Archief

Geplaatst op zaterdag 15 oktober 2022 om 15:12

Archivering van documenten en objecten binnen de HKB

Naar 1 Bergharchief: het archief van de Heemkundekring Bergh in wording

In het maartnummer van Old Ni-js dit jaar is er in een artikel aandacht besteed aan het op orde brengen van ons archief. De veldwerkgroep ’s-Heerenberg/Lengel heeft deze taak opgepakt. Daarbij gaat het om uiteindelijk al het archiefmateriaal dat wij in huis hebben op te sporen en in kaart te brengen. Allereerst richt de werkgroep zich op het materiaal dat handelt over ’s-Heerenberg en Lengel. Daarnaast hebben een aantal andere (veld)werkgroepen, zoals die van Beek/Loerbeek en genealogie, militair ook al e.e.a. in kaart gebracht. De bedoeling is dat ook alle andere werkgroepen hun deel van het archief gaan inventariseren.

De uitdaging is om al het aanwezige en geïnventariseerde materiaal, en ook dat wat er in de toekomst nog bij komt, in één archief bij elkaar te brengen. Dat zou eventueel onder de naam Bergharchief kunnen gebeuren, waarvoor een aparte knop komt op deze website. Voor dat algemene archief is een archiveringsmodel gemaakt. De hoofdlijnen daarvan zijn simpel: horizontaal staan de gebieden/plaatsen genoemd waarop ons werkgebied zich richt. Dat zijn de oude plaatsen en kernen uit de voormalige gemeente Bergh, aangevuld met het Bergherbos. Verticaal worden er ruim 40 hoofdcategorieën aangegeven, zoals personen, gebouwen, gezondheid, instellingen e.d. Op de kruising van beide lijnen wordt dan onder een eigen code datgene vermeld wat er daarover in ons archief aanwezig is.

Tenslotte zijn er nog een aantal verzamelingen in het archief aanwezig die we niet gaan onderbrengen in deze constructie, maar die zullen in hun originele staat in het archief worden opgenomen, gecodeerd en genoemd.

Een volgende stap is om het archief open te stellen voor leden en niet-leden. Daarvoor moet er worden nagedacht over een openstelling van het archief en hoe een en ander uitgeleend kan gaan worden. Te denken valt aan een ochtend in de week, waarop het archief bezocht kan worden. Het deel van het archief dat al gedigitaliseerd is, zal altijd beschikbaar worden. Via Berghpedia is dat natuurlijk al langer mogelijk, maar er moet ook nog besloten worden of er een apart digitaal deel van het archief komt. Echter, het is nu al duidelijk dat niet alles uit het archief gedigitaliseerd moet of kan worden. Een fysiek archief zal er altijd blijven. In de afgelopen is de archiefruimte in de Groenenkamer van ’t Neije Raethuys anders ingericht. Er

zijn nieuwe archiefkasten aangeschaft, waarin het materiaal zal worden bewaard.

Het is op dit moment nog niet bekend wanneer we zover zijn dat het archief officieel opengesteld kan worden. Dat heeft te maken met de voortgang van de inventarisaties van de verschillende werkgroepen, want we moeten uiteraard eerst zelf goed weten wat we in huis hebben, voordat we het überhaubt beschikbaar kunnen stellen. Tot die tijd is het natuurlijk altijd mogelijk om via ons mailadres vragen te stellen over datgene waarnaar je op zoek bent. Nog beter is het om op de donderdagmorgen tussen 10 en 12 uur zelf even langs te komen. De koffie staat klaar!

André van Gessel,

Veldwerkgroep ’s-Heerenberg/Lengel

Deel deze pagina