Herbezinning HKB Activiteiten 2019

Geplaatst op zaterdag 23 maart 2019 om 16:48

[Reeds eerder geplaatst op 8-12-2018]

Beste Heemkundekringleden

Enkele weken geleden vond alweer de laatste door de Heemkundekring Bergh georganiseerde ledenactiviteit in 2018 plaats.
Wanneer wij als bestuur terugkijken op het afgelopen jaar dan moeten wij vaststellen dat er helaas een nog steeds dalende tendens te zien is wat betreft het aantal bezoekers van de activiteitenavonden.

Daar zullen ongetwijfeld verschillende redenen voor zijn die wij als bestuur niet kunnen maar ook niet willen beïnvloeden. Daar staat tegenover dat wij als vrijwilligers steeds weer veel tijd en energie gestoken hebben in het organiseren van deze activiteiten die veelal ook met kosten te maken hebben. Denk aan vergoedingen voor de sprekers, de huur van zalen, apparatuur e.d.

Wij hebben daarom besloten om op dit moment vooralsnog geen uitgebreid jaarprogramma samen te stellen zoals dat tot nu toe gebruikelijk was.

Geplande activiteiten

Twee traditionele activiteiten staan echter al wel vast en dat zijn de nieuwjaarsreceptie die gelijktijdig met de open dag voor de HKB Leden zal worden gehouden in het Neije Raethuys op zondag 27 januari a.s. en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op zaterdag 30 maart 2019 in de Trouwzaal van het Neije Raethuys.

De uitnodiging voor de ledendag op 27 januari volgt in de loop van de maand december.
De uitnodiging voor de Algemene leden vergadering op 30 maart volgt in februari/maart. De daartoe behorende stukken zullen wij uiteraard weer vroegtijdig op onze website ter inzage geven.

Oproep activiteiten

Een verdere invulling van het jaarprogramma is nog open. Daarom bij deze een oproep aan onze leden om met voorstellen te komen op welke wijze er eventueel invulling kan worden gegeven aan activiteiten die tenminste tussen de 50 en 80 leden zal trekken.
Onder het bekende motto “Never kill an idea” zullen alle aangedragen ideeën in de afweging worden meegenomen!

Een optie zou kunnen zijn het boeken van een zeer bekende spreker voor een lezing over een specifiek onderwerp of het organiseren van een (bus)excursie naar een nader vast te stellen plaats?

Hebben jullie ideeën dan deel ze met ons. Misschien kunnen wij dan gedurende het jaar 2019 alsnog één of meerdere activiteiten van de grond krijgen!

Ideeën kunnen worden opgestuurd aan de activiteitencommissie via het contactformuler

Lokale activiteiten

De Heemkundekring Bergh blijft natuurlijk ook in 2019 weer zoveel mogelijk deelnemen aan lokale en regionale evenementen zoals b.v. het Mechteld ten Ham weekeinde, de Smokkeltocht e.d.

Tekst: Frits Frauenfelder

Deel deze pagina
Canon van BerghDialect - cursus Barghs't Raethuys
Bestel hier »