Mechteld ten Ham

Geplaatst op maandag 21 december 2015 om 21:50

Mechteld ten Ham (overleden 25 juli 1605) was een vrouw die in de begin van de 17e eeuw leefde in 's-Heerenberg. Ze werd bekend omdat ze op beschuldiging van hekserij werd veroordeeld en op de brandstapel verbrand.

In de Tachtigjarige Oorlog had het stadje 's-Heerenberg erg te lijden onder afwisselend de Spaanse en de Staatse troepen. De plaats werd verschillende malen geplunderd. Het was ook de tijd van de pest, die zorgde voor veel slachtoffers. Ook heksenvervolging kwam in deze periode nog voor. Mechteld ten Ham leefde in deze onrustige tijd een teruggetrokken bestaan. Ze stond bekend om haar uitspraken over de toekomst en de gezondheid van personen in haar omgeving. Mensen die daarin geloofden, zeiden dat ze het boze oog bezat.

Mechteld was wanhopig geworden omdat ze beschuldigd werd van hekserij door bijgelovige mensen die haar niet vertrouwden. Heksen werden in die tijd gezien als oorzaak van veel ellende en onheil. Om zich te zuiveren van alle blaam verzocht ze de Berghse magistraten om een gerechtelijke uitspraak. Ze was er van overtuigd dat dan bewezen zou worden dat ze geen heks was. De beschuldigingen zou ze bij een eerlijk proces kunnen weerleggen. Ze hoopte ook op de steun van de graaf en de magistraten.

Standvastig bleef Machteld verzoeken om een proces, ondanks dat sommige bestuurders haar adviseerden het niet zover te laten komen. Het proces kwam tenslotte op gang met zoals later bleek een noodlottig eindresultaat.

Lees meer op Berghapedia

s-Heerenberg - Mechteld ten Ham (2015)
s-Heerenberg - Mechteld ten Ham, bordje aan de voet van het beeld (2015)
s-Heerenberg - Mechteld ten Ham, bordje rechts van het beeld (2015)

Beeld: Robert Bennink

Deel deze pagina