Algemene ledenvergadering (ALV) Heemkundekring Bergh 2017

Geplaatst op zondag 19 februari 2017 om 16:20

Zaterdag 18 februari 2017 was het tijd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van de Heemkundekring Bergh. Hiervoor waren meer dan 50 leden naar café-zalencentrum De Gracht in 's-Heerenberg gekomen.

Om 14:45 hamerde de voorzitter Edwin Zweers de inloop af en kon de vergadering beginnen.
Met ingang van dit jaar worden de notulen van de afgelopen ALV en ook het verslag van de activiteitencommissie niet meer in de vergadering voorgelezen - deze waren al eerder op de website geplaatst - en kon men vrij snel richting de financiële agendapunten.

De financiele onderzoekscommissie was blij te kunnen melden dat de kascontrole probleemloos was verlopen en men helaas geen onregelmatigheden had kunnen vinden. Waarna men nog toevoegde dat de HKB erg blij moet zijn met het zorgvuldige beheer door de huidige penningmeester.

Er was veel tijd ingeruimd voor Rob Vister om de zaken rond de toekomstige verhuizing van de HKB toe te lichten. Punten in deze toelichting waren planning, financiën, toekomstige bezetting (openstelling) en ook de samenwerking met het stadsmuseum. Hierop volgde een goede discussie met de aanwezige leden, waarbij met name de financiele haalbaarheid meerdere malen aan de orde kwam. Het bestuur gaf aan dat het zeker haalbaar is, maar dat daarvoor de structurele inkomsten wel omhoog moeten. De eerste stappen zijn daarin gezet en wanneer alles definitief met de gemeente geregeld is zullen er nog meer acties volgen.

Nadat de bestuursmutaties aan de orde waren gekomen - alle aftredende leden waren ook weer verkiesbaar en er waren geen tegenkandidaten - kon de voorzitter de vergadering afhameren en was het tijd voor een aantal HKB werkgroepen - VWG 's-Heerenberg/Lengel, Dialektgroep en de Archeologie Groep - om zich digitaal te presenteren. De FotoFilm Groep (FF) sloot het geheel af en nam ons in beelden mee langs enkele activiteiten in het land van Bergh van afgelopen jaar.

Vlak voor vijf uur klonken de laatste tonen van de FF-film en kon men aanschuiven aan de wintermaaltijd. Deze was in de tussentijd klaargezet door Chantal en de geuren zorgden tijdens de FF-film al voor enige afleiding in de zaal.

Verslag ALV 2017 [Link] (volgt zsm)

Agenda:

 1. Opening door- en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststelling notulen van de ledenvergadering van 13 februari 2016. *
 3. Verslag 2016 activiteitencommissie Heemkundekring Bergh*
 4. Financieel jaarverslag 2016 van de penningmeester*
  Begroting 2017 van de penningmeester*
 5. Verslag van de financiële onderzoekscommissie rekening en verantwoording 2015:
  - de heren Henk Giezen (aftredend), Richard Berndsen en Raymond Cremer
 6. Toekomstige verhuizing Heemkundekring Bergh
 7. Bestuursmutaties:
  - Frits Frauenfelder, Robert Bennink en Renate Modderkolk zijn aftredend volgens rooster en stellen zich beschikbaar voor een volgende bestuursperiode
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Tekst: Robert Bennink
Beeld: Ed te Pas en Robert Bennink

Deel deze pagina


Meer agendapunten »

Canon van BerghLid worden van de HKB?'t Raethuys
Bestel hier »