ANBI

ANBI
De Heemkundekring Bergh heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit biedt gunstige voorwaarden met betrekking tot het ontvangen van schenkingen en legaten.
Om deze status te mogen behouden gelden er vanaf 1 januari 2014 nieuwe verplichtingen. Onder andere zijn wij verplicht om op onze website enkele gegevens te publiceren. Dat doen we op deze pagina.

Naam
Heemkundekring Bergh

RSIN-nummers
8164.40.050 / 8166.73.287

Contactgegevens
Heemkundekring Bergh
Contactgegevens / Contacformulier
Website: www.heemkunde.nl / www.berghapedia.nl

Bestuur
Zie de pagina van het Bestuur.

Doelstelling
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de beoefening van de heemkunde betreffende de (voormalige) Gemeente Bergh en omgeving, onder andere omvattende de volgende terreinen: geschiedenis, aardrijkskunde, geologie, sociologie, bouwkunst, archeologie, kunstgeschiedenis, dialect, folklore, naamkunde, antropologie, genealogie en biologie.

De stichting heeft ten doel de oprichting en instandhouding van een bibliotheek, de oprichting en instandhouding van een foto-, film, video- en diatheek en de uitgave van het tijdschrift Old Ni-js.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Heemkundekring <link Beleidsplan>.

Beloningsbeleid
Conform de statuten ontvangen de bestuursleden voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning <tzt link statuten>.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten – Financiële verantwoording
Hierbij verwijzen wij naar:

Tekst: Bestuur HKB