Algemene ledenvergadering van de HKB in een nieuw jasje

Geplaatst op zondag 4 februari 2018 om 17:11

Afgelopen zaterdag 3 februari was de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de Heemkundekring Bergh in café-zalencentrum De Gracht in 's-Heerenberg.
Dit jaar was gekozen voor een iets andere aanpak en was de aanvang niet om 14:30 uur, maar al om 13:30 uur. De aansluitende stamppot maaltijd werd dit vervangen door een interactieve informatiemarkt waar de werkgroepen van de HKB zich aan de leden - en ook elkaar - konden presenteren.

Enkele zaken uit de vergadering staan hieronder bij Agenda ALV.

De informarkt is een initiatief van het bestuurd om de leden te laten zien wie de werkgroepen bemensen en wat de werkgroepen onder handen hebben. Daarnaast heeft het ook als doel - net als de werkgroepbijeenkomsten - om de werkgroepen meer van elkaars bezigheden op de hoogte te brengen.
De start met het voorstellen van de werkgroepen verliep een beetje onrustig, maar daarna werd het een gezellige middag die na 16:00 uur werd afgesloten.


Agenda ALV:

 1. Opening door- en mededelingen van de voorzitter om 13:40 uur
  1. Er is stilgestaan bij het plotselinge overlijden van Henk Harmsen en een minuut stilte in acht genomen
  2. Toelichting op de keuze om het stamppot eten te vervangen door de info-markt
  3. Toelichting beëindiging van eindejaarspresentjes voor een groot deel van de vrijwilligers
  4. Toelichting status digitale opslag en de problemen met de eerdere keuze voor Hazadata
  5. De datumkeuze van de ALV wordt vanaf volgend jaar beter afgestemd met de diverse carnavalsactiviteiten
  6. Er komt een fotowedstrijd, daarover meer op de website
  7. De nieuwe locatie Neije Raethuys staat in de stijgers en moet in september opgeleverd worden. De huidige locatie van de HKB is verkocht.
  8. Het scholenproject is gestart, sessie 1 over genealogie is afgerond (2 = Archeologie, 3 = Stadswandeling in 's-Heerenberg)
  9. Er zijn 2 nieuwe wekgroepen: 'Militaire Historie' en 'Veldwerkgroep Azewijn
 2. Vaststelling notulen van de ledenvergadering van 18 februari 2017. *
  1. Vraag over jeugdlidmaatschap. Antw: Dat is ingericht. Jeugd tot 18 jaar kan gratis lid worden van de HKB
  2. Vraag over de verdwijnende kerken. Antw: De HKB heeft hier geen actief beleid in maar helpt wel waar mogelijk.
  3. Verslag is vastgesteld.
 3. Verslag 2017 activiteitencommissie Heemkundekring Bergh*
  1. Verslag is vastgesteld
 4. Financieel jaarverslag 2017 en Begroting 2018 van de penningmeester*
  1. Toegelicht door de penningmeester
  2. Eind 2017: 791 leden (nieuwe telling per adres)
  3. Inkomsten van contributie en contacte verkoop zijn gestegen
  4. Extra inkomsten van scholenproject en opdracht FFgroep
  5. Financieel Jaarverslag en begroting 2018 zijn vastgesteld
 5. Verslag van de financiële onderzoekscommissie rekening en verantwoording 2017
  1. Jos Meijnen namens de onderzoekscommissie
  2. Complement voor de penningmeester (en het bestuur) voor de transparantie
  3. Duidelijk boekhouding, tot op de cent nauwkeurig
  4. Voor 2018 zal de commissie uit Jos meijnen en Otto Smits bestaan
 6. Bestuursmutaties:
  1. Edwin Zweers, Marianne Verbeek en Francina te Booij-Massop zijn aftredend volgens rooster en hiervan stellen Edwin Zweers en Marianne Verbeek zich beschikbaar voor een volgende bestuursperiode
  2. Het bestuur heeft Kees Brok en Tom Dingen bereid gevonden zich voor een bestuursfunctie beschikbaar te stellen
  3. Er zijn geen andere kandidaten aangemeld waardoor Kees en Ton worden geïnstalleerd en welkom geheten in het bestuur.
 7. Rondvraag
  1. Er komen subsidies van de Provincie voor 'de omgeving' van het Neije Raethuys. Wat is 'de omgeving'.
  2. Mag de HKB daar voorstellen voor doen?
  3. Zijn er meer subsidiemogelijkheden voor de HKB
 8. Beantwoording rondvraag
  1. Antw: Er moet hier gedacht worden aan bijv bestrating en straatmeubilair.
  2. Antw: Naar verwachting wel, dus als er ideen zijn meldt dit dan bij de secreretaris.
  3. Antw: De gemeent heeft de HKB en de OVD gevraagd om met 5 projecten te komen om Montferland 'op de kaart ' te zetten. Een daarvan is al in gang gezet in Didam, nl het plaatsen van historische informatieborden.
 9. Sluiting
  1. De eerste kop koffie en de eerste consumptie zijn voor rekening van de HKB
  2. Sluiting om 14:20

* Digitaal beschikbaar op de website, zie ALV nieuwsitem

Link Nieuwsitem

Tekst: Robert Bennink
Beeld: Rob Vister

Deel deze pagina
Canon van BerghLid worden van de HKB?'t Raethuys
Bestel hier »