Bestuur Heemkundekring Bergh 2013

Geplaatst op zaterdag 2 februari 2013 om 12:00

De bestuursamenstelling vlak na de ledenvergadering op zaterdag 2 februari 2013. Van links naar rechts: Jonh Thoben, Frits Frauenfelder, Johan Lukassen, Jos Mijnen, Gerard Booms, Ben Bisseling, Edwin Zweers, Ruth Mijnen.

Frits is onze nieuwe secretaris, Ruth ons nieuwe bestuurslid. Op de foto ontbreekt Peter Brucker nog. Peter is de toekomstige penningmeester. Omdat hij te kort voor de ledenvergadering als zodanig zijn toezegging deed was deze bestuursmutatie niet geagendeerd.

Daarop heeft het bestuur besloten de feitelijke benoeming in de eerstvolgende ledenvergadering te laten plaats vinden. Tot die tijd neemt hij de taak van Marcel Dijkman feitelijk over zonder bestuurder te zijn. (foto: Ed te Pas)

Op dat moment heeft de vereniging meer dan 1000 leden.
De vereniging kent 6 werkgroepen:

  • Foto- en filmgroep, vertegenwoordigd door Ben Bisseling
  • Informatiegroep, Websites, vertegenwoordigd door Hans Hegman, Gertwillem Romer en Edwin Zweers
  • Archeologiegroep, vertegenwoordigd door Hans Roem en Johan Lukkassen
  • Midwinterhoorngroep, vertegenwoordigd door Jan Jansen en Ap Steenblik
  • Redactie Old Ni-js, vertegenwoordigd door Ruth Mijnen
  • Activiteiten, vertegenwoordigd door Jacqueline Wissink

Beeld: Ed te Pas

Deel deze pagina