ANBI

ANBI
De Heemkundekring Bergh heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit biedt gunstige voorwaarden met betrekking tot het ontvangen van schenkingen en legaten.
Om deze status te mogen behouden gelden er vanaf 1 januari 2014 nieuwe verplichtingen. Onder andere zijn wij verplicht om op onze website enkele gegevens te publiceren. Dat doen we op deze pagina.

Naam
Heemkundekring Bergh

RSIN-nummers
8164.40.050 / 8166.73.287

Contactgegevens
Heemkundekring Bergh
Contactgegevens / Contacformulier
Website: www.heemkunde.nl / www.berghapedia.nl

Bestuur
Het bestuur van de Heemkundekring Bergh bestaat per 01/02/2022 uit de volgende personen:

  • Edwin Zweers - Voorzitter
  • Rob Vister - Vice-voorzitter
  • Renate Modderkolk - Secretaris
  • Wouter Besselink - Penningmeester
  • Frits Frauenfelder - Lid
  • Robert Bennink - Lid
  • Marianne Verbeek - Lid
  • Ton Dingen - Lid
  • Kees Brok - Lid

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de beoefening van de heemkunde betreffende de (voormalige) Gemeente Bergh en omgeving, onder andere omvattende de volgende terreinen: geschiedenis, aardrijkskunde, geologie, sociologie, bouwkunst, archeologie, kunstgeschiedenis, dialect, folklore, naamkunde, antropologie, genealogie en biologie.

De stichting heeft ten doel de oprichting en instandhouding van een bibliotheek, de oprichting en instandhouding van een foto-, film, video- en diatheek en de uitgave van het tijdschrift Old Ni-js.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Heemkundekring <link Beleidsplan>.

Beloningsbeleid
Conform de statuten ontvangen de bestuursleden voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning <tzt link statuten>.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten – Financiële verantwoording
Hierbij verwijzen wij naar:

Canon van BerghDialect - cursus Barghs't Raethuys
Bestel hier »