken: uitdagend de tong uitsteken (tegen iemand): “Dientje had ’n ijsje en liep doormet bi-j de andere kinder te spelken.”

Waehls plat:

spelleken: aandacht trekken (met). “Lieneken zat heeltied te spelleken met eur ni-je schoen.”

Liemers Dialec in Westervoort

spelleke(n): zijn tong uitsteken, “Gi-j mag niet spelleke achter iemands rug”

Zaenderse Praot van A tot Z:

spelleke: grimassen maken (achter iemands rug). “Ik het ’t wel gezie:n, dah gi-j achter mien rug zat te spelleke.”

Dat de Liemerse dialecten deel uitmaken van een groter dialectgebied, het Kleverlands, blijkt maar weer als we het Rheinische Wörterbuch erbij halen. Daar, van Emmerik tot Krefeld, vinden we ‘spälken’ in dezelfde betekenis als aan Nederlandse zijde: “Gesichter, Grimassen schneiden, grinsen, die Zunge herausstrecken, verspotten und dabei hässliche Töne von sich geben”. Voorbeeldzin uit Kleef: “Hej hät min angespälkt.”

Het woord lijkt dus te herleiden tot een gezichtsuitdrukking die als plagerig en uitdagend ervaren kan worden. Waar komt het nu vandaan? Het Rijnlandse woordenboek lijkt naar een antwoord te leiden. Doordat het Duits de weergave van de e-klank ook met een Umlaut kan realiseren, zien we ‘spelke’ als ‘spälke’. De ‘a’ van spalken duikt hier op. Het Nederrijnse ‘spälken’ en dus ons dialectwoord ‘spelken’ stamt van ‘spalken’ af en wel in de betekenis van ‘splijten, splitsen’ ofwel de mond of ogen opensperren. De Hoogduitse vertaling van dat woord ‘spalten’ ligt er qua klank het dichtstbij. Verder terug, bijvoorbeeld naar het Griekse ‘sphalós’ (gespleten hout), blijft het woord in vorm en betekenis nog steeds herkenbaar.

Anders is dat met ‘sjenke(n)’, want het Duits gelijkluidende ‘schenken’ heeft allesbehalve een negatieve lading. We moeten dan ook bij dit woord, dat ‘plagen, treiteren, sarren’ betekent, zoeken in de omgeving van ‘janken’. De varianten met Umlaut (de e-klank) ‘jengelen’ en ‘jennen’ kennen wij nu nog. De synoniemen ‘jenken’ en ‘tjenken’ vinden we in het Middelnederlands Woordenboek. Ons ‘sjenken’ vinden we van Westervoort tot Gendringen. Voorbeeldzinnen als “Schei uut met dat sjenke; laot mekaar met rus” rechtvaardigen de betekenisomschrijving die we in “Zo zegge wi-j dah in Die:m” vinden: ruzieachtig plagen.

Deze exercitie voor de maand juni maakt nog weer eens duidelijk, hoe belangrijk de toegankelijkheid van onze dialectwoordenboeken is. In tegenstelling tot de thematisch georganiseerde WALD-woordenboeken zijn de lokale Telgen van het WALD niet digitaal beschikbaar. Nog niet, want de Liemerse dialectwerkgroepen zijn bezig om die, zover er geen digitale bestanden beschikbaar zijn, in te scannen en zo doorzoekbaar te maken. Dat gebeurt allereerst ten behoeve van opname in de elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND), maar vervolgens kunnen deze bestanden ook op andere wijze weer gebruikt worden door de historische en heemkunde-verenigingen. (Een deel van ons woordenboek ’n Trop Barghse Weurd is overigens al op Berghapedia beschikbaar.)


Woord van de Maond mei 2020: Krang

Soms heb je dat. Dat je zonder er bij stil te staan in een gesprek in het Nederlands een dialectwoord gebruikt. En dan aan de gesprekspartner merkt, dat zij of hij niet weet, waar je het over hebt. Zo maakte ik onlangs een vriend er op opmerkzaam dat hij zijn sokken krang aan had getrokken. Hij keek wat benauwd en meende dat ik het over een gemene ziekte had. Immers, het klonk als het Duits ‘krank’. Laten nu beide woorden van alles met elkaar te maken hebben! En beide komen ze in ons dialect voor, al wordt het woord ‘krank’ niet echt veel meer gehoord bij dialectsprekers in Bergh.
Mijn vriend had goed begrepen dat ‘krang’ een negatieve klank heeft. Dat ik het gebruikte, heeft misschien te maken met het feit dat het een veel ‘gemakkelijker’ woord is als het Standaardnederlands ‘binnenste buiten’ of ‘achterste voren‘. En mondeling taalgebruik neigt naar korter en eenvoudiger taalgebruik!

‘Krang’ (krange, kraang, kreng) komt dan ook in Nederlandse dialecten van Noordoost-Nederland t/m Noord-Limburg veel voor. En de negatieve betekenis beperkt zich ook niet tot kledingstukken. In ons Berghs dialect hoorde woordenboekmaker Henk Harmsen zelfs vier betekenissen:

KRANG - 1) binnenstebuiten, ‘t Hemp krang aan hemme. 2) vreemd, raar. Dat kump krang aover. 3) Krang zitte - niet lekker zitten, ‘t Zit mien krang dat dit gebeurd is. 4) ‘n Krang humeur - een slecht humeur.

Het woordenboek “Woorden en weurd uut de grune grensgemeente Gendringen” verbindt het zelfs ook met muziek:

KRANG - (...) 2) Een krang accoord – een onzuiver accoord. In de Veleta spölden de blaozers ’n paar krange accoorden.

Is het daarmee een typisch dialectwoord? Net als zo vaak hebben we het hier te doen met een woord dat, zoals het zo mooi in het Twents heet, uut de tied kommen is. Immers het Groot Woordenboek der Nederlandsche Taal van Van Dale uit 1898 noemt het als gangbaar woord: Krang bn. bw. (-er, -st), (gew.) verkeerd, achterste voren of binnenste buiten: de kousen krang aantrekken.

Waaraan hebben we het woord nu te danken? De etymologie vertelt ons dat de oorspronkelijke betekenis van ‘krang’ in de werkwoorden ‘wenden, keren, krommen’ bestaat. Het Middelnederlandse ‘cringen’ had precies die betekenis. Vandaar ook dat het crankstel dat u bij dit artikel afgebeeld ziet, geheel bij ons woord van de maond ‘krang’ past. Het woord ‘krank’ komt in beeld als je door ziekte krom gaat lopen en het dus verkeerd met je gaat. En kent het Nederlands niet ook het werkwoord ‘iemand krenken’?!


Woord van de Maond april 2020: Köts

Als we het op dit moment van (corona-)crisis over het recente verleden hebben, lijkt dat ver weg. De tijd dat we nog gezellig samenkwamen, naar ‘t café of naar de carnavalsoptocht gingen. Toch is dat allemaal nog maar kort geleden. Dat brengt ons naar het dialectwoord van deze maand, dat heel toepasselijk zelf ook erg kort is.

In het Berghs woordenboek ’n Trop Barghse Weurd (Telgen van het WALD 3) schrijft Henk Harmsen: 't Is mooi weer, bloots köts met dén hets, toen was 't toch wel slim. Ik heb die zin al eens opgevoerd (zie WvdM augustus 2019). Hij bevat nóg twee prachtige korte woorden die mogelijk ook nog eens aan de beurt komen in deze rubriek.

Köts verwijst dus naar iets dat nog maar kort geleden gebeurd is. Het huidige Nederlands gebruikt daarvoor twee woorden, terwijl het dialect daarvoor slechts één nodig heeft. Het Standaardnederlands kent ook de variant onlangs. Interessant: ‘kort’ en ‘lang’ in woorden die beide naar het verleden verwijzen. De geschiedenis van kort volgend, kom je uiteindelijk bij het Latijnse curtus uit, dat ‘verminkt, onvolledig’ betekent. De wortel daarvan gaat terug op de werkwoorden ‘scheuren, afsnijden’. Het Nederlands heeft het woord al heel snel ontleend, d.w.z. het wordt reeds in de 10e eeuw als kurt vermeld.

Het Duits kent de varianten kürzlich en unlängst. In beide woorden valt de Umlautvorming op. De vergrotende trappen van kurz en lang worden met een Umlaut optimaal, dus in de uitspraak van de klinker, van de basisvorm zonder Umlaut onderscheiden: kürzer – kürzest en länger – längst. Ons dialect gebruikt die Umlaut ook: köt – kötter – kötst, maar hier is ook het basiswoord ermee ‘besmet’. (De klinkerveranderingen treden meestal als onderscheidend element op: als meervoudsvorm boom > beum of bij verkleinwoorden hond > hundje. Echter -zover ik kan nagaan- normaal gesproken niet bij de vergrotende trap: lang – langer – langst.

Wie in de dialectwoordenboeken zoekt, komt al snel op dat woord, waarvan ons woord köts als verkorte variant is afgeleid. Over het hele Nederlandse taalgebied komen vormen met ‘kort’ voor. Het Standaardnederlands kent het in de vorm van kortelings. Maar dat woord wordt als ‘verouderd’ aangemerkt. In de dialecten verschijnen o.m. kotlings , kotliks, kottelings, kotteliks, korteliengs, kortens, köttens, kots en korts. ´(Ik laat hier het derde synoniem laatst - in veel dialecten als lest, letst; in het Duits: letztens - achterwege, omdat ons dialect die variant niet gebruikt.)

We zien bij köts opnieuw dat in het dialect oudere vormen van het Nederlands bewaard blijven. En ook in dit geval in een iets gemakkelijker (noem het economischer, noem het zuiniger) vorm!


Woord van de Maond maart 2020: voor

Dit weekend was zijn vrouw de bril kwijt. Nadat ze hem terug gevonden had, riep hij: “Gi-j mot um goed bi-j de voor holde.” Dit schreef een van onze dialectwerkgroep-leden, toen ik vroeg naar tips voor deze rubriek. Geen los woord, maar een uitdrukking, en wel van duidelijk agrarische snit. Wie de bovenstaande foto goed bekijkt en zich zo mogelijk nog herinnert, hoe het was, kan zich voorstellen dat het niet eenvoudig was om de ploeg bij de voor te houden. De voor (ook wel ‘bouwvoor’ of ‘scheivoor’ genoemd), dat is de snede die de ploeg maakt. Iets ‘goed bi-j de voor holde’ is zo te begrijpen als iets goed onder controle, onder beheer houden. Een Drents woordenboek legt uit dat er nogal wat voorbereiding voor nodig was om de ploeg bij de voor te houden: “Veurdaw begunt te ploegen, wordt de voren oetmeten. Met de pen in het halve gat kuj de diepte van de voor regeln.”

Net zo voor de hand liggen dan ook de andere uitdrukkingen met het woord ‘voor’. Henk Harmsen noteerde in ons woordenboek ‘n Trop Barghse Weurd (Telgen van het WALD nr. 3 uit 1982): "Blie:f vanaovend 'n bietje bi-j de voor veur 't geval da'k ow neudig heb". En "Wat slöp’ie door toch allemaol bi-j de voor?". In het woordenboek Waehls plat (Telgen van het WALD nr. 14 uit 2011) staat het woord bovendien ook voor iets dat je paraat hebt: “Mien vader had völ olde spreukskes bi-j de voor.”
Het is overigens vanwege de concurrentie met het voorzetsel ‘voor’ niet gemakkelijk om te zoeken naar overige vindplaatsen met uitdrukkingen met het zelfstandig naamwoord ‘voor’. Helaas kon ik daardoor het WALD-woordenboek op ecal.nu niet raadplegen.

Dat het woord ‘voor’ een geschiedenis heeft, waarbij we ook nog bij het woord ‘varken’ uitkomen, heeft me verbaasd. Hier het verhaal: Het middelnederduitse ‘vore’, het oudengelse ‘furh’ en oudnoorse ‘for’ wordt via een klankwisseling afgeleid van het latijnse ‘porca’. Dat betekent een bed of richel tussen twee voren. Het daarachterliggende indogermaanse werkwoord betekende ‘perk’ betekent ‘openscheuren, woelen’. Als je je herinnert dat ‘porc’ in het Engels varken betekent, zie je het verband. ‘Porca’ is ook het latijnse woord voor zeug en ‘porcus’ voor beer. Het Twents woordenboek vertelt ons dat ‘voor’ aldaar ook de naam is voor een gecastreerd mannetjesvarken (doorgaans ‘borg’ of ‘barg’ genoemd). Maar ook het woord ‘vorsen’ in de betekenis van ‘onderzoeken’ staat ermee in verband. Het Duitse woord voor ‘voor’ is ‘Furche’. Het woord voor onderzoeker ‘Forscher’! Overigens: ‘Furche’ betekent ook ‘groef, rimpel’. En zo zijn we van de voor weer bij de boer op ons plaatje beland.


Woord van de Maond februari 2020: lillik

Het Woord van de Maond wordt ons deze maand letterlijk in de mond gelegd door een column in de Gelderlander van 21 januari. Zoals bekend verloopt de editiegrens van onze regionale krant dwars door de Liemers en kent alleen de Achterhoek-editie een column in het (Liemers) dialect van ’s-Heerenberg, maar op 21 januari klonk er ook in de Liemers-editie een herinnering aan het feit dat tussen Westervoort en Die:m nog steeds plat gepraot wordt.

Diana van Houten, sinds jaren vaste columnist naast Humphrey Ottenhof, de schrijver van het 2019 verschenen boek “Liemerianen!”, en Paul Mulder, bekend van zijn “handgemaakte liedjes” in Liemers dialect, schrijft haar column “Nijntje” naar aanleiding van het verschijnen van “Opa en oma Pluus in het Liemers”. Ze herinnert zich:

Als er tijdens mijn middelbare schooltijd op het Liemers College door de gangen klonk “Wa bin Gi-j lilk”, dan werd daar door docenten gelijk op gereageerd. Niet omdat de ene leerling de ander uitschold (wat ben jij lelijk!), maar omdat er niet plat gepraat mocht worden op school.

Ze spreekt haar spijt uit over het feit dat de jeugd, ook haar kinderen, het regionale dialect niet meer spreken en roept de opa’s en oma’s op hun kleinkinderen “spelenderwijs wat van onze streektaal bij(te)brengen”.

Ik ondersteun die oproep uiteraard graag. Maar misschien is het daarom op deze plek goed erop te wijzen dat de jonge Diana mogelijk het woord ‘lilk’ (lillik, lillek) verkeerd begrepen heeft als ze daarin het Nederlandse ‘lelijk’ gehoord heeft. In zinnen als deze uit Didam wordt duidelijk dat ‘lillek’ ook een andere betekenis heeft: Ik kan mien goed indenke dat’e lillek wördt a’j ‘m uutscheldt. (bron: WALD, Deel D, pag. 14). De betekenis ‘kwaad/gemeen’ is terug te vinden in alle Liemerse Telgen van het WALD en deze betekenis is verder in Nederlandse dialecten wijd verspreid. Geen wonder, want de oorspronkelijke vorm van dit lelijck was leedlijc of leetlijc, waarvan het eerste deel leed is. Lelijck betekende dan ook: ‘wat leed veroorzaakt’.

De betekenis van leedlijc ontwikkelde zich vervolgens tot ‘onaangenaam om te zien of te horen’. En de d-klank werd aangepast aan de erop volgende l: leellijc, lelijk. Hetzelfde vinden we in kwalijk, dat teruggaat op kwaadlijk.
Lelijk stond gelijk aan ‘afzichtelijk, afschuwelijk, mismaakt, wanstaltig’, bijvoorbeeld in “Dat aensicht [gezicht], dat zeer lelic ende mismaket was.” Zo kwam lelijk te staan tegenover mooi, en ontstond een spreekwoord als ‘Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.’ Al snel werd lelijk overdrachtelijk gebruikt: een lelijke kerel of een lelijke leugenaar kan er mooi uitzien, maar tegelijkertijd een karakter hebben dat van geen kanten deugt – Bredero had het over “leelijcke trecken”. In zinnen als ‘Hij is lelijk gevallen’ en ‘Hij heeft zich lelijk bezeerd’ betekende lelijk aanvankelijk ‘pijnlijk’, maar in dergelijke uitlatingen werd lelijk al snel synoniem met erg – zie ook ‘Hij heeft het lelijk te pakken’ en ‘Hij heeft zich lelijk vergist.’

Zo gezien is Van Houtens ‘lilk’ nauwelijks als echt dialectwoord op te vatten. Ook het woordenboek van de huidige Nederlandse standaardtaal kent nog steeds al deze betekenisvarianten, al is de hoofdbetekenis nu steeds meer naar ‘niet mooi om te zien’ verschoven. De dialectspreker gaat er hoogstens wat economisch mee om door het woord zo kort en ‘lilk’ mogelijk uit te spreken.

Nijntje was en keek bepaald niet ‘lillek’ bij haar bezoek aan opa en oma Pluus. En ook de leerkrachten van de Montferlandse basisscholen niet, die in januari een exemplaar van het boekje uit handen van de voorzitter van onze vereniging ontvingen! Wie weet hoort u dit voorjaar als de ramen weer open kunnen uit onze schoollokalen onze taal klinken!


Woord van de Maond januari 2020: duk

‘Moes’ was mijn Woord van de Maond in januari 2019 (zie hieronder), maar wat was nu het Woord van het Joor 2019? In Nederland kennen we - naar Amerikaans voorbeeld - sinds 2003 diverse Woorden van het Jaar in de standaardtaal. Een bekende uitgever van woordenboeken liet mensen op zijn website stemmen en daaruit kwam in december 2019 zelfs een Engelstalig woord tevoorschijn: ‘boomer’. Het Genootschap Onze Taal liet zijn leden kiezen en kwam met het achtervoegsel ‘-schaamte’, als bijvoorbeeld in ‘vliegschaamte’. Het tijdschrift Onze Taal geeft op zijn website een overzicht van zowel de Nederlandse als ook van een aantal buitenlandse Woorden van het Jaar: onzetaal.nl/...woorden-van-het-jaar

Maar een Dialectwoord van het Jaar? Daarvoor moeten we naar Vlaanderen, waar die in sommige plaatsen worden gekozen. In Nederland wordt af en toe ‘het mooiste dialectwoord’ van een streek verkozen, maar een jaarlijkse nominatie ontbreekt. Mogelijk ligt de reden ervan in het feit dat dialectwoorden vaak niet meer als nieuwe woorden op de taalmarkt verschijnen. Ze verdwijnen eerder dan dat ze ontstaan.

Toch zou ik een lans willen breken voor een Dialectwoord van het Jaar. Het lijkt mij een uitstekende methode, om de streektaal in het zonnetje te zetten. Hét dialectwoord dat bij mij vaak opdook in 2019 is het woord ‘duk’. Ik wil er graag dit jaar mee openen en hoop dat ook mijn lezers het vaak zullen gebruiken, minstens zo vaak als ik het nu in de voorgaande zinnen -in de standaardtaal- al gebruikt heb.

’Duk’ betekent namelijk ‘vaak’. Het is een goed voorbeeld van zowel het feit dat het dialectwoord vaak afwijkt van het standaard-Nederlands, alsook van het feit dat de streektaal vaak oudere varianten van diezelfde standaardtaal conserveert. ‘Duk’ is namelijk simpelweg een verkorte vorm van het Nederlandse ‘dikwijls’. Bovendien lijkt het een typisch Liemers woord te zijn. In de Woordenboeken van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD) komt het ongeveer 75 keer voor. De afkortingen van de plaatsnamen spreken boekdelen: Sil, Gen, Meg, Net, Zed, sHe, Sto, Did, Lob, Pan, Zev, Groes, Dui, Westv, Ang, Wehl, Kep. De onvolprezen Henk Harmsen wist in een van zijn stukken ‘duk’ en het hier precies twee jaar geleden besproken ‘krek’ aan elkaar te koppelen: “Gi-j stemp op een bepaolde kandidaat, um da'j denk, hi-j zal wel dit of dat probere der deur te kriege. Maor at’e dan in de raod kump zeg’e duk krek 't tegegestelde van wat e opstraot zeit.” barghse-praot

De kaart op mijnwoordenboek.nl bevestigt dat ‘duk’ met name in het Kleverlands dialectgebied, dus van de Liemers tot Noord-Limburg voorkomt.

‘Dikwijls’ dus, maar hoe moeten we dat woord begrijpen? Het belangrijkste deel is de kern ‘wijl’. Het dialect laat het weg, maar juist hierin schuilt het element tijd. Denk aan het Engelse ‘while’ (tijdens) en ook aan het Duitse ‘Weile’ (tijdje, poosje). ‘Langweilig’ betekent in het Nederlands ‘saai’: de tijd gaat langzaam. In ‘dikwijls’ herhaalt de tijd zich. Het Middelnederlandse ‘dicke’ of ‘ducke’ betekent dan ook ‘veelvuldig’. Een oud synoniem van ‘dikwijls’ is ‘dikmaals’. In de 17e eeuw werd het woord ook in de vergrotende trap gebruikt. P.C. Hooft schreef in zijn ‘Nederlandsche Historiën’ bijvoorbeeld: “Hij sprak dikwijlser fiere dan smekende taal.”

Laten we het woord dus duk gebruke!


Woord van de Maond december 2019: richt

Regelmatig struikel ik over woorden die op de achtergrond geraakt zijn. Dezer dagen wilde ik het hebben over de kortste fietsroute naar een concert in de buurt. Daar ‘floepte’ het eruit: ‘de richste weg’.

Als iets kort is, spreken we simpelweg van ‘köt’. Maar bij de kortste weg lijkt het woord ‘richste’ in ons dialect toch passender. ‘Richtiger’ in elk geval als ‘rechtste’. Al die woorden hebben uiteraard met elkaar te maken. Bij een rechte weg zien we een lange weg tot aan de einder voor ons. Bij de ‘richste’ hoeft de weg niet recht te zijn, maar wel de meest directe.

‘rich(t)’ en ‘richtig‘ komen in alle Liemerse Telgen van het WALD voor. In deel 4 ‘n Trop Barghse Weurd vinden we de zin "De richste weg van Stökkum naor Durkum is aover 's-Heerenbarg en Zeddam. Da's richter as aover Baek en Kilder". Gelijkaardige zinnen vinden we -met andere plaatsnamen uiteraard- in de woordenboeken van Westervoort tot Gendringen. Ook bij dit woord kan niet gezegd worden dat het typisch Liemers of zelfs maar typisch Nederfrankisch is. Het woord is wat lastig te traceren in de Nederlandse dialectwoordenbank, maar komt toch i elk geval op de Veluwe, in Overijssel en Groningen voor.

Het zal niet verbazen dat ‘richt’ en ‘recht’ dezelfde herkomst hebben. En ook dat ‘richtig’ (juist) en ‘richten’ met ‘richt’ direct verbonden zijn. In alle Germaanse talen is de betekenis ‘niet gebogen’ de oudste. Het daarachter liggende werkwoord betekent zoiets als ‘rekken, strekken’. Dus is ons ‘richt’ ouder als ‘richtig’ in de betekenis ‘juist’. De figuurlijke betekenis in de sfeer van recht en rechtvaardigheid ligt voor de hand. Iemand die ‘recht door zee’ is, is eerlijk en, ja, ‘oprecht’. Dat ook het woord ‘rijk’ van ‘richt’ afgeleid is, verbaast echter wel. Of het moet zo zijn dat een rijk iemand het recht naar zichzelf toe kan buigen(!)

Taalkundig is het stuivertje wisselen tussen ‘i’ en ‘e’ geen onbekend verschijnsel. We zien het in werkwoorden bijvoorbeeld. Er bestaat zowel ‘rechten’ als ‘richten’. In het Duits kennen we ‘das Recht’ en ‘der Richter’.

Het bijwoord ‘richting’ heeft een betekenis in zowel het geografische als het juridische domein: ‘in oostelijke richting rijden’ en ‘eigenrichting’ (voor eigen rechter spelen). Dit woord ‘richtig’, dat in het Duits nog een standaardtaal-woord is, kwam in de Nederlandse taal naast ‘rechtig’ vanaf 1200 voor. Het werd echter in de jaren twintig van de vorige eeuw als germanisme afgekeurd en vervangen door het uit het Frans ontleende ‘juist’. Zo gezien bewaart het dialect de herinnering aan de ooit nog nauwere band tussen het Nederlands en het Duits.


Of zou er toch een link zijn met het Franse ‚excuus’? Wah mik ’t uut? Je vous prie de m'excuser!

Woord van de Maond november 2019: Makuut

Twee keer tot nu toe stuitte ik op een dialectwoord dat ikzelf nooit gebruikt heb. Van mijn vader hoorde ik het enkele jaren voor zijn dood. Vervolgens afgelopen zondag van streektaalzanger Frans van Gorkum uit Oud-Zevenaar tijdens zijn concert in Babberich. Die actualiteit vormt nu een goede smoes om ‘makuut’ tot het Woord van de Maond november te maken.

Het probleem echter is dat ik niet alleen het woord uit mijn jeugd niet ken, maar er hier in deze rubriek vervolgens ook niets mee weet te beginnen. Waar komt het vandaan? Hoe kun je het uitleggen? Geen idee!

Een uitvlucht om me er met een Jantje van Leien af te maken?

Nee, van het woord ‘makuut’ en van de verkleinvorm ‘makuutje’ (Frans van Gorkum sprak het uit als ‘mekuut’) weet ik dat het ‘smoes(je)/uitvlucht/leugen/excuus’ betekent. En dat het in alle Liemerse woordenboeken, van Westervoort tot Gendringen en ook in Emmerik, voorkomt. Ook al 1901 bij Martinus Bruijel in zijn proefschrift “Het dialect van Elten-Bergh”. In de Achterhoek lijkt het woord niet voor te komen. Wel weer in zuidelijke richting, tot in Gennep in het gebied van het Gelders Opperkwartier. Maar of het daarmee een typisch Kleverlands dialectwoord is, wordt uit mijn literatuuronderzoek niet duidelijk.

“Wat mik ’t uut?”, zou de dialectspreker in dit geval zeggen.

Zit hier misschien een sleutel in? Dat het niet uitmaakt wat je zegt, als mensen je maar geloven?

Laat ik een poging wagen: We weten allemaal dat dialectwoorden heel oud kunnen zijn. In 1827 schrijft Johann Georg Büsch een boek over de geschiedenis van het geld (‚Abhandlung von dem Geldumlauf, in anhaltender Rücksicht auf die Staatswirtschaft und Handlung‘, pag. 206-207). Daarin vermeldt hij dat de Congolezen, die geen geldeconomie hadden, ‘makuten’ als rekeneenheid hanteerden om de waarde van dingen bij ruilhandel te bepalen. Makuten waren gevlochten dekens; iets dat iedereen nodig had en waaraan de waarde van andere zaken gemeten kon worden.

Of zou er toch een link zijn met het Franse ‚excuus’? Wah mik ’t uut? Je vous prie de m'excuser!


Woord van de maond Oktober 2019: Näöle

“Niet näöle, de vakantie is veurbi-j. An de slag!” Deze zin bevat ons Woord van de Maond oktober, geschreven tijdens de laatste mooie zomerdagen in september. De dialectspreker in onze contreien begrijpt bij het woord ‘näöle’ dat iemand kennelijk moeite heeft om weer aan het werk te gaan en tegensputtert.

Een dialectspreker in noordelijker streken – denk aan Noord-Duitsland, Denemarken, Noorwegen – kent het woord ook en begrijpt, als hij probeert ons dialect te verstaan, dat hier iemand aan het treuzelen is. En wij omgekeerd kunnen volgende Noorse zin zonder veel moeite verstaan: “Hva nøler du for, etter?“ En het Nederduits spreekwoord uit Ostfriesland levert evenmin problemen op: Wat junk is, dat spölt gêrn, wat old is, dat nölt gêrn.”
Ons ‘näole’, het Noord-Duitse ‘nölen’ en het Deense en Noorse ‘nøle‘ komen samen in de betekenisbundel “zaniken, zeuren, talmen, brommen”.

Het dialectwoord komt in Nederland vooral in het oosten voor, van de Maastricht tot en met Groningen. Ons Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD) levert in het deel “De Mens, D” het plaatje aan het begin van artikel.

Maar waar komt het nu vandaan? Als vaker heeft het woord geen diepere betekenis. Het is simpelweg een onomatopee ofwel klanknabootsing, een woord dat fonetisch het geluid dat het beschrijft nabootst of suggereert. Denk aan woorden als ‘piepen’ en ’sissen’ of aan het door minister Bruins onlangs gebezigde ‘wroem’, dat hem op zo veel kritiek is komen te staan.

Het grote Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) dat het Nederlands van 1500 tot 1976 beschrijft, stelt: “In de algemeene taal echter is neulen ongewoon”. Net overigens als zijn tweelingbroertje ‘neutelen’. Daar in die ‘algemeene taal’ is namelijk zijn zusje “zeuren” thuis. Overigens ook een onomatopee!


Woord van de maond September 2019: Los

“De winkel gaat open. In het oosten van het land wordt inderdaad vaker los gezegd. Dit is echter niet juist. Een schroef zit los. Een deur gaat open.” Zo hoort het volgens een van de vele websites, waar mensen hun vragen kunnen droppen en andere mensen daarop naar hartenlust kunnen reageren.

Een ander reageert met “Los ? Hoe kan je dat nou bij een raam doen, dan valtiej er toch uit?”, waarop een derde stelt: “Nee hoor, t kozijn zit er nog goed tussen­, dat is soort accent

Een naar Rotterdam verhuisde streekgenoot schrijft op taalvoutjes.nl: “Geboren en getogen in het oosten van Gelderland, wist ik niet beter of mensen kwamen langs me zitten. En bij ons werden ramen en deuren altijd los gedaan in plaats van open. Het was voor mij dus aanpassen geblazen, toen ik in Rotterdam ging wonen. Bepaalde uitlatingen die ik deed, werden niet of verkeerd begrepen.“

Het is ook wel lastig voor de westerlingen als ’n ander deel van het land voor de woorden ‘open’ en ‘los’ maar één woord ‘los’ heeft. Waar de één de deur gewoon open ziet staan, hoort de ander dat die deur gerepareerd zou moeten worden. Het verschijnsel is echter heel normaal. Dat merk je als je twee standaardtalen met elkaar vergelijkt. Ik wijs op het Nederlandse woord ‘huis’, terwijl het Duits ‘Haus’ duidelijk van ‘Wohnung’ onderscheidt.

De Zeddamer Theed Köpp schreef 1982 in zijn heel eigen spelling ook zo’n scene:

Ai’j bi’j ons van de straot de deur los dei en gi’j trooi drin, dan viel ie wel vieftien centimeter nòr onderun. (Köpp, Wa’j in de Liemus kon belèève., p.6)

Het bijwoord ‘los’ in de betekenis ‘open’ komt in een breed gebied oostelijk van Utrecht voor. Behalve ramen en deuren, kunnen ook bloemen los staan, kan een winkel los zijn, kan er sprake zijn van een los vuur en is het goed als je je ogen en mond los doet.

De etymologie zegt dat de oorspronkelijke betekenis ‘ongebonden, niet vast’ is. De betekenis ‘open’ ligt dan voor de hand, maar vanuit het huidige Nederlands is het misverstand begrijpelijk. In dit geval kunnen we niet verwijzen naar het Duits. Want dat onderscheidt net als het Nederlands duidelijk tussen ‘offen/auf’ en ‘lose’. Mogelijk hebben we hier te maken met een taalvereenvoudiging, waarvoor het dialect net als andere gesproken taal bekend staat. Terug naar het Westen kijkend beluisteren we immers dat aldaar soms geen onderscheid gemaakt wordt tussen kennen en kunnen, liggen en leggen. Toch loopt het hier met het begrip wel los!


Woord van de maond Augustus 2019: Hets

"’t Is mooi weer vandaag; bloots köts met dén hets, went toen was 't toch wel slim". Deze zin uit Henk Harmsens voorwoord bij ’n Trop Barghse Weurd uit 1982 herinneren ons eraan dat grote hitte tot de verbeelding spreekt. Onze voorzitter Edwin Zweers gebruikt de zin regelmatig om aan te tonen dat ons dialect wel wat anders is als het ooit zo genoemde ‘Algemeen Beschaafd Nederlands’.

Als Woord van de Maond is ‘hets’ uiteraard zeer toepasselijk. Gezegd moet worden dat het tegelijk een Vergeetwoord is, dat in de vergetelheid dreigt te raken. Moeilijk te onthouden is het echter niet: Het Nederlandse ‘hitte’ en ‘heet’ en het Duits ‘Hitze’ liggen erg dichtbij. Als we op de dialectkaart van Nederland kijken, zien we dat ‘hets’ (en ‘hits’) in het hele Nederfrankische grensgebied van Gelderland en Limburg voorkomt.

De geschiedenis van het woord laat al die vormen zien. Het begint rond 800 met ‘hizza’. Sinds de 18e eeuw werd het ook figuurlijk gebruikt. Een ‘heethoofd’ (Duits: ‘Hitzkopf’) is iemand die snel oververhit raakt en zich niet meer kan beheersen. De laatste lettergreep ‘-te’ (Nederlands) of ‘-ze’ (Duits) wordt in het dialect verkort tot een ‘-s’. Zo werkt ‘hets’ dus hetzelfde als ‘grootte’, ‘lengte’ en ‘diepte’: van het bijwoord wordt een zelfstandig naamwoord gemaakt.

Dat we niet pas sinds vorige maand over al te grote ‘hets’ klagen, bewijzen enkele teksten hierover. Uit Kilder komt de bard Henry Welling. Hij zingt op zijn eerste cd “Blief asteblief” uit 1994:

De hèujmaker

de rooie za’doek he’k al adeg nat
’t zweit lup mien in de navel
de blage gaon lekker naor ’t Braompse gat
en ik staek weer ’n baal an de gavel
gunt in de schum van de peppels
ligt mien nichtje te vri-je
veur dat gevuul heb ik gin tied
ik mot de kuul aanri-jen
aldernaars wat ’n hets (…)

Beluister op: youtube

Aan de overkant van de Rijn in de Over-Betuwe schreef Joop Brons in 2018 voor de Historische Kring Huessen het verhaal “De hets”. Het begint zo: Man, wa’n hets was da’ deze zommer. De musse’ viele bekant gebraoie’ van ’t dak.
Lees verder: link

Meer dialectverhale en ook een dialectwoordenlijst in het Huissens zijn overigens te vinden in een publicatie van De Kraonige Zwaone, de Huissense carnavalsvereniging: “Huissen zoas ’t zing’ en täötel (’t rooie bükske)” (5e druk 2010)


Woord van de maond Juli 2019: Bloeje

Zomer! Alles groeit en bloeit! Als er streekgenoten zouden zijn, die uitsluitend nog hun eigen moedertaal zouden spreken, was de verwarring nu na deze intro compleet. Immers als de platpraoter iets ziet ‘bloeje’ dan is dat bepaald geen prettige observatie. Zij of hij heeft de neiging in te grijpen, te dempen en te stillen en 112 te bellen.

Wat is er aan de hand?

In ons dialect zou de intro moeten luiden: “Zommer! Alles gräöjt en bläöjt!” Want als iets ‘bloeit’, dan denkt de dialectspreker direkt aan bloed. “Hi-j bloejde as ’n rund, toen hi-j zich gesneje hah,” schrijft de auteur van het woordenboek Zaenderse Praot van A tot Z.

Is dit nu zo apart? Wie het woord ‘bloeden’ op de dialectkaart woord=bloeden bekijkt, vindt dat in alle opgenomen dialecten de ‘d’ in de dialecten een ‘j’-klank is. Een blik in een etymologisch woordenboek leert dat die verschuiving in de spreektaal ooit algemeen gangbaar was:

“Mhd. bluoten; mnd. bloden. Middelnederlands ook in de samengetrokken vorm bloen, en in de vorm bloeyen, die in de spreektaal nog in algemeen gebruik is.”

Het zelfstandig naamwoord blijft in het dialect desalniettemin ‘bloed’, waarbij de ‘oe’ zoals veel van onze klinkers als lange klank moet worden uitgesproken (bloe:d). De ‘d’ kan ook nog terugkomen als het werkwoord gevolgd wordt door een woord dat met een klinker begint: “A’j völ bloed kwietraak, bloed’ie as ’n varke.”

Als we naar andere Nederlandse woorden met een ‘oe’ in de stam kijken, zien we dat het dialect die overwegend ook met een ‘oe’ spreekt. Van 50 door mij getelde Nederlandse woorden met een ‘oe’, behouden 42 die de ‘oe’ ook in ons dialect. Vijf woorden maken van de ‘oe’ een ‘uu’ en onze twee woorden ‘gräöje’ en ‘bläöje’ vormen een groep apart.

Als je naar de herkomst van het woord ‘groeien’ kijkt, zie je dat ‘groen’ (dialect: ‘gruu:n’) en ‘groeien’ met elkaar verweven zijn. In het zestiende eeuwse Nederlands wordt ‘groeyen’ verstaan als groen worden, bloeien zoals in de lente, opgroeien, toenemen. Verder teruggaand naar het Oudhoogduitse gruoen zie je dat ‘groei’ en ‘groen’ uit dezelfde wortel komen.

Oudere papieren heeft echter het andere Germaanse woord voor ‘groeien’: ‘wassen’. Denk aan deels verouderde vormen als ‘aanwas’, ‘wasdom’ en ‘volwassene’. Het Duits heeft met ‘wachsen’, ‘Wachstum’ en ‘Erwachsene’ aan die lijn vastgehouden.

Het woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD), deel De Mens A, noemt het woord voor de oostelijke Achterhoek en ‘wasdom’ voor o.a. Wehl. Uit het woordenboek Waehls Plat van 2011 is het echter verdwenen. In het Twents woordenboek van G.H. Wanink uit 1948 vond ik beide: “Hée möt d’r nog van wassen en gruujen.”

Dat de Liemers grensgebied is naar het Duits wordt overigens ook merkbaar in de tweede variant van ‘bläöje’ en ‘gräöje’, namelijk ‘bluje’ en ‘gruje’. De ‘oe’ wordt een ‘u’, zoals het Duitse ‘blühen’. En het zal de lezer niet verbazen dat ook dit woord een interessante herkomst heeft, die uiteindelijk ook naar woorden als ‘bloem’ en bloesem’ voert.


Woord van de maond juni 2019: Lambendig?

Elke week reageren dialectliefhebbers op de via twitter gestelde streektaalvraag van Boezewind, “platform veur minse die de streektaal van de Achterhoek en Liemers graag beware veur now en later.”

De laatste tijd zitten daar steeds weer woorden uit de Liemers bij. Dat zien we natuurlijk graag, maar het roept ook vragen op. Een formulering als “Wat wödt in 's Heerenbarg bedoeld met …” suggereert dat in die plaats een bepaald woord wordt gebruikt. Dus vraag ik onze lezers, wanneer zij voor het laatst het woord ‘bussemiet’ gebezigd hebben. Of wanneer ze voor het laatst iemand voor ‘daemel’ of ‘däözel’ uitgemaakt hebben. En wat vinden we van ‘lambendige’? Zijn we daar nu vóór of tegen?

Kortom we hebben het hier met quizvragen te doen, die er juist op gemaakt zijn, om het de spelers zo lastig mogelijk te maken. Dan is het handig om woorden op te nemen die juist weinig of zelfs helemaal niet meer gebruikt worden.

Staan onze dialectwoordenboeken eigenlijk niet vol met dat soort woorden? En waarom staan die er eigenlijk in als ze niet courant zijn? Onze dialectwoordenboeken worden in de taalwetenschap als ‘idiotica’ aangemerkt. Een ‘idioticon’ is een bijzonder soort ‘lexicon’ (woordenlijst). “Doorin staot veur ’n heel groot deel woorden dee in ’t algemene Nederlands neet veurkomt of bezundere betekenissen van ‘gewone’ woorden dee ’t algemene Nederlands neet kent”, aldus dialectoloog Lex Schaars in het voorwoord tot zijn 1983 verschenen boek “19e eeuwse woordenverzamelingen uit Achterhoek en Liemers”. ’t Griekse woord ‘idios’ betekent zoveel als ‘eigen, bijzonder’; in dit geval dus bijzonder voor een bepaalde streek.

Terwijl woordenboeken van landstalen voortdurend worden geactualiseerd, d.w.z. nieuwe woorden worden toegevoegd en verouderde verwijderd, verzamelen dialectwoordenboeken juist woorden uit een taal die steeds minder gesproken wordt. Het dialect bezwijkt simpelweg als gevolg van allerlei vormen van schaalvergroting. Ik heb daar in het zojuist verschenen boek “De Liemers. Land van grenzen tussen Rijn en Oude IJssel” (uitg. Fagus 2019) uitgebreid bij stilgestaan. Zoals bekend, is men bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers bezig de WALD-woordenboeken voor te bereiden voor opname in de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (http://www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/). In een aantal van de daar al opgenomen woordenboeken is bij sommige woorden al de opmerking “verouderd” te vinden. Hoeveel van de woorden in ons Berghse woordenboek ’n Trop Barghse Weurd zouden zo’n predicaat verdienen? Is het terecht dat Boezewind vraagt naar woorden die niet of zelden meer gebezigd worden? Allemaal vragen die helaas gesteld moeten worden.

Komen we terug bij onze drie woordvragen uit de Boezewind-tweets van het afgelopen half jaar.

In de generatie van de jaren 30 tot 50 van de vorige eeuw was de aanblik van een ‘miet’ tijdens de oogsttijd heel gewoon. Het graan werd geoogst en het stro opgebonden en met bossen tegen elkaar aangezet. Een bussemiet was een stapel hout om de kachel mee te stoken. In het WALD-woordenboek wordt het woord ‘bussemiet’ uit Varsseveld gemeld. Voor Pannerden wordt het woord ‘holtmiet’ genoemd. “Vrogger mog gi-j niet bi-j de holtmiet speule; ze zeie dan: ‘Gi-j kom mien niet bi-j den holtmiet, want dor zitte ulleke (= bunzingen) onder.’ ’t Was um ow bang te make, da’j niet bi-j ’t holtblok en de biel zol komme.”
Zeddammer Theed Köpp (1908-1992) schrijft in zijn bundel “Wa’j in de Liemus kon belèève” (1982) in zijn heel eigen spelling over het rooien van bomen en in dat verband over het precaire bestaan op het platteland: “Merrut kotiezer wiere de beum afgezaag, de stump wier klaor gemaak met dun hèvul, de aks en un drievur. Wattur, naodat de tek dur af wazze gezaag of met dun biel dur afgeslage aan grunun taksul òver blef, wier aan bus gebonde en bi’j huus aan un mietje gezet. Wi’j harre bi’j ons achter dur ook un mietje van staon, mor as Mollie ‘snachs geblök had, dan zag moeder smargus aan de bus, dat de bure ook niks te stòke motte hemme gehad.” (p.52)

bussemiet

Woord van de maond juni 2019: Lambendig? (2)

Deze toestanden zijn op het platteland inmiddels allang verdwenen. Houtstook is tegenwoordig niet voor iedereen weggelegd en bovendien een luxe, die vanwege het vervuilend karakter ervan mogelijk zelfs verboden wordt.

Boezewind legde ons nog twee woorden voor, waarvan de vraag is, wie ze nog kent c.q. gebruikt. Beiden zijn simpel te verklaren als afgeleid van twee Duitse woorden. Kennelijk vonden die weerklank over de grens.

‘Daemel’ en het bijwoord ‘daemelig’ komen van het Duitse ‘Dämel’ resp. ‘dämlig’. Het staat in de Duitse woordenboeken omschreven als ‘Dummkopf, alberner Kerl’. Het zal niet verbazen dat dit woord als ‘Dämel’ ook in het Emmerikse woordenboek “Ek proot Emmereks Platt” is opgenomen. Het Nederduitse woord ‘dämelen’ betekent, dat je niet goed bij je hoofd bent. De stam daarvan is te vinden bij het Indogermaanse ‘tem-‘ dat ‘versuft, verdoofd’ betekende. Het afgeleide Latijnse ‘temulentus’ betekende dan ook ‚dronken’!

“Däözel” (in het Gendringse woordenboek als ‘doezel’) komt van ‘Dussel’ en ‘dusselig’. In het Duits is dat het woord voor een onhandig en vergeetachtig iemand. Ook dit woord komt uit het Nederduits en heeft in oorsprong iets met slapen te maken, met het Nederlandse ‘doezelen’ en het Duitse ‘dösen’ dus.

Maar wat nu met ‘lambendige’?
De WALD-woordenboeken en ook de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten geven bij dit woord als reactie: “Helaas er is niets gevonden.” Mogelijk moeten we het in dit geval buiten de regio zoeken. In Antwerpen komt het woord voor en ook in Twente. Daar staat in een verhaal uit een bundel van de oud-hoofdredacteur van de Twentse Courant Bernard Plegt (“Oet et oale doarp”, Enschede 1972) het volgende: “Mer Trui waarden em wal, dat he gen ongemak in de hoed kreeg, want n dokter har eer waarschouwd dat t lambendige levven der van kon afhangen.” In beide gevallen hebben we hier te maken met het Duitse bijwoord ‘lebendig’. In het Nedersaksische dialect van het Sauerland komt het in de 19e eeuw ook voor (“Ick möchte soo lambendig in dat Hiemelreik rinterspazäiern”, uit: Peter Bürger, Sauerländische Mundart-Anthologie: Plattdeutsche Prosa 1807 – 1889).
Boezewind geeft telkens aan het begin van een nieuwe week de oplossing van het raadsel van de week ervóór. In het geval van ‘lambendige’ kon worden gekozen uit “a. kleinzerig zijn b. rechtvaardigen c. woekerwinsten maken (Liemers)”. Als juiste antwoord werd gegeven: “woekerwinsten maken”. Moeten we denken aan zinnen als “Zörgaanbieders in de regio hemme gelambendigd bi-j de uutvoering van de ni-je zörgwet.”? De Boezewinders gaven geen toelichting. Ze leken van het pad af.


Woord van de maond mei 2019: Mien

Wat ligt er meer voor de hand als in de maand mei te kiezen voor mien als woord van de maand?

Zoals vorige maand met de Nederlandse ui-klank gaat het dialect ook met de ij-klank een stuk economischer om. Waar de ui in het dialect een uu wordt (of beter gezegd: blijft, want die klank is ouder), zo wordt de ij een i-klank. Van dialectsprekers hoor je in dit verband wel hoe hun dialect hen geholpen heeft om in de Nederlandse spelling het verschil tussen ei en ij te managen: dialectklant ei krijgt een korte ei in het Nederlands en dialectklank ie wordt met een lange ij gespeld.

Terug naar mien. Zoals het woordenboek “Zaenderse Praot van A tot Z” laat zien, is mien in ons dialect zowel een persoonlijk als een bezittelijk voornaamwoord.

Hoe bijzonder (biezonder!) is het dat de Liemerse dialecten de twee voornaamwoorden in één pot gooien? Eigenlijk niet. Het is een bekend verschijnsel dat andere talen één enkel woord kunnen hebben voor iets, waar andere talen een onderscheid maken. Denk aan het Nederlands dat rijden van varen onderscheidt en het Duits dat enkel fahren kent. Ofschoon: het Duits onderscheidt weer reiten van fahren, waar het Nederlands alleen rijden gebruikt.

In de elektronische woordenbank van de Nederlandse dialecten (eWND) vinden we mij als mien van Drente, over de Veluwe tot aan Zeeland. Het eWND is echter nog lang niet compleet. Het wacht bijvoorbeeld nog op onze WALD-woordenboeken en op de Telgen ervan. Hoe het zit met mien in ons gebied, wordt duidelijk als je de uitkomsten van de dialect-enquetes bekijkt. Die enquetes worden in beide regio’s regelmatig gehouden. Ons werkgroeplid Toon Hebing uit Zeddam bijvoorbeeld doet daaraan mee. De deelnemers verstrekken de informatie voor zowel de WALD-woordenboeken als voor de Grammatica van de Achterhoekse en Liemerse dialecten (GRALD). Die grammatica is echter nog in voorbereiding en zal t.z.t. in boekvorm verschijnen.

Hier, met dank aan dialectoloog Lex Schaars, de resultaten voor het Nederlandse voornaamwoord ‘mij’. De verkorte plaatsnamen zijn voor de geoefende lezers van deze rubriek ongetwijfeld gemakkelijk te herkennen.

01 mien: Gor, Harf, Alm, Eef, Zut, Wich, Vor, Aal, Din, Gen, Voo, Ulf, Sil, Wesd, Zel, Doet, Gaa, Wehl, Kep, Dre, Hen, Baa, Tol, Does, Ang, Lat, Wesv, Groes, Zev, Did, sHe, Sto, Zed, Pan, Her, Lob.

02 mie: Gor, Alm, Ruu, Lar, Bor, Gees, Eib, Win.

03 miej: Vor, Gels, Haa, Nee, Rek, Aal.

04 mi-j: Eib, Bel, Groen, Aal, Win, Din, Vars.

Hoe fraai en poëtisch het mien kan klinken, laat tenslotte de Liemerse streektaalzanger Frans van Gorkum in een gevoelig lied horen:

Gi-j bin mien zo nao

Gi-j bin mien zo nao, gi-j bin mien zo nao.
Gin woord kan ik waegen, a’k vlakbi-j ow stao.

Het licht in ow ogen is mien onbekend.
Maor ik heur van zo hoge, als gi-j bi-j mien bunt.
Ik kan het niet dujjen hoe’k veur ow bestao.
Toch mo’j van mien wetten: gi-j bin mien zo nao.

Ik mot aan ow wennen, maor leer langzaam meer.
Ik mot zovöl kennen en gi-j aevenzeer.
Hoe lang mot het duren veurda’k ow verstao.
Kan allenig maor vulen: gi-j bin mien zo nao.

Gi-j könt mien zo faelen. Ik zuuk ow zo duk.
T’is mien um het aeven. Het mik mien niet stuk.
Ow stem blief ik heuren. Ze klinkt in mien nao.
Het blief alsmaor duren. O gi-j bin mien zo nao.

Ik wil ow benumen, want ik het ow zo graag.
Ik wil ow beruren: ow zin alledaag.
Aan ow bun’k verlaoren, aan dat tjoenkend gevuul.
In mien al bu’j gevaren. Gi-j bin mien zo nao.

NB: Na sluitingstijd hier nog interessante taalhistorische achtergrondinformatie over het gebruik van ‘mijn’: https://www.neerlandistiek.nl/2019/03/doet-men-maah-een-bieahtje-het-gebruik-van-mijn-voor-mij-in-het-zeventiende-eeuwse-nederlands/


Woord van de maond april 2019: Duiven

Volgens de logopedistes, waarmee ik tijdens mijn opleiding geconfronteerd werd, kon ik er niets van. Ik sprak de Nederlandse ui-klank uit als ui-j. Ze wilden me leren, hoe ik die ui zonder j op het eind moest uitspreken. Dat ging me te ver. Ik leerde immers niet voor leraar Nederlands en die ui interesseerde me ook niet. In mijn moedertaal hadden we die immers niet nodig. Daar kwamen we met de u prima rond.

Hoe kom ik daar nu op? Onlangs mocht in voor de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo een verhaal houden over het Liemerse dialect en in het bijzonder over dialectverlies. Dat is in Duiven bijzonder actueel, want het dialect is daar geheel uit het straatbeeld verdwenen.

Bij de voorbereiding van mijn praatje merkte ik op dat de Duivenaren hun plaats met een Nederlandse ui-klank uitspreken en niet met een u zoals de Huissenaren dat met hun plaats doen. Hoe komt dat, vroeg ik me af. Het lijkt er op dat Duiven meer dan Huissen vernederlandst is. Letterlijk door de enorme bevolkingsgroei van 500% sinds 1950, maar ook figuurlijk door het afzweren van de ui. Dat laatste gaat zelfs zo ver dat men de vogel, die in het Nederlands duif heet, tot mascotje heeft verkozen. De dialectklank u verschijnt alleen nog als folkloristisch element in o.a. het festijn dat sinds tien jaar elke laatste zondag van september plaatsvindt: "Duuve te gek."

Het betreft helaas zowel een taalkundig als een historisch misverstand.

Het Nederlands kent een drietal tweeklanken (au/ou, ij/ei, ui), waarvan met name de klank ui het moeilijkst uit te spreken is, niet alleen voor buitenlanders! Voor die uitspraak moeten immers twee commando’s tegelijk uitgevoerd worden: de tong moet zowel laag in de mond als hoog in de mond zijn. Geen wonder dat in dialecten de ‘zuivere’ ui-klank niet voorkomt. Ofwel wordt het één klank: een uu in het oosten van het land, of een ui-j zoals ik hem probeerde. Het is interessant op te merken dat de ui en ook de ij tot zeker in de 17e eeuw niet als tweeklank (diphtong), maar als één klank (monophtong) werden uitgesproken. Ons dialect heeft die uitspraak aangehouden en is niet meegegaan met de later opgetreden diphtongering vanuit de Zuidelijke Nederlanden.

Dat de Duivenaren hun dorpje Duve noemden, was voor de Duivense, uit Kleef afkomstige burgemeester Johann Wilhelm Koch (1760-1833) zo klaar als een klontje. Hij was immers onderwijzer geweest, voordat hij in de ambtenarij terecht kwam. Hij werd tenslotte burgemeester, toen Duiven -net als Huissen- nog tot Kleef, d.w.z. tot Pruissen, behoorde. Dat bleef zo, ook onder Frans en uiteindelijk na 1815 onder Nederlands bestuur. Zijn sympathie voor de Liemerse mensen moet groot geweest zijn: Hij zocht naar een mogelijkheid om de plaatsnaam zo te spellen, dat die overeenkwam met de dialectuitspraak. Aanvankelijk was het Duven, maar na een paar dagen werd het Duiven. Zo voorkwam hij dat de uitspraak Doeven werd. De letter i in Duiven dient net als bij Huissen, Loil en Oisterwijk als verlengingsteken gezien te worden. De spelling Duiven leverde dus de uitspraak Duuve -met een lange u- op! Zolang de Duivenaren plat spraken, was er niets aan de hand. Maar heden ten dage is de verwarring compleet! De plaatsnaam komt namelijk van het Oudgermaanse thuba, d.w.z. van het verkleinwoord daarvan thuvine . Dat was de term voor een natuurlijke verhoging in het land. Duiven ligt namelijk op een rivierduin of donk.

Wie overigens wil weten waar het Nederlandse woord ‘ui’ vandaan komt, raadpleeg: http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ui


Woord van de maond maart 2019: Gaar

Wie op aswoensdag gaar is van drie dolle dagen, hoeft zich gaar gin zörge te maken, want met askruuske en hering kan zij/hij er weer veertig dagen tegenaan. Misschien is er dan ook tijd om eens na te denken over al die fantastische teksten in ons mooie dialect die tijdens optochten, carnavalszittingen en in de carnavalskranten te horen en te lezen waren. We voelen ons juist in deze tijd extra thuus als we onze eigen taal om ons heen horen.

In deze rubriek beantwoord ik graag vragen naar herkomst en betekenis van dialectwoorden. In de laatste maand werd gevraagd naar het woordje gaar, dat in de grammatica een bijwoord van hoedanigheid wordt genoemd. Dat gaar komt in het dialect uitsluitend in negaties, d.w.z. ontkenningen, voor. Er wordt afwezigheid of onwenselijkheid mee uitgedrukt. Het heeft een versterkende functie in combinatie met niet/gin/niks.

Je zou kunnen denken dat we het hier aan de grens uit het Duits hebben overgenomen, maar dat lijkt niet het geval als je bekijkt, waar het allemaal voorkomt. Volgens de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) komt het woord in de hier gebruikte betekenis in dialectwoordenboeken van het Limburgse Thorn tot aan het Noord-Hollandse Wormerveer voor. Het 1850 verschenen woordenboek van het Kempens dialect van de hand van ‘meester’ Peter Panken vermeldt dat het woord gaar staat voor gansch, volstrekt. Hij voegt toe -en dat is helaas typerend voor de kijk op dialect in eigen kring door diegenen die doorgeleerd hadden- dat ons woord gaar “algemeen in den minbeschaafden volksstand” voorkomt. ”Ik heb gaar geenen honger. Mijn buurman komt sedert kermis bij mij gaar niet meer in huis.”

Het Nederlands kende sinds de 18e eeuw ook de samentrekking helegaar voor geheel en al. Het komt nog wel in het dialect van Vlaanderen, Limburg en in West-Friesland voor.

In het Duits wordt het woord gar behalve in de bovengenoemde ontkennende functie in nog bredere zin gebruikt als versterking, bijna synoniem aan ganz, vaak ook in combinatie ermee: Kinder haben die Fähigkeit, ganz und gar abzuschalten. Of in de betekenis van zelfs: Manche Menschen beschreiben gar das Leben als eine Pilgerreise. Het woord wordt in de laatstgenoemde zin dus als verkorting van sogar gebruikt.

En daarmee zijn we dan weer bij Bergh, waar in de carnavalskrant de Waskuup van 2018 te lezen was: In Stökkum op den uutkiektore köj zogaar Diem zien ligge. In ons woordenboek ’n Trop Barghse Weurd schrijft Henk Harmsen het woord zoals het eigenlijk uitgesproken wordt: zoga. Terwijl gar in alle Liemerse woordenboeken en zover ik kan zien ook in die van de Achterhoek voorkomt, zien we zogaar alleen in Bergh. Mogelijk dus wel een ontlening uit het Hoogduits.

Maar waar komt dit simpele woord gaar nu vandaan? Het heeft een respectabele leeftijd van tenminste 1000 jaren, want komt in het oudnederlands als garo voor in de zin: garo herta min (mijn hart is gereed, bereid). Het komt in die tijd evenzeer voor in het oudsaksisch, oudhoogduits, oudnoors en oudengels voor. De etymologie is onzeker. Er zijn twee -onbevredigende- theorieen: De ene luidt dat het van het woord aru/earu/orr = gereed komt. De andere denkt aan de grondbetekenis koken en vewijst naar het oudindisch haras, dat gloed betekende. De betekenis van klaar, gereed verbindt zich vervolgens vooral aan voedsel, dat dus gaar is als het voldoende gekookt is. In het middelnederlands (15e eeuw) kon het woord gaer dan ook de betekenis van geheel en al aannemen.

En zo verklaart zich ook wat een halve gare is. Dat is in deze dagen niet moeilijk te vatten, toch?


Woord van de maond februari 2019: Wödt (1)

’t Werkwoord staat dit jaar centraal in het motto van de ’s-Heerenbergse carnavalsvereniging d’Olde Waskupen. Dat is een mooie aanleiding om het deze maand te hebben over het platte werkwoord. Als je mensen vraagt om eens een paar typische dialectwoorden te noemen, zijn daar meestal weinig of geen werkwoorden bij. Dat is jammer, want juist werkwoorden en hun vervoegingen wijken vaak sterk van het standaard-Nederlands af en zijn in die zin dus typisch dialect.

Laten we eerst ‘wödt’ eens onderzoeken. Het werkwoord worden wordt in ons dialect vaak als worre uitgesproken en derhalve in onze WALD-spelling ook zo geschreven. Opvallend is dat in het enkelvoud een klankverschuiving optreedt: worre > zi-j wödt (of wudt al naar gelang hoe je het uitspreekt). Die verschuiving komt in het Nederlands niet voor, maar wel ook in het Duits: werden > sie wird.

In tegenstelling tot het Duits, waar de klankverschuiving ook in de 2e person enkelvoud (werden > du wirst) voorkomt, hebben veel sterke (onregelmatige) werkwoorden bij ons die verschuiving alleen bij de 3e persoon enkelvoud. Denk aan maken > ik maak – gi-j maak – hi-j/zi-j/’t mik en gaon > ik gao – gi-j gaot – hi-j/zi-j/’t geet.

Ook in de verleden tijdsvorm vertoont ons dialect opvallende verschillen met het standaard Nederlands. Je zou – en dat hebben we in deze rubriek al vaker opgemerkt- kunnen zeggen dat het dialect taalstructuren heeft bewaard die in de standaardtaal al lang zijn verdwenen. Door veelvuldig gebruik afgevlakt zogezegd. Onregelmatige werkwoorden hebben in de standaartaal de neiging om langzaam regelmatig te worden. Als voorbeeld noem ik maken. In het Nederlands spreken we van maken > maakte, maar het dialect kent nog de verleden-tijds-vorm mie:k. De -ie- is bij maken dus in het dialect nog net zo aanwezig als in liep in het werkwoord lopen. In onderstaande kaart is dit te zien aan de rechtopstaande streepjes in het gebied van de Liemers en een deel van de Achterhoek en overigens ook in West-Vlaanderen en een deel van Zeeland. De Vlaamse dichter Stijn Streuvels schreef: Het miek haar misnoegd, zij was nijdig en kwaad op het kind. (uit: Stijn Streuvels: Het Kerstekind, 1911).

uit: Morfologische Atlas Van De Nederlandse Dialecten, dl.2, Amsterdam 2009

Woord van de maond februari 2019: Wödt (2)

Bij de Proot Platt Stammtisch-bijeenkomsten in Emmerik hoorde ik dat daar ook het werkwoord komen nog een -ie- in de verleden tijd heeft: kie:m. Dit staat nu ook zo in het nieuwe woordenboek van het Emmereks Platt. In de Liemers is de vorm kwam (in de 17e eeuw nog als quam geschreven!) gebruikelijk. Dat is trouwens in alle Nederlandse dialectwoordenboeken die in de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND) opgenomen zijn het geval. Hoe kiem naar Emmerik kwam, is mij een raadsel. In het woordenboek van Rees en ook in het vorige Emmerikse woordenboek van 1997 staat de verleden tijd van kommen als ka:m of ko:m!

Wie eens een overzicht van al die onregelmatige werkwoordsvormen wil bekijken, neme het woordenboek van het Zevenaarse dialect “Zaenderse praot van A tot Z” (uitgave van de werkgroep dialect van de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar, 2011, pag. 146-149) ter hand. Onze HKB-bibliotheek beschikt over een exemplaar.

Mocht er ooit nog een cursus Plat Praote komen, dan hebben cursisten niet alleen op het gebied van de woordenschat, maar ook op dat van de grammatica nog heel wat te leren!


foto:  Antoon Berentse

Woord van de maond januari 2019: Moes met aek

In Westervoort zat op 13 december de zaal bij Wieleman stampend vol met liefhebbers van de traditionele stamppot die van Brabant tot Groningen moes genoemd wordt. Het woord dient -in elk geval bij ons- als moe:s met een lange klinker uitgesproken te worden. (Moes met korte klinker duidt op het bekende en niet zo geliefde kleine knaagdier, waarvan de meervoudsvorm muu:s is.) Op youtube (link) is te zien hoe de feestelijke maaltijd in Westervoort werd ingeluid. Ook de Vereniging Liemers-Niederrhein huldigt deze traditie. Op 16 januari vindt de “gezamelijke wintermaaltijd van boerenkool met rookworst, speklap en ribbetjes” in Babberich plaats. De regionale benaming is bij deze vereniging helaas teloorgegaan. In Bergh heeft de Heemkundekring de traditionele moes met aek voorafgaand aan zijn jaarvergadering vaarwel gezegd. Vorig jaar kwam de moes met èèk en wos nog in de maand juni op tafel bij d’Olde Waskupen na afloop van de prinsverkiezing. We mogen dus spreken van een zekere traditie die vooral in herfst en winter opgevolgd wordt. Een bekende grootgrutter heeft enkele jaren geleden daarom 24 oktober tot Nationale Boerenkooldag uitgeroepen.

Wat nu is de herkomst van dit woord moes? Het in het standaard-Nederlands en ook in het Duits gehanteerde woord kool (boerenkool/Grünkohl) zit er immers niet in. Hetzelfde geldt voor de azijn die bij ons aek genoemd wordt.

Het antwoord is verrassend simpel: Het Oudnederlands muos betekende niet meer of minder dan voedsel, eten! Dat eten werd vroeger vaak als een brijpot opgediend, vandaar dat de betekenis van moes zich langzaam vernauwde tot fijngehakt of fijngekookt voedsel. We zien het terug in het woord moestuin en het Duitse Gemüse en ook in de naam van een van de oudste straten van Amsterdam, de Warmoesstraat. In de standaartaal is het woord inmiddels verouderd, maar in veel dialecten komt het nog voor als benaming voor bepaalde soorten groente, zoals prei of boerenkool.

Dat ons woord moes ook nog in verband staat met het woord met van bijvoorbeeld metworst, is een volgende verrassende ontdekking. De beide ingrediënten moes en wos staan in een familierelatie. De wortel van het woord is te vinden in het Indogermaans en betekent nat worden, druipen (al dan niet van vet). In het Engelse woord meat herkennen de taalkundigen het Protogermaanse woord mata, dat voedsel betekende. Dat de betekenissen voedsel, vet en fijngehakt voorkomen in onze woorden metworst, mes, mest, moot, maat en meten is voor ons nu geen verrassing meer.

En hoe zit het met aek? Het woord is een gevulgariseerde vorm van het Latijnse woord acetum, dat wijnazijn betekent. De Griekse oxos was een goedkope, zure drank die vooral door soldaten werd gedronken. De Statenbijbel van 1637 spreekt van edik. Het woord komt in het Deens als eddike en in het Fries als jittik voor. Bij ons is het tot aek verbasterd, maar ik vrees dat nog maar weinig dialectsprekers het buiten de moes met aek-maaltijden om gebruiken. Het begrip lijkt echter in de kielzog van de tegenwoordige belangstelling voor culinaire geneugten en Heel Holland Bakt weder op te staan als modieuze term voor azijn met een laag zuurgehalte. Marga Vugs van ediks.com uit de Brabantse Peel haalt in een artikel in dagblad Trouw zelfs Jezus Christus als haar getuige erbij.

Aet smakelek!


Woord van de maand december 2018-1: Foel

Ik schrief disse weurd van de maond now sinds oktober 2017 en mien vult op dah ze duk toch heel köt zun. Now haop ik maor dah mien laezers niet de indruk kriege da’k ’n foelen donder bun. Doorum hier toch nog maor ‘n -weliswoor weer köt- woord, um ’t joor af te make.

Nee, veur foeligheid bun ik niet in de wieg geleid gelukkig. Ik had vrogger eerder las van foelzakke die mien wolle afsmere. Maor dah woord harre wi-j jao al in september. Door kump dus now nog ’t woord ‘foel’ (in de meeste WALD-woordebuuk als ‘voel’ geschreven) bi-j. ’t Wudt in onze streke steeds meer vervange deur ’t standaard-Nederlandse ‘lui’. Toch is ’t woord interessant genog, um nog effe te bekieke.

Sorry, now he’k uut foeligheid de intro gewoon in mien eige taal geschrevve. Even omschakelen dus.

Voor de oplettende lezer zal ’t duidelijk zijn, dat dit ‘foel’ in direkt verband staat met ’t Nederlandse ‘vuil’, ’t Duutse ‘faul’ en ’t Engelse ‘foul’. ’t Oudnederlandse ‘fūl’ betekende ‘verrot, smerig, ongunstig’. Uiteindelijk is het woord nog terug te voeren op een Grieks woord, waarin ook het element stinken een rol speelt. Niet voor niets is de Latijnse variant daarvan het woord ‘pus’! Het Duitse ‘stinkfaul’ combineert beide elementen. Ons dialectwoord ‘foel’ is dan ook niet alleen lui, maar ook gemeen en bedorven, en dat laatste letterlijk én figuurlijk. Een ‘foelboks’, ‘foelzak’ of ‘foelen strub’ is volgens ’n Trop Barghse Weurd (1982) ’n deugniet. Maar naar mijn gevoel is die vertaling aanzienlijk te mild. Wie ‘foeligheid’ uithaalt lijkt het in zijn/haar karakter te hebben. “Die jonges zitte vol foeligheid; ik bun beni-jd wat ze now weer uutgevraeten hemmen”, aldus ’t Gendringse woordenboek Woorden en weurd uut de grune grensgemeente Gendringen (1999). In de letterlijke betekenis van ‘bedorven’ wordt ‘foel’ wel gekoppeld met ‘t woord ‘ei’. Het kan echter, alweer volgens het Gendringse woordenboek, ook nageboorte van een dier betekenen, een betekenis die het woord al in het Middelnederlands (1200-1500) heeft.

Ofschoon ‘foel’ en ‘vuil’ hetzelfde woord zijn, valt op dat de betekenis ‘smerig’ in het dialect ontbreekt. Net zo overigens als bij het Duitse ‘faul’. Ons dialect kent -als het Duits- daarvoor het woord ‘drek’ (‘drekemmer, drekwagen’).

Woord van de maand december 2018-2: Foel

Volgens het Woordenboek van Achterhoekse en Liemerse Dialecten (deel De Mens D) komt ‘foel’ met name in de grensstreek met Duitsland voor. Vanuit de informatie van de metwarkers van het WALD werd dit kaartje gemaakt.

Omdat we geschreven woorden niet kunnen horen en we in deze rubriek ook geen audiolinks gebruiken, nog even iets over de uitspraak van het woord. Kenmerkend voor woorden als ‘foel’ is dat de klinker ‘oe’ lang uitgesproken dient te worden, eigenlijk net zo als in het Duits. In de WALD-spelling bestaat de mogelijkheid om dit met dubbele punt aan te geven: foe:l. Omdat we de spelling gemakkelijk hanteerbaar willen houden, maken we van die mogelijkheid meestal geen gebruik.


Woord van de maand november 2018: Kats

De website taaldacht.nl over vergeten woorden in het Nederlands weet het nog niet zo zeker. Is het woord ‘kats’ nu een vergeetwoord, of niet? Kats vergaete! is in onze Oost-Nederlandse streken nog redelijk bekend. Al onze Liemerse woordenboeken en ook die uit Twente en Drente kennen het woord in de betekenis van ‘helemaal, geheel en al’.
In Brabant en Limburg komt het ook in andere betekenissen voor: als ‘onvolwassen’ in bijvoorbeeld ‘kats jungske’ of als ‘vreemd’ in bijv. ‘een kats gezicht’.
Dat lijkt vanuit onze optiek vreemd, want het woord is immers volgens het etymologisch woordenboek van Van Haeringen uit 1936 van het Hoog-Duitse woord ‘ganz’ afgeleid, hetgeen exact met onze betekenis overeenkomt. Van Haeringen merkt op dat het in Nederlands “min of meer een boekenwoord gebleven is tegenover het volkswoord heel.
Ook dit lijkt weer vreemd, als je bedenkt dat het te onzent een dialectwoord betreft en dus als volkstaal gekenmerkt moet worden.

Maar toch lijkt er ook bij ons iets aan de hand met kats. Wat gebeurde er? Ik had een vertaling gemaakt, waarin ik het woord ‘kats’ met ‘graag’ verbond. In de taalkunde noemen we min of meer vaste woordcombinaties een collocatie. Welnu, toen ik deze aan mijn collega-dialectvrienden voorlegde, was de reactie dat je niet ‘kats graag’ kunt zeggen zoals je in het Duits ‘ganz gerne’ zegt. Toen ik in de WALD-woordenboeken en in de Telgen van het WALD ging kijken, kwam ik allerlei collocaties tegen met nogal negatieve betekenis:

Den olden is kats te kinde.
Den lappn is kats ekrökkeld.
Hi-j is kats van de kaat.
Katsgek (ook wel als: knatsgek).
Alle heur kats motte d’r af.
Deur ’t auto-ongeluk was’e kats veraltereerd.
Katrien wier kats bleuj.
De voering is kats kapot.

Alleen het woordenboek van ’t Gelders Eiland meldt iets positiever, dat ‘den diek kats vol stoeng’.

Betekent dit nu dat ik mijn dialectversie van bovenstaand logo moet aanpassen?


Woord van de maand oktober 2018: Uutvigeliere

Hij wilde weten, waar het woord ‘uutviegeliere’ vandaan kwam. Maar, omdat de bakker van bakkerij Dijkman - dus in ons dialect uitgesproken als bakkeri-j Diekman - kwam en ik me realiseerde dat we het hier met twee verschillende ij-en te maken hadden, wil ik in dit Woord van de Maond ook eens uutviegeliere hoe het zit met de ij in ons dialect.

In deel D van het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse Dialecten onder de titel “De mens” meldt Lex Schaars: “ ’t warkwoord (zich) uutvigelieren kump weineg veur in onze streek”. Maar als je dit eens gaat uutvigeliere en de Liemerse woordenboeken (Telgen van het WALD) erbij neemt, dan blijkt het woord in vrijwel alle woordenboeken in onze regio opgenomen te zijn. Het woordenboek van het Gelders Eiland onder de mooie titel “Käöbelend aover ’t eiland van daerp tot dörp” komt zelfs met de toepasselijke zin: “We hemme nog ’n paor woordjes aover, wor we nog van motte zien uut te vigeliere wor die now feilek vandankomme.” Reden genoeg dus om te achterhalen, wat er achter dit woord steekt.

Welnu, ‘uutvigelieren’ is een voorbeeld van in de standaardtaal in onbruik geraakte woorden, die in dialecten overleefden. Het betekent zoveel als uitdenken, verzinnen, bedenken, overdenken. Het heeft een sjieke herkomst uit het Latijn: ‘vigilare’. Dat woord betekent waken, wakker zijn, maar in figuurlijke zin ook waakzaam zijn en zorg dragen voor. Op de koepel van de Lebuïnuskerk in Deventer staat de spreuk : Fide Deo, Vigila, Consule, Fortis Age. Vrij vertaald betekent dit: Vertrouw op God, wees waakzaam en bedachtzaam, handel kloekmoedig.

Bij het uitspreken van de naam ‘bakkerij Dijkman’ als ‘bakkeri-j Diekman’ komt al snel het besef dat de ij - net als de ui overigens - in onze streken niet echt thuis hoort. Waar komt die vandaan? Simpel: Onze i(e)-uitspraak van de geschreven ij is de originele, oude uitspraak in het hele Nederlandse en Nederduitse taalgebied. Woorden die we nu in de standaardtaal met een ij schrijven werden in de Middeleeuwen met een i geschreven. Om aan te geven dat deze i als lange klinker werd uitgesproken, werd die verdubbeld. Scinen (schijnen) werd zo sciinen. Later kreeg de tweede i een haaltje en werd zo een j. De reden daarvan was, dat er vaak geen puntje op de i gezet werd en je de ii zou kunnen verwarren met een u. Daarom ook werd soms een y gebruikt om de ie-klank weer te geven. Het toen nog mooie woord ‘wijf’ [wief] kon zo geschreven worden als wif, wiif, wyf en wief. We herinneren ons dat onze streekhistoricus A.G. van Dalen op dit schrijf-probleem in de inleiding van zijn “Gelderse historie in de Liemers” (1971) uitvoerig inging om te betogen dat we voortaan niet meer Lymers moesten schrijven, maar de uitspraak volgend, Liemers. De naam Dijkman dient dus oorspronkelijk als Diekman uitgesproken te worden. In die schrijfwijze komt ze in Duitsland het meeste voor, bijna 2700 keer. Maar de versie Dickmann wel 15.000 keer. Ik kwam die spelling onlangs nog tegen bij een ver familielid. De Dickmanns waren knechten op de Uferhof in Hüthum, aan de diek dus. Wie op de familienamenbank van het Meertens-Instituut kijkt, vindt de naam Dijkman vooral in de regio Liemers/Achterhoek/Twente en vanwege de emigratie natuurlijk in de grote stad Amsterdam.

En dan de i-j in bijvoorbeeld bi-jveurbeeld. Dat lijkt me een kwestie van het letterlijk uitspreken van de tot j geworden verlengings-i. Andere dialecten in Oost- en Noord-Nederland spreken die i-j immers als ie uit.

De tweeklank die we als ei schrijven is een heel ander verhaal. Wie daar meer over wil weten, moet maar eens kijken op de website van het Genootschap Onze Taal.


Woord van de maand september 2018: Afsmere

Ons Woord van de Maond opent ons de ogen voor de enorme flexibiliteit van taal, in het bijzonder van die taal die niet door taalregelaars van allerlei snit gereguleerd wordt: het dialect.

Als iets gesmeerd loopt, dan zien we in ons innerlijk oog goed geoliede machines op de achtergrond. Maar als je van die machines dan smerig wordt, dan is dat minder fraai.
Net zomin is het bepaald niet prettig om afgesmeerd te worden. Een niet-dialect-spreker zegt dit niets, maar wie onze streektaal machtig is en in haar/zijn jeugd wel eens aan den lijve ervaren heeft dat kinderen soms niet zachtzinnig met elkaar omgaan, die lopen de rillingen over de rug.
Online is afsmeren alleen nog in positieve zin te vinden. Als je taarten bakt of voegen dicht, krijg je ermee te maken.

Waar komt het woord vandaan? Smeer is afgeleid van een oud Germaans woord voor ‘vet’. Het komt zowel in Nederland als in Engeland, Duitsland en Skandinavie voor: denk aan smørrebrød . Mogelijk heeft het ook Griekse wortels (smāō is ‘wrijven, zalven’, dus eig. ‘stof om in te smeren of te zalven’). Het woord kreeg de overdrachtelijke betekenis van omkopen (> ‘smeergeld!) en ook van afranselen. Dat is de betekenis die wij in ons dialect nog gebruiken. Het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen vermeldt in 1908 dat het woord dan al ’geheel verouderd’ is. Afsmeren is het gemakkelijkst te begrijpen als “het strijkelings langsgaan met de hand, den stok enz., en ‘Af’ in den zin van ten einde toe. Van menschen en dieren. Ze zoo lang of zooveel smeren of ranselen, als men dienstig acht, of totdat men voldaan is”. Zo wordt het vermeld in het in Woordenboek der Nederlandsche taal (WND), dat overigens het omvangrijkste woordenboek ter wereld is. Het spreekwoordenboek van F.A. Stoet meent dat het woord ironisch bedoeld is en “eigenlijk wil zeggen: hem de huid lenig maken”.

Het dialect bewaart dus een in de hedendaagse standaardtaal al lang verdwenen woord.
Het lemma ‘afsmeren’ is in alle Liemerse woordenboeken te vinden, bovendien ook buiten onze regio. De website girlscene.nl raadt Limburgse meiden aan om zich van dit dialectwoord goed bewust te zijn! (Maar goed, wat is ‘Limburgs’? Mijn Zuid-Limburgse vriend Alex kent ‘t woord niet.)

Maar niet alleen conserveert het dialect ‘verouderde’ woorden, het kent ook een veelheid aan termen die het zelfde schrijnende gebeuren omschrijven. Dat doet ook de standaardtaal, maar dialecten doen daar nog een schepje bovenop.
In onze Liemerse woordenboeken lees ik de volgende: afdekkele, verkammezäöle, afzale/afzaele, afbössele, afbatere en afdreuge. Van deze wil ik kort nog ingaan op de variant die het woord ‘zaal’ of ‘zäöl’ in zich heeft.

Het WND kent het verkammezäöle als ‘geducht afranselen’ in de ‘volkstaal’. Voor een verklaring moeten we bij de Duitse etymologische woordenboeken zijn. Het huidige Duits kent het woord in deze betekenis nog wel. Het Latijnse woord ‘sola’ betekent ‘voetzool’ en ‘verzolen’ (‘mit einer Sohle beschlagen’) is dus het werk van een schoenmaker. In de 18e eeuw heeft deze hard-handige schoenlappersactiviteit een figuurlijke betekenis gekregen. Het wordt echter alleen als collocatie gebruikt en verbonden met het zelfstandig naamwoord ‘Hintern’: jemandem den Hintern versohlen. Of ons woordbestanddeel kamme(r) voor het Duitse ‘Hintern’ staat? Of voor een ‘bekend gereedschap met tanden’, zoals de kam in een oud woordenboek wordt omschreven? De oorsprong van het woord ‘kam’ vanaf het Oud-Indisch en Grieks betekent immers ‘bijten, kapotbijten’!
Wie zal het zeggen...


Woord van de maand augustus 2018: Aldernaars

In zijn lied ‘De hèùjmaker’(op de CD ‘Blief asteblief’ uit 1994) schrijft de Kilderse Zeddammer Henry Welling over de zon als hooimaker en verzucht ‘aldernaars wat ‘n hets’. Daaraan moest in de afgelopen weken denken, toen de temperaturen in Nederland de veertig graden naderden.
Ik zal het hier niet over ‘t door het Duits beïnvloede woord ‘hets’ hebben. Onder meer het Venloos kent het ook en het voorwoord van ons Berghs woordenboek ‘n Trop Barghse Weurd geeft een mooi staaltje van dit soort talige invloeden vanuit de naburige standaardtaal.
Ik werd getroffen door het bijwoord ‘aldernaars’ dat ik gelijk verstond als synonym met ‘alderbastend/allebastend’ en ‘alderjekes/allejekes’.

Woorden als ‘aldernaars’ hebben niet echt een betekenis, maar wel een functie. Ze dienen ter versterking, of het nu om hitte, kou of woede gaat. De taal kent doorgaans erg/heel/bijzonder en ja ook aldebastend/aldernaars en aldejeks veel woorden om zaken sterker en heftiger weer te geven.

Al onze varianten beginnen met het woord ‘al’. Dat drukt volgens een oud woordenboek ‘in 't algemeen een buitengewoon hoogen graad der hoedanigheid’ uit. De vormen ‘aller’ of ‘alder’ zijn superlatieven, dus een verdere versterking.
Spannend wordt het bij het tweede deel van de samenstelling. We zoeken dus naar -naars, -bastend en -jekes. Het zijn geen woorden die simpel na te zoeken zijn, maar enig speurwerk levert het volgende op:

Het bestanddeel -bastend is afgeleid van het werkwoord ‘barsten’. Dat wordt -bijvoorbeeld in de verwensing ‘Barst maar!’- als zeer krachtig ervaren. Bij ‘aldebastend’ zien we letterlijk het geweld over ons heen komen. De Achterhoekse popgroep Normaal maakte een lied met de titel ‘Alderbarstend hard’: “Moi, wi-j goat høken / En dat doe'w niet zachtjes, moar dat doe'w hard / Ik zei hard / Zo alderbarstend hard, 't kan niet harder goan.” Het woord is in deze betekenis te vinden in woordenboeken uit heel Oost- en Noord-Nederland.

De component -jekes is afgeleid van ‘jezus’. P. van Sterkenburg geeft in zijn in 2001 verschenen boek met de title ‘Vloeken’ een inventarisatie en analyse van vloeken en verwensingen in het Nederlands sinds de 12e eeuw. Hij noemt ‘aldejekus’ als variant van ‘allejezus’: “De betekenis van deze vloek is ‘almachtig’. Thans doet de vloek vooral dienst als versterkende uitroep van verbazing, ergernis enz., maar ook om woede en andere frustratie uit te drukken.“ Een ander woordenboek bestempelt het woord als “zeer informeel, (vooral) gesproken taal”.
Het Woordenboek van de Achterhoekse en Liemerse dialecten noemt als vindplaatsen de Liemerse plaatsen Zevenaar, Zeddam en Stokkum.

Sto: A'j 'n ulk vang, stink hi-j alderjekes. Ze könne zich ook heel goed veur dood holde. A'j ze dan örges neerleg, lope ze later weer weg. Dat ulke vange mo'j in de maoneschien doen met 'n fokshundje. Maor ze bun heel slouw en 't vilt dus niet met um ze in hande te kriege.

Naast ‘aldernaars’ vind ik ook het woord ‘aldernaast’ of in oude spelling ‘alrenaest’, dat ‘dichtbij’ betekent. Ik ben er echter van overtuigd dat ons ‘aldernaars’ geen varant daarvan is, simpelweg om redenen van dialectuitspraak. ‘Naast’ wordt in het dialect als ‘naos’, echter ‘naar(s)’ wordt net als in het standaard-Nederlands met ‘aa’ uitgesproken. Kortom, in lijn met de andere varianten wordt hier gezegd dat iets heel erg ‘naar’ (vervelend/erg) is. Deze variant van ‘aldebastend’ is alleen in het woordenboek ‘Waehls plat’, echter niet in de overige Liemerse en ook niet in Achterhoekse woordenboeken te vinden. Wel verschijnt ‘al(d)ernaarst , aldernoarst’ in een Gronings en in een West-Fries woordenboek. Wat de verbinding tussen die gebieden en Wehl is, heb ik niet kunnen ontdekken.

Een aardig kaartje met nog andere varianten van onze drie versterkingswoorden is te vinden op www.mijnwoordenboek.nl
In het Limburgs gebied, maar ook in West-Nederland, zien we daarop het ons bekende woord ‘ontiechelek’ en langs de oostgrens ook het woord ‘onmundig’.

PS:
In het verlengde van wat ik over ‘alder-‘ schreef, schiet mij te binnen dat mijn vader af en toe het woord ‘alderasie’ in de betekenis ‘ontsteltenis, verwarring’ of ook ‘enorme drukte’ gebruikte. Het woord is in onze woordenboeken niet, echter wel in die uit Twente, Stellingwerf en West-Friesland te vinden. Mijn vraag aan de lezers van Woord van de Maond is, of het woord in Bergh ook door anderen gebruikt werd/wordt.


Chronos

Woord van de maand juli 2018: Hötje

Een simpel dialectwoord om een beetje tijd uit te drukken; je vindt het in een strook van West- naar Oost-Nederland; in de 19e eeuwse Achterhoekse woordverzameling van J.H. Gallée en in alle Liemerse dialectwoordenboeken – maar waar het vandaan komt is een raadsel dat nergens opgelost wordt.

Uiteraard kent het woord ook andere betekenissen: ‘De hort op zun’ betekent onderweg of zelfs ook er vandoor zijn. ‘hort (huert) sijn’ betekende tot in de 17e eeuw ‘weg zijn’. Als je iets met ‘horten en stoten’ vertelt, spreek je met haperingen. ‘Hort’ en ‘stoot’ betekenen hier feitelijk hetzelfde. ‘Hort’ is het Oudfranse en ook Middelnederlandse woord voor ‘stoot’ en dat heeft zeer waarschijnlijk weer Latijnse wortels.

Wat nu de verbinding van ons tijd-woord ‘ho(r)t’ met deze laatste betekenissen is, wordt in de literatuur maar steeds niet duidelijk. Ook de anders zo behulpzame etymologiebank.nl brengt ons niet verder.

Een klein in 2011 verschenen ‘Boekske van de Aolburgse Taol’ uit het grensgebied van Gelderland en Brabant geeft een suggestie die weliswaar nergens geverifiëerd kan worden, maar die ik toch graag noem, gewoon omdat het plausibel klinkt. Het woord ‘hortje/hötje’ zou van het Franse ‘heure’ (tijd, uur) kunnen afstammen. Dat op zijn beurt komt dan weer van het gelijkbetekenende Latijnse ‘hora’.

Grappig is hierbij wel de vaststelling dat het Nederlandse woord ‘poosje’ zelf ook van het Frans en daarachter van het Latijn is afgeleid. Het Oudfranse ‘pose’ en het Latijnse ‘pausa’ betekenen ‘onderbreking/rust’, verpozing dus. Dit is precies het huidige Franse/Nederlandse/Duits woord ‘pause/pauze’.

Zijn we er nu uit? Ik vrees dat dialectologen hier nog een ‘hötje’ naar moeten zoeken!


Proot Platt Stammtisch Emmerek

Woord van de maand juni 2018: Pröll

Op 3 juni vond de eerste Duits-Nederlandse Praot Plat Stamtaofel / Proot Platt Stammtisch plaats. De dialectgroepen uit Emmerik en Bergh vertoonden op een zonnige zondagmorgen bij Schlösschen Borghees gezamelijk wat in Emmerik al 50 jaar elke maand goed gebruik is: Samen het café in en ‘Döntjes’ in ’t dialect vertellen en liedjes uit de eigen bundel zingen.

Naar aanleiding daarvan deze maand een Emmerikse woord-tip:
Tijdens een van de bijeenkomsten dit jaar gingen briefjes rond met Emmerikse spreuken. Op één daarvan kwam het mij onbekende woord ‘Pröll’, prul dus, voor.
De “prul verstoeke“? Wat zou dat zijn?

Het nieuwe Emmerikse woordenboek geeft uitsluitsel. Daar staat voor ‘Pröll’ de vertaling ‘Magen’ en ‘Prölle’ betekent ‘ingewanden/ darmen’. Het eveneens vorig jaar verschenen Reeser Platt-woordenboek geeft de vertaling van de uitdrukking “Ek glöv, ek hämm min de Pröll verstuckt”, betekent “Ich glaube, ich habe mir den Magen verdorben”. De woordenboeken uit Bergh, Wehl en Zevenaar geven hetzelfde beeld: “Hi-j het pien in de prul”. Een prullewöske, aldus Henk Harmsen in zijn ’n Trop Barghse Weurd, is een klein lever- of bloedworstje, dat na de slacht aan vrienden en bekenden wordt gegeven, ”um te pru:ve”.
We kennen het woord ‘prul’ uit de standaardtaal als een nietswaardig voorwerp.
Prullaria zijn dingen van geen of weinig waarde, een vod die de prullenbak in kan. Prulwerk is knoeiwerk. “Gooi den prulderi-j toch weg,” noteert Henk Harmsen in het Berghse woordenboek.

Voor wat de woordvorm betreft zou prul te vergelijken zijn met prut en prutsen die dezelfde beginklank en ook een negatieve betekenis hebben. Voor de -l is misschien te denken aan volksetymologische invloed van woorden als kul, lul, sul e.d. Als prul werd in de 16e eeuw echter ook een klein kind aangeduid. Prulleke is in die betekenis zelfs een goedaardige aanduiding, net als poppeke.
De Middelnederlandse betekenis van prul is ‘penis’.

Achter al deze betekenissen zit mogelijk de notie rond, vol, gezwollen. Het Duitse woord ‘prall’ drukt het nog steeds uit. “Ein praller Bauch” is een strak gespannen, uitpuilende buik. Als je “in der prallen Sonne sitzt”, dan zit je in de volle zon! Het Duitse woord ‘prall’
Zo laat ons dialect weer een stukje grensoverschrijdende (taal-)geschiedenis zien!


Woord van de maand mei 2018: Hummelig

In april werd de lezingen-serie Liemers Academie, ’n initiatief van ’t ECAL, afgesloten met ’n boeiend verhaal over ’t Liemerse dialect gezien vanuit de andere kant van de grens. Georg Cornelissen is daar als dé dialectoloog van ’t Rijnland en de Nederrijn bekend van boeken als ‘Wie spricht der Niederrhein?’ en van ’n prachtig klein boekje over de in onze regio veel aan te treffen familienaam Jan(s)sen.
Hi-j vertelde dat d’r niet zo veel woorden meer in ’t dialect zijn die niet ook in een of andere vorm in de standaardtaal (Nederlands of Duits) voorkomen. Zo’n uitsluitend in de streektaal voorkomend woord is ‘hummelig’.
Mijn speurtocht naar dit bijwoord levert inderdaad de constatering op dat het vrijwel alleen in de regio Liemers-Nederrijn, het gebied van het zogenoemde Kleverlands (zie wikipedia), nog enigszins voorkomt. Als ‘hummelig’ of ‘hömmeleg’ komt het zowel in de woordenboeken van Bergh, Gendringen, Wehl, Zevenaar, Pannerden voor als in de woordenboeken van Emmerik en Rees.

In alle gevallen betekent het woord hier ‘hulpbehoevend zijn’ en met name ‘minder vlot ter been’ zijn. “Jan wödt hummelig; ’t lopen geet ‘m moeilek af”, vermeldt het woordenboek Waehls Plat. Het vorig jaar verschenen woordenboek Reeser Platt vult aan dat hierbij vooral aan oudere mensen gedacht moet worden (gebrechlich, unbeholfen, kränklich, schlecht drauf, besonders von alten Leuten.)
Als we buiten onze regio gaan kijken wordt deze context geheel losgelaten en kunnen ook boekomslagen of vakantiewoningen ‘hummelig’ zijn. Die laatste, laat een vakantieganger weten, “was erg hummelig en sober, beschadigde deur kapotte koffie zet automaat, losse wastafel” etc. We voelen echter het verband met de bovengenoemde betekenis.

Als we nu vragen, waar het woord vandaan komt, dan zwijgen de naslagwerken. Maar even heen en weer bladerend kom je al snel op variaties als ‘hommel’ en ‘hommelen’. Dat brengt ons bij de hommel en zijn dof geraasch of gedruisch, aldus een woordenboek uit 1875. Het merkwaardige is dat hiervan zowel het nog bestaande woord ‘hummel(tje)’ voor ’n klein kind als ook het in de 18e eeuw nog bekende woord ‘hummeling’ in de betekenis van ‘stumper, stakker’ is afgeleid. Het werkwoord ‘hummen’ betekent ‘brommen, gedempt kuchen’. We zien de hummelige oude hummeling al hummend zijns weegs gaan.
Een andere link is -al verder bladerend- het woord ‘hompelen’. Dat woord is in tegenstelling tot ‘hummelig’ wel te vinden in de elektronische woordenbank van de Nederlandse dialecten en wel in dialectwoordenboeken aan de oostgrens van Nederland. ‘Hompelen’ of ‘hampele’ en ‘hoempele’ betekent hier net als het Duitse ‘humpeln’ – denk ook aan ‘Hampelmann’- zoveel als moeilijk/gebrekkig/kreupel lopen, strompelen.
Als we nu mogen vermoeden dat ons ‘hummelig’ uit de buurt van de bovengenoemde woordgroepen afkomstig is, dan zouden we, net als vaker gebeurt, te maken kunnen hebben met een ouder Nederlands woord dat in de standaardtaal in onbruik geraakt is. In de “Klucht van de stijve Piet” van schrijver Willem Dirckszoon Hooft uit 1682 ontmoeten we zo’n hummelige figuur in Amsterdam. “Hy hompelden, hy strompelden al schuddende voort”.

Net als ‘hommelen’, ‘huppelen’ en ‘hobbelen’ is het een klanknabootsing. We begrijpen het!

Link Berghapedia


Hans Philipsen, gepensioneerd hoogleraar Medische Sociologie Universiteit Maastricht

Woord van de maand april 2018: Onmundig

‘t is onmundig druk, dus deze bijdrage aan de rubriek Woord van de Maond komt met enige vertraging op 7 april.

U hebt het ongetwijfeld al gemerkt: Het dialectwoord van de maand april is ‘onmundig’.

En mocht u het niet gemerkt hebben, des te beter! Want dan is dit typische dialectwoord nog geheel en al in uw woordenschat thuis en geen ‘vergeetwoord’ geworden. Toch werd het onlangs nog in de vergeetwoordenlijst van het radioprogramma De Taalstaat opgenomen.

Hans Philipsen zag daarin een mooie aanleiding om een stukje te schrijven onder de titel “Onmundige politiek”, waarin hij zoveel als mogelijk dergelijke vergeten woorden opnam.

Hij schrijft:

“Afgelopen zaterdag werd een diploma uitgereikt aan onmundig. Deze term riep bij mij oude herinneringen op. Jaren geleden heb ik veel tijd doorgebracht in de Achterhoek. Het woord werd veel gebruikt, niet alleen door dialectsprekers. Toch is het een duidelijk regionaal woord. Bij mijn weten heb ik het nog nooit gehoord van mensen die geen enkele band met het oosten van Nederland hebben. De oorspronkelijke betekenis is helder: onmundig is onmondig en is oorspronkelijk een aanduiding van onvolwassen kinderen. Het huidige gebruik is anders. Het kan lopen van een niet per se/ negatief bedoelde aanduiding van jeugdige onbezonnenheid via een min of meer neutrale kenschets van achteloze ongemanierdheid tot een boze reactie op veronderstelde lompheid. Nog algemener is het gebruik van onmundig als versterking van een oordeel: onmundig lekker.”

Precies dat is het, wat mij als commentaar bij dit dialectwoord voor ogen stond. Maar, omdat ik het onmundig druk heb, laat ik die uitleg nu fijntjes aan Philipsen over.

Link Berghapedia


Smach

Woord van de maand maart 2018: Smach

Als actieve leden van de dialectwerkgroep zijn we steeds alert op oude dialectwoorden. Zo was Alouis Geerlings onlangs bij een lezing van de Schrieverskring Achterhook en Liemers:
Daor heurde ik een old dialect woord "smag of smach" veurkommen in een verhaal van veur de oorlog. Ik wet niet waor 't vandaan kump, maor ik heb 't vrogger wel duk geheurd. Misschien kump ‘t wel van "smachten naar".

Een tip dus voor onze rubriek Woord van de Maond. Wat vertelt ons de etymologie over het woord ‘smach’ of ‘smag’, zoals het in ons Berghse woordenboek ’n Trop Barghse Weurd wordt geschreven?
Alleereerst de vraag: Wat betekent het? Het nieuwe Emmerikse woordenboek Proot Platt omschrijft het als ‘großen Hunger’. Dat is net iets meer als de omschrijving met het simpele woord ‘honger’ uit onze Liemerse woordenboeken.
Voor de hand ligt dat het woord is afgeleid van ‘smaak’. Dat is ook inderdaad het geval.
Vanaf het Indogermaanse smag en het Oudhoogduitse smah heeft het woord telkens weer andere eindmedeklinkers gekend. Dat de ch- en de k-klank met elkaar wedijveren, is een bekend verschijnsel. Denk aan Nederlands maken en Duits machen. Zo verbaast het niet dat in ons dialect de ch-klank bewaard is, terwijl het Nederlands de k-klank heeft. Die komt trouwens wel voor in ons dialectwoord smake, dat zich dan echter weer door de onregelmatige vervoeging (smik – smie:k – gesmaak) van de regelmatige vorm van het Nederlandse werkwoord (smaakt – smaakte – gesmaakt) onderscheidt. Het Wehlse woordenboek Waehls plat (2011) noemt in dit verband ook het werkwoord smakse in de betekenis van smakken. In andere dialecten komt overigens ook smaggelen of smakkelen in de (positieve) betekenis van smikkelen voor.

En hoe zit het nu met Alouis’ vermoeden van een verband met het woord smachten? Jazeker, ook dat verband kan gelegd worden. Het Oudhoogduits smahi betekende klein. De betekenisverschuiving naar vergaan, wegkwijnen in het Middelnederlands ligt dan voor de hand. Het etymologische woordenboek van M. Philippa (2009) schrijft erover: “Doordat smachten altijd samenging met een hevig verlangen, bijv. naar vocht of voedsel, kon de betekenis overgaan in ‘hevig verlangen’“.


Woord van de maand februari 2018: Wah duch ow?

Op facebook is in de laatste dagen van januari deze post te vinden:
Zeh, gabber, hoe liek’t ow? Aj tusse al dah stompzinnege karnevalsgedoe nog efkes tied kun vinde, moj dih toch es efkes leaze. En vergeat nie dah muziekske te luustere. Wah duch ow? Za’k maor vas kaartjes bestelle?

De schrijver vraagt naar wat de lezer ervan vindt. Hij zegt niet “Wat vind jij?” In Oost-Nederlandse dialecten wordt daarvoor een oude vorm van het onpersoonlijke werkwoord ‘dunken’ gebruikt.
Niet met ‘gi-j’ als onderwerp in de zin, maar het woord ‘ow’ als lijdend voorwerp. De werkwoorden ‘dunken’ en ‘denken’ lijken erg op elkaar. De woorden hangen dan ook etymologisch nauw samen.
De vorm ‘duch’ is interessant, omdat het verwijst naar de oude verledentijdsvorm van ‘dunken’ (‘docht’ in het Nederlands en ‘deucht’ in ’t Duits). Het werkwoord ‘denken’ kent immers ook een ‘ch’ in de verleden tijdsvorm (‘dacht’). Het dialect heeft in de tegenwoordige tijdsvorm de ‘ch’-klank overgenomen.

En nog iets … het bovenstaand citaat laat nog zo’n constructie met ‘ow’ in dezelfde betekenis van ‘ergens iets van vinden’ zien: “Hoe liek ’t ow?” Het standaardnederlands gebruikt het werkwoord ‘lijken’ vooral in de niet-vragende vorm: “Mij lijkt dat ….”. Het dialect kan beide kanten op: “Liek ow dah wah? > Dah liek mien niks!”

Woord van de maand Januari 2018: Krek

't bi-jwoord 'krek' wurdt as typisch dialekwoord ervare. Maor krek as völ andere weurd uut ons dialek kump 'krek' niet uut de loch valle. Dialekte zun duk 'n soort archief met weurd die in de standaardtaal al lang niet meer gebruuk worre. En 'krek' het ook nog 'n heel deftige oorsprong, want kump uut 't Frans. In de uutspraak worre toonloze klinkers duk weggelaote. Ons woord kleur kump van 't Frans couleur, krant van courant, kraal van koraal. En ons woord van de maond krek is van 't Franse correct. Vrogger nuumde ze 'n vrouw die goed op heur zake paste 'n krek wief. In Nederlandse dialekte wurdt 't woord (soms ook as krekt of krak) gebruuk veur: juist, precies. Bekend zun verbindinge as krek 't eigeste (precies hetzelfde) of krek 'n jaor later (precies een jaar later).

Dit is aoveriges allemaol nao te kieke op de in 2010 deur taalkundige Nicoline van der Sijs opgezette online etymologie-databank: http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/krek

Berghapedia: Krek


Origineel:  Chancy and the Grand Rascal (1966)

Woord van de maand December 2017: Gannef/Gannever/Garrever

Van de Liemerse woordenboeken komt het woord alleen in 't Gendringse woordenboek uit 1999 voor. 'Gannef' is niet bepaald een woord dat je graag hoort of gebruikt, maar van oudere mensen kun je het af en toe in verschillende varianten nog horen als ze op lieden afgeven, waar ze niet over te spreken zijn. Het woord is afgeleid van het Hebreeuwse woord גַּנָּב. (ganav = dief). Vandaaruit kwam het terecht in het Jiddish, de taal van de Europese joden, en vervolgens in het Bargoens, de taal van de dieven. We kennen het uit het Duits als 'Ganove', waar het niet alleen misdadiger en bedrieger betekent, maar ook als scheldwoord gebruikt wordt. Maar ook het standaard-Nederlands kent het woord 'gannef'. Je hoort het niet meer. De Amsterdammers zeggen 'boeffie'.

Berghapedia 'Gannef'


Woord van de maand November 2017: Betuun

Disse maond wille wi-j graag aandach bestede aan 't woord 'betuun'. Dialekgroeplid Henk Harmsen schref daor 'n hele pagina aover in 't septembernummer van OER, 't cultuurhistorisch tiedschrif veur Achterhoek en Liemers. 't Woord kump veur in 't Berghapedia-artikel aover balkebri-j. In volgende zin wurdt de betekenis geliek duudelek:
"... zowat huus an huus (wier) un poetje geslach. Veural in de oorlog, toen ut vleis betuun was. Ut brach un hoop wark met zich met, dat slachte...".

't Instituut veur de Nederlandse taal lut wette dat 't woord in verschillende uutspraakvariante (beteun, betuin, betuun) in heel Oost-Nederland veurkump. Somt ook met toegevoegde d of t. De herkomst van 't woord is niet helemaol te achterhale. D'r liek sprake van 'n betekenisverschuving. Bi-jveurbeeld van `tussen tweeën, aan beide kanten ingesloten' naar `beperkt, schaarsch'. Zo kö-j 't laeze a'j d'r van uut gao dah 'betuun(d)' van 't Middel Nederlands betunen `omtuinen, omheinen' afkump. Ook wurdt 't veur meugelek geholde dat 't van 't Old-Noors gitiunian `schaden', 't Noors tjona `verdwiene' en 't Islands tyna `te gronde gaon' heergeleid zol könne waeze. Ingewikkeld! Gin wonder dah zukke weurd betuun zun.

Berghapedia 'betuun'

Tekst: Antoon Berentsen

Deel deze pagina
Canon van BerghLid worden van de HKB?'t Raethuys
Bestel hier »