Woord van de Maond oktober 2020: ‘boks’

Geplaatst op maandag 28 september 2020 om 20:59

In de Waehlse broek woonde tante Mina, in de Du:vense broek tante Thea. Tot zover over het woord ‘broek’ in mijn jeugd. Op school leerde je vervolgens dat een ‘boks’ ook wel ‘broek’ genoemd wordt. Dat was kennelijk Algemeen Beschaafd, maar ook verwarrend en vreemd. Als kind had je nog niet zo’n benul van het bestaan van een andere dan de thuistaal. Later moest je goed opletten om op de juiste plek de juiste woorden te kiezen. Als iemand thuis aan tafel ineens standaard-Nederlandse woorden gebruikte (op school geleerd!), werd dat als gek ervaren (“Gi-j praot jao krek as de konigin!”).

Lees verder op de Dialectpagina >>>

Tekst: Antoon Berentsen

Deel deze pagina