De St. Suitbertuskerk in Stokkum wordt gebouwd

De kerk van Sint-Suitbertus te Stokkum, in 1915 gebouwd door pastoor G. van Sonsbeeck, wordt geconsacreerd door Mgr. Henricus van de Wetering, Aartsbisschop van Utrecht.

De architecten Jac. van Gils en Joh. van Dongen bouwen een kerkje dat bijzonder goed in de heuvelachtige omgeving past.

In oude tijden kerken de katholieken van Stokkum in Zeddam. Dat blijft zo tot aan het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland (1853). Missiestaties worden dan opnieuw parochies en er worden herindelingen aangebracht. Stokkum en Lengel worden bij 's-Heerenberg gevoegd. In 1915 kan de zelfstandige parochie Stokkum over een eigen kerkgebouw beschikken. Dit stimuleert de ontwikkeling van het dorp.

Deel deze pagina