Stichting St. Oswalduskerk in Zeddam

De boskapel van Sint-Oswaldus te Sydehem (= Zeddam) komt voor het eerst in de schriftelijke bronnen voor.08)
Er zijn goede gronden om aan te nemen dat deze kapel tussen 1110 en 1140 is gesticht door heer Constan-tijn, de stamvader van het geslacht van den Bergh. Hij heeft zojuist de ruïne van het oude Uplade uitverkoren om er zijn donjon te bou-wen. De kapel staat in Sydehem, het lage (= syde) heem naast deze burchtheu-vel.
Tussen 1000-1025 wordt Grootazewijn uitgebreid met een tiental boerderijen en op de zandopduikingen in de rivierklei worden een twintigtal hoeven gebouwd die tezamen met Klein-azewijn worden aangeduid.
Vóór 1140 reeds wordt de Sint-Oswaldkapel tot parochiekerk verheven.

Deel deze pagina