Nr. 94 Old Ni-js 94

Geplaatst op zaterdag 16 juli 2016 om 16:32

In nummer 94 een uitgebreid verslag van Romeinse vondsten in het Montferland van Daphne Woolschot. Dit in het kader van de lezing die ze onlangs verzorgd heeft. Dr. Emile Smit schrijft over de Kleefse gebieden en de grenswijzigingen in 1816-1817. Otto Smits geeft een tussenstand van Project Stamboom Stokkum. Verder artikelen over ons dialect, over de Liemers en muntvondsten van de archeologiewerkgroep.
Redacteur van Old Ni-js Rob Vister nodigt eenieder die graag over historische gebeurtenissen schrijft uit om deel uit te gaan uitmaken van de redactie van Old Ni-js.

Vondsten op het Peeske in Beek.

Montferland in de Romeinse tijd

’t Peeske is gelegen ten oosten van Beek, op de flanken van de stuwwal Montferland. In het verleden hebben de heren Hansen en Heijnst uit Beek een aantal veldkarteringen op deze percelen uitgevoerd, waarbij veel vondsten verzameld zijn. De heer Hansen heeft de collectie en de documentatie aan de Heemkundekring Bergh geschonken en zodoende heb ik voor mijn afstudeeronderzoek gebruik kunnen maken van deze vondsten. In overleg met leden van de archeologiewerkgroep is besloten dat het onderzoek zich zou gaan richten op de Romeinse tijd in ’t Peeske, Montferland en het aangrenzende Duitsland, tot Kleef. Auteur: Daphne Woolschot

Het Gelders-Kleefse grensgebied op een kaart uit 1740. (collectie auteur)

De grenswijzigingen van 1816-1817 en hun gevolgen voor 's-Heerenberg

Direct grenzend aan het Berghse gebied lag sinds het midden van de veertiende eeuw een deel van het grondgebied van de graven (sinds 1417 hertogen) van Kleef. Door de geldnood die de Gelderse hertog Reinald III (1343-1361 en 1371) had wegens de strijd tegen zijn broer Eduard, moest hij in 1355 zijn bezit in de Liemers verpanden aan graaf Jan van Kleef (1347-1368). Begin vijftiende eeuw werd duidelijk, dat het gebied nooit meer zou terugkeren in Gelders bezit. Sindsdien vormde het met het westelijker – in de Over-Betuwe – gelegen Huissen de “Kleefse enclaves” in Gelderland. Auteur: Dr. Emile Smit

Jaren twintig uit de vorige eeuw: het St. Oswaldusgilde marcheert over de Eltenseweg. Rechts het schoolplein, links café De Zwaan.

Project Stamboom Stokkum. Een tussenstand

Twee jaar geleden kwam onze voorzitter Edwin Zweers met het uitdagende idee om alle stambomen van Stokkumse families, die op dat moment beschikbaar waren, op te sporen en aan elkaar te koppelen. Hiermee zou de Heemkundekring Bergh een totaalbeeld kunnen krijgen van de bevolkingssamenstelling van het dorp Stokkum door de eeuwen heen. En wellicht zou dit als een pilotproject voor de andere Berghse plaatsen kunnen fungeren, zodat er ooit een heuse Stamboom Bergh samengesteld kan worden. Auteur: Otto Smits

Deel deze pagina