Bekende Berghenaren

Meester Klaassen

Maria van Nassau?

Maria van Nassau

Graf van Joep en Ag Garben.

Joep en Ag Garben

Jacob Hoogland sr.

Jacob Hoogland Senior

De heer Hoogland en dhr. Groeneveld.

Jaap Hoogland Junior

Dokter Hajenius