Berghse historie al veertig jaar bewaakt

Geplaatst op zondag 28 augustus 2022 om 13:32

’s-HEERENBERG – Het is september 1982 als de heren Bisselink, Rikken, Buijnck, Abbing, Harmsen en Thoben het initiatief nemen tot de oprichting van een heemkundige vereniging. Zij hebben als doel gesteld om de historie van Bergh te bewaken, te bewaren en uit te dragen.

Op 9 november van datzelfde jaar wordt de oprichtingsakte opgemaakt en is de geboorte van de vereniging onder de naam ‘Heemkundekring Bergh’ een feit. Slechts vier maanden later hebben er zich al negentig mensen aangemeld als lid van deze nieuwe vereniging. Veertig jaar later is de vereniging volwassen geworden en behoort het met haar kleine duizend leden tot één van de grootste verenigingen van de gemeente Montferland.

De Heemkundekring Bergh verheugt zich op het feit dat er meer dan zestig leden actief deelnemen in verschillende werkgroepen zoals archeologie, dialect, militaire historie, redactie Old Ni’js en de veldwerkgroepen uit de verschillende kernen. Voor het dorp Kilder, dat ook een rijke historie kent en waar ongetwijfeld enkele mensen wonen die veel van deze historie weten, zoekt de vereniging nog mensen die samen de Kilderse veldwerkgroep willen gaan vormen. Naast de verschillende werkgroepen beschikt de Heemkundekring over een indrukwekkende databank (www.berghapedia.nl), waar meer dan zesduizend historische feiten in zijn opgeslagen. Sinds november 2018 zetelt de Heemkundekring Bergh in het uit 1531 daterende rijksmonument, het Raethuys aan de Hofstraat in ’s-Heerenberg.

“Wij zijn erg blij dat er zoveel mensen zijn die ons werk steunen middels een lidmaatschap van onze vereniging”, vertelt Rob Vister, vicevoorzitter van de Heemkundekring Bergh. “Deze leden zorgen er voor dat wij ons werk kunnen blijven doen. Om het werk te kunnen blijven doen, heb je mensen nodig die bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken. Wij verheugen ons zeer dat er meer dan zestig mensen ook daadwerkelijk actief zijn, maar wij zijn nooit klaar en kunnen altijd meer hulp gebruiken. Misschien dat het voor sommige mensen een drempel is omdat zij denken dat zij veel kennis moeten hebben van de historie van Bergh, maar dat is zeker niet nodig. Binnen onze groepen is er meer dan voldoende kennis aanwezig. Toen ik in 2008 in Montferland kwam wonen, had ik ook geen kennis van de historie van Bergh en kende ik nauwelijks mensen in deze omgeving. Door eerst lid te worden van de vereniging en een keer naar een bijeenkomst te zijn geweest, rol je er vanzelf in. Zo leer je mensen kennen en raak je geïnteresseerd in de rijke historie van het graafschap Bergh. Als je dan ook nog in staat bent om de helpende hand te bieden, snijdt het mes aan twee kanten.”
Iedere donderdagochtend is er van 10.00 tot 12.00 uur een open inloop waar iedereen binnen kan komen en waar men, onder het genot van een kopje koffie, kennis kan maken met onze vereniging. Of kom op één van de momenten waar alle verschillende werkgroepen actief zijn (zie www.heemkundekringbergh.nl).

Open dag
Om dit heuglijke feit te vieren is er op zaterdag 10 september van 13.00 tot 16.00 uur een open dag, waar iedereen kennis kan maken met de Heemkundekring Bergh. Zowel binnen als buiten het Raethuys zullen de verschillende werkgroepen zich presenteren.

Voor genodigden is er in de trouwzaal op de eerste verdieping van het Raethuys van 13.30 tot 15.00 uur de gelegenheid om het bestuur van de Heemkundekring Bergh te feliciteren met het veertigjarig jubileum.

Bron: Montferland Journaal

Tekst: Marlous Velthausz

Deel deze pagina