De Berghse vier Hezen gaan in 1816 naar Duitsland

Het Wener Congres wijzigt de grenzen in ons gebied: de Vier Hezen die tot de graafschap Bergh behoren, worden bij Duitsland gevoegd. De ruggegraat van de Vierhezen vormt de Spuelberg, de zandrug die van oost naar west door het gebied van de Vierhezen loopt.

Het is een verhoging in het landschap die bij hoog water wordt omspoeld door de Rijn. Vandaar de naam Spuel- of Spoelberg. Op deze zandrug bouwen de bewoners van de Vierhezen hun huizen; daarop liggen ook van west naar oost:

Borghese, Wilhese, Kniphese en Goosenshese. Dat zijn de Vier hezen, waaraan dit gebied zijn naam ontleent. Borghees bestaat nog: het oude Borghees leeft voort in het Schlöschen Borghees en Goossenshese is de Hohe Sorge die ook nog steeds bestaat.

Deel deze pagina