Nr. 97 Old Ni-js Nr. 97

Geplaatst op zondag 25 juni 2017 om 20:30

[Verspreiding: 1ste en 2de week juli 2017]

Beste heemkundevrienden,

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gezien, heeft Old Ni-js een kleine gedaanteverandering ondergaan. Een nieuw jasje, een andere letter en een ruimere opmaak. Dankzij de professionele bewerking door fotograaf Ton van Vliet komen de foto’s beter tot hun recht. Ook het feit dat er meer mensen bereid zijn om af en toe interessante artikelen of historische verhalen te schrijven, zorgt ervoor dat Old Ni-js een graag gelezen blad blijft. Uit de verschillende complimenten die de redactie de laatste tijd ontvangt, blijkt dat deze inspanningen worden gewaardeerd. Ik weet dat iedereen binnen onze redactie veel werk verzet om er iedere keer weer iets moois van te maken, maar ik wil deze keer toch graag één persoon bijzondere aandacht geven en dat is Anneke Lukkezen. Zonder haar inspanningen en haar kritische redigeerwerk, zouden wij niet die kwaliteit kunnen leveren die wij nu hebben. Graag wil ik ook de prettige en flexibele samenwerking met vormgeefster Gaby Berendsen van Studio Font noemen.

In deze editie heeft Otto Smits weer de pen ter hand genomen en een artikel geschreven over Peter Meisters, die rentmeester en houtvester was van kasteel Bijvanck en de daarbij behorende bossen, inclusief het Bergherbos. Henk Harmsen geeft ons middels een verhaal over Zeddam alvast een kijkje in het nog te verschijnen boek over dit dorp. Het Joannes van Esserenhuis wordt door Hans Hegman beschreven, waarbij alvast enige aandacht wordt gegeven aan het stadsmuseum dat daar straks zijn domicilie krijgt.
Het interessante artikel van Antoon Berentsen over havezaten in het maart-nummer, krijgt in deze editie een vervolg. Niels Reessink geeft ons een kijkje in het scholenproject, dat wij dit jaar zijn gestart. En natuurlijk mogen de vaste rubrieken - zoals de boekrecensies van Antoon Berentsen en het dialectverhaal, deze keer geschreven door Toon Hebing van de dialectwerkgroep - niet ontbreken. Sinds kort sluiten wij af met een mooi streekgedicht, in dit nummer van Lenie Lucassen met bijpassende foto van Ton van Vliet.

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier.
Rob Vister

Peter Meisters Op de achterkant van een foto werd uitgebreid aangegeven waar en wanneer de foto is gemaakt, met een beschrijving

De passie voor de jacht van Peter Meisters (pag.4)

De Veldwerkgroep Beek-Loerbeek, onderdeel van de Heemkundekring Bergh, is al meer dan twee jaar bezig om de dagboeken van Peter Meisters uit te werken. Een
flinke klus, omdat Peter Cornelis Meisters vanaf 1906 tot een dag voor zijn overlijden op 13 februari 1938 zijn dagboek heeft bijgehouden.

OTTO SMITS

Tekening door D. Thielmans van Huis Hassent in 1720.

Langs Berghse havezaten II (pag.14)

Voordat we de terugreis van het Schlösschen Borghees kunnen aanvaarden, moeten we niet vergeten een blik op nog een paar andere voormalige Berghse havezaten te werpen. Het gaat om de havezaten Hohe Sorge, Hassent en de Lindhorst. Ze zijn bepalend voor dit Rijnoeverlandschap en vormen binnen het Duitse erfgoedbeleid daarom een “bedeutsamer Kulturlandschaftsbereich (KLB)”. Duitsland verlatend komen we dan ter afsluiting van dit bezoekje bij de havezate Boetselaersborg in ’s-Heerenberg uit.

ANTOON BERENTSEN

De klas voor de oudere kleuters bevond zich links achterin het Van Esserenhuis, waar nu de bar is. (archief: Annie Seegers-Engelbarts)

Het Joannes van Esserenhuis (pag.28)

Als je gaat graven in de geschiedenis van het Joannes van Esserenhuis kom je van alles tegen. Een doorlopende geschiedenis is echter ver te zoeken. Je moet het maar doen met informatie, waarbij terloops de locatie Van Esserenhuis wordt vermeld. Er zal ongetwijfeld veel meer te vinden zijn als je archieven flink doorspit en zeker als je mensen aan het woord laat die er bijvoorbeeld nog op de kleuterschool hebben gezeten, nu het oudere deel van de ’s-Heerenbergse bevolking.

HANS HEGMAN

Tekst: Redactie Old Ni-js en Robert Bennink

Deel deze pagina