Barghse Praot

Geplaatst op zaterdag 3 februari 2018 om 11:29 — Laatst bijgewerkt op maandag 12 februari 2018 om 9:18

Het huis aan huis in de hele gemeente Montferland verspreide Montferland Nieuws kent sinds begin 2017 een nieuwe rubriek onder de naam 'Barghse Praot'. De dialectwerkgroep presenteert daarin elke maand een dialectverhaal. U vindt hier het laatst verschenen verhaal:

Stemmen (Gesprek van de dag)

[Geplaatst: Februari 2018]
Hier ’n stukske uut de 80-er jaore van Henk Harmsen, den ons enkele waeke trug helaas ontvalle is. ’n Groot verlies veur onze vereniging en onze warkgroep. Dit zol zo maor ’n kronkelige column van Simon Carmiggelt kunne zun, den ons al heel lang geleje verlaote het.

Teun: Bu'j al waeze stemme vandaag?
Chris: Jao zeker. 't Zal wel niet völ uuthale, maor a'j niet gaot stemme he'j kans dat de verkeerde de kop opstaeke.
Teun.: Och jao, dat denk ik ook. Ze zegge altied en dat schrieve ze ook op die grote reclameborde: gao toch joo stemme, laot ow stem niet verlore gaon. Maor ze vergaete nooit, um d'r (met iets kleiner letterke) onder te zette: a'j dan toch gaot stemme, stem dan op ons. A'j 't mien vraog, hemme ze allemaol völ liever da'j thuus blief, a'j 't van plan bunt um op een andere lies te gaon stemme.

Chris: Jao, dat stemme... 't heurt d'r gewoon zo'n bietje d'r bi-j. Mien vader zei vrogger altied: ik bun Rooms dus ik mot op de KVP stemme. Gi-j zol ze trouwes de kos motte gaeve, die now nog mene, dat ze op een bepaolde lies motte stemme, umdat den Baoveste met kan kieke in 't stemhökske.
Teun: Maor alla, 't is met de dimmekrasie zo: as 't niet goed geet, könne ze altied tege de minse zegge:óllie eige schuld, dan ha'j maor op een andere motte stemme. En 't is ök nog 'n stukske warkverschaffing, al duurt 't maor ene dag. De minse in de stemlokale hemme der toch maor 'n dag met umgekrege en nog betaald ook.

Chris: Zo'j daor now eigelek bezunders veur geleerd motte hemme, um in het stembureau te zitte?

Teun: Now, volges mien niet. Ik heurde veurig jaor dat iemand tege zo'n stembureau-keerl had gezeid: mien stembiljet is niet goed, want 't FNV steet der niet óp. Had den keerl gezeid: geef dat ding maor is hier, dan za'k is efkes kieke. Jao gi-j heb geliek, daor klop niks van! Maor de andere lu-j van 't stembureau heurden dat ook en die wizze baeter van wante.... Zo kö’j is zien.
Chris: Gi-j had 't straks aover dimmekrasie. Now, a'j daor veur gaot stemme, kö'j baeter thuus blieve.
Teun: Hoezo dat dan?
Chris: Now, dat za’k ow zegge. Gi-j stemp op een bepaolde kandidaat, um da'j denk, hi-j zal wel dit of dat probere der deur te kriege. Maor at’e dan in de raod kump zeg’e duk krek 't tegegestelde van wat e opstraot zeit. En at 't op stemme aan kump dan draejt e as een blad aan de boom. Vraog ie ‘m later hoe 't e dat het, dan zaet hi-j ieskold: ik moet toch met de club met stemme. Ik kan zo maor niet doen wa'k eiges wil....
Teun: Dat bun toch van die draejtolle. Vrogger toen ik klein was wiere draejtolle op straot nog met 'n zwepke veur-uut geslage. Dat moeze ze now ook nog ‘s doen, haha.

Chris: Jao ik heb gelaeze dat ze in Den Haag an 't slöttele bun um doar is wat aan te doen, wat gi-j net zei. Um te kieke of de dimmekrasie baeter kan warke as now. Maor daor bun weer minse met belas, die daor efkes 6 jaor veur motte hemme uutgetrokke. En god wet wat dat kos.....

Teun: Och, eigeluk mik 't allemaol weinig uut of Jantje of Pietje in de raod of de regering kump. De probleme worre der niks anders deur, dat he'j de letste jaore wel gezien. 't Is alleen maor barg-af gegaon.
Chris: Gelukkig wödt hier aan de theek altied nog verstandig gepraot. Kastelein doet efkes twee bier in.
Teun: Da's tenminste verstandige taal.........

Umdraejer.

Henk Harmsen

Wagebouw

Hier ’n teks van Henk Harmsen uut de tachtiger jaore. Eigelek is d’r niet zo völ veranderd in den tied. D’r wudt nog altied duftig gebouwd, foeligheid uutgehaald en ook ’n bitje gedronke, tijdens ’t bouwe niet völ, maor nao de tied zeker. Laot ow inspirere, zo’k zegge….

Aoveral in de schuurkes, karschoppen en stallen wudt weer geslötteld, getimmerd, geplek en gelas. Opens is d’r weer wark genog, maor wel wark waor geld bi-j mot. Maor 't wagebouwe veur de carnavalsoptoch is veural 'n gezellig wark, fleske bier d'r bi-j, gi-j wet wel hoe dat geet.

Daor kan gin creatief wet-ik-wat tegenaan. D’r wudt in dit land te völ georganiseerd, waor de minse aan de heur bi-j geslep motte worre. Batikken, volksschildere, boetsere en macraméje. Allemaol prachtig, maor mien idee is, da'j pas wat mot organisere as 't begin d'r al is. De wil um iets te doen of te make mot van de minse eiges komme. Gi-j mot ze niet nao hoeve te lope met programma en cursusbuukskes, want dan zit d'r iets niet goed. Wagebouw is in ieder geval zo'n bezigheid, waor a'j gin reclame veur hoef te make. Zeker niet in de richtige carnavalsplaatse.
In Sirrebarg is een groep jao al in augustus met de wage begonne, toen de musse nog van 't dak viele. Kwaoje tonge zeie dat 't alleen um 't bier ging, maor dat hoef niet. D’r kan jao net zo goed wat anders gedronke bun.
In ieder geval 't is gezellig wark. Ieder duut 't ziene of 't eure. De vrouwleu make duk same klere veur carnaval of ze naeje de vlagge. D’r wudt wat afgelache en as d’r iemand 'n streek kan uuthale, dan lut’e 't niet. Dat za'k ow met ‘n veurbeeld toelichte.

In Baek moes jaore geleje 'n prinsewage gebouwd worre. Dat gebeurde 's winters bi-j 'n boer op de dael. Kö'j ow veurstelle dat daor 'n lange ri-j koeje ow aan steet te gape met dat wark. Maor lekker warm was 't daordeur wel op de winter-aovende.
Now zun ze den wage mooi aan 't opschildere. Allerlei bonte kleure kwamme d’r aan, ook goldvarf kwam d'r nog aan te pas. De bouwers hadde een paar busse van dat grei ingeslage, maor 't strek zich dun uut en zo kwam 't dat ze nog ‘n halve bus aoverhiele. En dan wet gi-j wel hoe dat 's aoves laat geet. Hoe later hoe gekker. Toe zei d'r één: “Gaef mien efkes de kwas”.

Maor den andere deej dat niet, want den was natuurlijk bang, dat’e in 'n soort Goldfinger zol verandere. En a'j wet hoe den film is afgelope, kö’j ow begriepe dat’e daor weinig puf in had.
“Nee, toe maor,” zeit de haupmakkadoor, “Gaef 't ding maor aan. Ik doe ow niks.” Hi-j stik de kwas in de pot en grinnekend begint’e van de eerste koe de beie heurns te schildere. En zo wiejer de hele ri-j d'r naeve.
Die luj die hemme zich zowat kriek gelache, al onder 't schildere. Op een gegaeve moment wazze ze al vier kwaste tegeliek aan de geng.
En dat later nao huus. Daor harre ze d’r nog schik van. Jammer dat ze 't gezich van den boer 's marges niet gezien hemme. Den dach warkelek dat’e koeie met golde heurns in de stal had gekrege.

Hi-j mot meteen naor 't tuutenhok zun gerend um te zien of de tuute ook golden eier harre geleid. Maor noppes.
Dat tuute-eier trouwens ok wel es 'n verassing könne oplevere, het ‘n andere boer gemark. Hi-j hiel de eier uut, maor toen ze d'r 's marges in huus van wat wolle opaete, wazze ze net zo täöi as tennisballe.
Wat de boer niet wis, was dat 'n buurjong de eier ‘n half uur had gekaok en weer teruggeleid.

UMDRAEJER (ps. Henk Harmsen)


Plat praoten in Emmerik

[Geplaatst: november 2017]

Gisteraovend ware wi-j uutgeneudig veur ‘t 50 jaorig jubileum van de Proot Platt Stammtisch in Emmerik. Ze hadden een feestelijke bi-j eenkoms beleg, um dat heugelijke feit te viere. Wi-j as warkgroep dialect van de Heemkundekring hadden van zo’n aovend een filmke gemaak en dat aan eur kado gegaeve.
Umdat veur de eerste wereldoorlog de geut (grens) eigelijk nog niet ech bestond en wi-j aan beide kanten allemaol ’t zelfde plat praotten, was er völ menseluk kontact aover en weer.

’t Viel mien al op, dat in de groep völ nederlandse namen veurkommen. Op de bi-jeenkoms kwam ik ook al gouw een naamgenoot uut Emmerik tege. Hi-j was denk ik, nog een bet-aover groot achternaef van mien. Leuk met um kennis gemaak en wi-j konne ons goed in ’t plat onderholden. Dat was een leuke bi-jkomstigheid bi-j zo’n bezuuk aan de vergadering.

Ik ging naeve een vröwke zitte en begon met eur te praoten. Kom gi-j ook uut Emmerik, vroeg ik. Jao, zei ze maor oorspronkelijk kump mien familie uut Holland, en wel uut “ Aaswajn” . Waor lig dat dan, vroeg ik. Dat is een klein plaetske bi-j Sirrebarg, vertelde ze. Toen begrep ik, dat ze Azem bedoelde. Jao, mien opa kwam daor vandaan, en heitte Dillen, gebore in 1873. Leuk, zei ik tege eur, daor bun ik ook gebore en opgegrööjd. Leuk da we hier mekare tegekommen.

De prootclub had ook wat muzikanten, Andre van Gessel met zien begeleidingsgroep, uut Sirrebarg uutgeneudig um wat mooie dialectliedjes te zinge. ’t Bleek dat die liedjes allemaol goed aoverkwamme bi-j de lu-j uut Emmerik. Allerei dinge kwammen in de liedjes aan de orde, zoas smokkele, in Duitsland warke, Emmerikse kermis viere, haering- en koffie kope in Sirrebarg op de mark, umdat ’t daor lekkerder of goejekoper was.

Ze hemme ook een Proot Platt woordeboek gemaak met zo’n 16 duuzend weurd. ’t Was een heel wark um dat te doen, maor ’t was de moeite weerd. Gi-j mot bi-j ’t laeze ervan goed uutkieke, daj ’t goed uutspraek, want ’t is fonetisch geschreve, met de duitse schrief wieze. Das veur ons wat lastig, en gi’j mot er ech aan wenne. Maor naor een hötje köj der goed met umgaon. Hieronder is een veurbeeld met een paar regels uut ’t Emmerikse volkslied.

Moij Emmerek.
Wo de Rhin löpt dör dat moije grüne Land.
Wo de brögg de Wäg wiest nor de gönne kant.
Wo van Holland Köst kömmt fresse Wend harin.
Dor lett onse Heimat: Emmerek an de Rhin.

Sinds de Pruusen in Emmerik de baas wieren, wier Hoogduits verplich op school, net zo as ’t bi-j ons nederlands op de schole, en de “geut” wier toen een echte taalgrens. Zo zun wi-j toch uut mekaar gegrööjd. De olde minsen könne ’t nog wel. ’t Is net as bi-j ons, de jeug sprik ’t niet meer en de olden starven uut.

Azemer


De kötte boks vergaete

[Geplaatst: ... 2017]

Met ons fietsgruupke gingen wi-j zaoterdag een rundje fietsen deur de umgeving. 't Is de regel, dat wi-j 's-marges eers bi-j de organisator een ontbijt kriege. Elk Jaor wöd 't deur iemand anders bi-j toerbeurt georganiseerd.

Dizze keer begonne wi-j in Sirrebarg örges in de ni-jbouw buurt bi-j Lengel. Henk, de leider fietste veurop deur allerlei slinger weggetjes naor Klein Netterden. Now konne wi-j vanaf de Duitse kant zien hoe die onmundig grote gebouwen bi-j Azem, de DocksNLD, d'r uut zien. Gi-j konne de Meilandsediek en Azem helemaol niet meer zien, alleen maor hoge muren.

De zon ging schiene en 't wier warm. Via Netterden kwamme wi-j bi-j onze eerste plaats um aen te staeke. Op 't terras van Jan ter Voert in Megchelen was 't gezellig, maor wel wat warm in de zon. Wim had vergaete um de kötte boks aan te doen. Hi-j zat te zweiten in zien lange spieker-boks en wi-j zatte d'r allemaol lekker luchtig bi-j.

Wi-j nammen een kold biertje um ons te waopenen tege de heite zon, want wi-j moesten nog een heel end fletse den dag.

Opens kwam Arnold met een scheer aanzette, den hi-j van de kastelein had geleend. Zo, zei e, ik zal ow 's een kötte boks aanmaete, Wim. Hi-j zette de scheer in de boksepiepen en zo ontstond een mooie kötte spiekerboks. Wim en wi-j allernaol zaggen 't met een verbouwereerd gezich gebeuren. Grote hilariteit, want dat had niemand verwach. Zien Levy's model 510 skinny boks wier umgetoverd in een fraaie fletsboks, net zoas de wielrenners hemme. Alleen een Carbon Super Racefiets was der nog niet bi-j.

Nao d'r nog wat op nebbe gedronke, begon de tweede etappe. Wi-j kwamme bi-j een "Bio Hof" örgus bi-j Anholt terech. Wi-j ware met zun twaalven en de serveerster schrok der van, zovöl lu-j in één keer. Habt ihr reserviert? vroeg ze. Nee, zei-jen wi-j, maor een bitje urnzet köj toch wel gebrüüke? Duitsers zun onmiddelijk van slag as ze 't niet direct kunne aoverzien. Ortnung muss sein. Wi-j kregge toch wat en 't wier gezellig. De soep smiek goe:d en wi-j konne wiejer fletse.

Onderweg was d'r kermis In Gendringen. Henk wol nog gaon dubbelties dansen, maor dat was al te lang geleije dat ze dat toen deejen met kermis. In plaats daorva n kwam ons een hoop lawaai tegemoet met rappe teksten. Van dansen kwam niks, want 't was völs te heit binnen. Op die muziek ko'j alleen wat hen en weer stampen. 't Kermisbier was goed en met goeie moed ging 't wieter naor 't volgende röspunt.

Wi-j haopten dat vriend Cleem, die wi-j onderweg tegen kwammen nog wat bier kold had staon. Hi-j was met de buurt aan het klootschieten en met een beschaamd gezich moes e zich verontschuldigen bi-j ons. De andere dag het e 't weer goed könne make bi-j Gerard. Daor het hi-j zien emotionele probleem könne wegspuule met nog wat koele pils van Gerard.

De fietstoch wier afgeslaote met een aetentje in Zeddam. Kobus Kuch had lekker gekaok en gebraojen. Met wat kold bier en lekkere wien wier een afspraak gemaak veur volgend jaor. Dit Jaor hadde wl-j ech geluk met 't weer. Wim was toch bli-j dat'e zien ni-je kötte fietsboks aanhad.

Azemer


't Vastetrummeltje

[Geplaatst: ... 2017]

Intro Henk Harmsen
Dat stukske uut begin jaore '80 aover 't vaste-trummeltje is nog uut de tied toen der hier nog niet wier gepraot aover 'n ramadan. Inmiddels wet ik dat vaste eigenlek niet ens zozeer 'n religieus gebruuk is, maor dat zo'n periode in alle culture op een of andere manier veurkump. En dat kump umdat 't 'n natuurlek gegaeve is. In feite kenne ook diere eurlie vaste-periode.
Niet alleen 't stekkelvarke of de kikvos, die de hele winter wegkroepe zonder te aete. 't Geldt ok veur trekvogels die op de terugtocht met de vogeltrek stark vermagere of blievende vogels die 't in de winter met völ minder voer motte -en ok könne- doen deur zich röstig te holde. As ze in 't veurjaor jonge hemme, dan motte ze weer dubbel zo hard vliege um genoeg aeteri-j aan te slöppe. In 't olde stukske ha'k ook nog niet vermeld dat mien vader 'n keer naor de pastoor is gewes um vaste-dispensatie te vraoge. Toen hi-j deur 't vaste zowat van de pös was gegaon vroeg'e vri-jstelling um bi-j 't veurjaorwark op 't land zien vaste sneje roggebrood met spek te magge aete. De toestemming wier names Rome verleend met de kötte zin: 'Jao, dat is wel goed'.
En van 't letste stukske, aover 't eiges aanmake van wi-jwater bi-j de missendienders, waor de betreffende hoofdakoliet later nog wel es kritisch op wier aangespraoke, is zien legendarische antwoord nog te melde: 'Of dat wijwater geldig was of niet, wi-j hemme der in elk geval nooit klachte aover gekregge'. Uut ons kerkarchief blek mien, dat veur onze tied as middendienders same met 't wi-jwater en de pelmpkes ok nog paoshöltjes wiere rondgebrach. Dat wazze aangebrande stökskes uut 't paosvuur, gezaegend deur de pastoor, die de minse thuus beware deje as zaege tege blikseminslag. Wanneer ze afgeschaf bun wette wi-j niet....

't Vastetrummeltje
Wat marke wi-j tegenwoordig nog van de vaste? Veur zover de minse d'r nog bi-j stilstaon dat 't now vasten is, zölle ze zich dunk mien niet meer zo druk make. 't Zol jao ook niet goed zun veur de economie, now de koopkrach toch al zo klein is. Maor vrogger hadden de minse völ meer produkte eiges. De vaste gaf 't
veurdeel da'j meer kon afleveren.

Bi-j ons thuus was de vastentied geen vetpot. Mien vader ging naor 't land zonder brood en moes toekieke as 't peerd 'n zak lekkere haver laegvrat. Eiges kreeg'e 'n uur of vier geeuwhonger, dat 't 'm wit veur de ogen wier. Wi-j blagen hadde op 't kökken keske, neave de klok iedes een vastetrummeltje, dat wier daor meteen nao de 's-Hirrebargse karnaval neergezet.

Alles wa'j dan kreeg aan snoep, moes in dat trummeltje. Daor moch'ie absoluut niet meer aankomme, nog hos niet naor kieke. Ik wat nog wel da'we op 't aanrech klomme en dan toch heel stiekem efkes aover 't rendje kekke van ons eigen vaste trummeltje. Wat een mooi gezich, al die glimmende snoeppapierkes en bonte snuupkes, lollies en kwattaas. Völ snoep kregge wi-j deurgaans niet, maor onze kruidenier, den altied de boodschappe aan huus kwam brenge, wis 't bestaon van vastetrummentjes en stelde speciaal veur dat goeie doen extra snoep beschikbaor.

Zo hiel dat trummeltje veur ons zo'n bitje 't geleufsgeheim in, want met palmpaose moch 't trummeltje van de kas en mocht'ie d'r wat uut nemme. Dat was veur ons 'n soort opstanding van de snuupkes.

En op de duustere vliering wachtten 't hele jaor de mooie wit geschelde boomtakke, die tot palmpaosstök wazze verheven.

Op Palmpaose kwamme die dan veur de draod met lekkere zuute eikes d'r aan, sinasappels en 'n haentje van brood. Denk daor dan nog is de inhold van 't vastetrummeltje bi-j en gi-j könt ow veurstelle dan Palmpaose veur ons as blage fees was.

Veur mien as missendiender was op Palmpaosen zaoterdag 't vase wark: wi-jwater
en palmtekskes rondbrenge. Dat leverde geld op veur 't jaorlekse missendienderskamp op. Bi-j sommige minse kreg ie eiere, die verdeeld wiere. De missendieners kwamme 's-marges 9 uur aan de pasteri-j bi-j mekaar. Op de handkar stonnen vier grote melktuiten vol kraanwater en een met tekskes van de kerkhofheg. De handkar wier dan 't kerkpetaol ingereje en de pastoor zaegende 't water deur met zien vingers 'n bitje zalt d'r in te krumele in de vorm van een kruuske.
De leider van de missendienders moes d'r op toezien dat 't water en de tekskes heilig wiere behandeld en dat d'r onderweg niet te völ wier gevluuk.

Wi-j hoeve niet heel de tied veur ni-j water terug te gaon naor de pasteri-j. De pastoor zei, zolang de bus nog veur de helf vol is, kö'j 'm onderweg weer bijvulle. De minse kwammen allemaol met flessen aan de deur. De één met een laege 7up-fles, de ander met een bierfleske. As ze zo gauw niks konne vinde, gaven ze ook wel een laege pot of een weckfles.

Op een keer was 't wi-jwater al op veur dat wi-j d'r arg in hadde, en dat wi-j toen al 'n heel end buuten 't darp bi-j een boer wazze. Toen zeit den hoofdakoliet tege die vrouw: "He'j veur ons misschien 'n tuinslang en 'n bietje zalt"? "Jao." zei die vrouw. Maor ik kan ow niet beschrieve hoe dat mins kek, toen ze zag waorveur dat
neudig was.


Hoe het allemaal begon, Montferlands dialect in Montferland Nieuws

[Montferland Nieuws 29 maart 2017]

Wat duch ow van Montferlands dialect in Montferland Nieuws? Korte verhalen over de streek en haar mensen in het eigen Montferlands dialect. De Dialectwerkgroep van de Heemkundekring Bergh (HKB), de grootste vereniging van de gemeente, verzamelt ze en brengt ze graag naar buiten. Dialect staat volop in de belangstelling, onder andere in de carnavalstijd, maar ook in verhalenbundels en op feestavonden.
In deze maandelijkse rubriek volgen teksten die de moeite waard zijn om door een dialectminnend publiek gelezen te worden. Ze zullen in eerste instantie maandelijks in Montferland Nieuws verschijnen.
De dialectwerkgroep van de HKB betrekt de dialect-sprekende lezers graag bij deze rubriek en nodigt uit om eigen verhalen in te zenden. Gebruik daarbij svp de WALD-spelling. Men vindt de informatie daarover op www.ecal.nu/streektaal/dewald-spelling. De teksten worden dan beoordeeld en de spelling eventueel aangepast. Probeer de teksten tussen de 500 en 550 woorden te houden.
De verhalen kan men sturen naar dialect@heemkunde.nl. 'Wi-j dage ollie uut! Laot andere minse metgeniete van ow verhale en reageer op disse uutdaging!' In deze krant is het eerste artikel te lezen. Veelleesplezier!

Namens de dialectwerkgroep van de HKB,
Antoon Berentsen en Toon Hebing

Deel deze pagina
Canon van BerghLid worden van de HKB?'t Raethuys
Bestel hier »