Nr. 202 Oefening 2.2 - Cursus Berghs

Geplaatst op zondag 22 augustus 2021 om 21:01

(druk op de witte afspeel driehoek om het voorlezen te starten)
Opa op de brommer 

‘t Liek ‘n hele hot heer, maor ik wet ‘t nog goed. Ik bun met mien opa achterop de brommer nao Emmerik gewes. 1972: Opa was 84 en ik 18. Opa had jaore bi-j ons in huus gewoond, maor zat now in ‘t bejaardencentrum, Seydehem, oma was al lang dood. Toen’e nog bi-j ons woonde trok ik völ met ‘m op, same pöttere in de tuin en gezelleg met mekaar praote. Ik heb twee zusters, maor gin bruurs. Opa was mien grote bruur.

Zien zwaoger en schoonzuster woonden in Emmerik en wazze ook van den laeftied. Vrogger kwamme die altied op de Zeddamse kermis en hadde ommundig völ schik met mekaar. Maor dat was alweer jaore geleie. Ome Frans en tante Maria uut Emmerik kwamme niet zo duk meer bi-j ons. Zi-j hadde gin auto en de kinder ‘t huus uut, gi-j wet hoe dat geet. Wi-j hadde ‘t regelmaoteg aover de tied dat de olde knakkers bi-j mekaar wazze en schik mieke. ‘n Borrel ging d’r altied wel in bi-j hun. Wa’k ook mooi von was dat ze daor krek ‘t eigeste dialect sprake as wi-j in Zeddam.

Zodoende kwam ik op ‘t idee um opa met te nemme naor Emmerik. Ik had al wel ri-jles maor nog gin ri-jbewies, laot staon ‘n auto. Maor ik had wel ‘n brommer en ik stelde opa veur um samen op de brommer naor Emmerik te gaon. Hi-j zag dat wel zitte. Maor toen’k dat thuus veurstelde, kwamme d’r natuurlek bezwaore: “Den mins is vierentachtig, den het nog nooit op ‘n brommer gezaete, hi-j zal d’r ow afvalle! Daor mo’k niet aan denke.” Mien olders kwamme met ‘t idee um opa en mien met twee bokse-rieme aan mekaar te make, dat lek hun veiliger. Die rieme ha’we gauw gevonde, now nog de jonge en de olde Antoon aan mekaar knuppe. Ik had al gauw in de gate dat opa nog nooit op zo’n ding had gezaete. Hi-j knep mien beheurlek in de zied. Mien moeder miek de rieme aan mekaar en wi-j mochte gaon. ‘t Was gin gezich. Völ veiliger was dat natuurlek ook niet, maor thuus wazze ze gerösgesteld. Allebei hadde wi-j de pas bi-j ons, dat moes in den tied.

Wi-j op weg naor de grens, deur de bulte naor Sirrebarg, dwars deur de stad en daor wiere de passe gecontroleerd. Den van mien was in odde, maor den van opa was al jaore verlope. Wat now? Ik kon praote wa’k wol; wi-j gaon maor ‘n klein stukske aover de grens, daor ku’j op vertrouwe. Dat hielp natuurlek allemaol niks. Dus maor weer umkere en naor huus op aan. Mien moeder was verbaasd da’we d’r al weer wazze. Maor zo’n olde man ku’j ‘t ook niet kwaolek nemme dat de pas niet verlenk was. Wel heel jammer allemaol. Trug naor af, opa naor Seydehem en ik weer naor huus.

‘n Jaor later ha’k mien ri-jbewies en ‘n Opel Kadett. Opa had ‘n ni-je pas en toen ko’we naor Emmerik. Wi-j hebben ‘n hele gezellige dag gehad en ‘t ook aover ons kleine avontuur op de brommer gehad. Now bun’k eiges 62 en mot nog wel ‘s trugdenken aan den tied toen ‘t laeve nog niet zo jachtig was.

Vraoge

  1. Waorum wolle ze eigelek naor Emmerik?
  2. Waorum kwamme ze d'r nie:t?

Antwoorden: <link>


Navigatie:

Tekst: Toon Hebing

Deel deze pagina