Algemene Ledenvergadering HKB 2020

Geplaatst op woensdag 19 februari 2020 om 13:46

Datum/tijd: Zaterdag 21 maart 2020 aanvang 14:30 u
Locatie: Trouwzaal van 't Raethuys, Hofstraat 1 7041DJ 's-Heerenberg.

Bestanden:

 1. Activiteitenoverzicht 2019
 2. Agenda ALV 2020
 3. Notulen ALV 2019

Het programma:

 • 14.00 uur Ontvangst met koffie en thee
 • 14.30 uur Algemene Ledenvergadering
 • 16.00 uur Afsluiting

AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

 1. Opening door- en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststelling notulen van de ledenvergadering van 30 maart 2019. *
 3. Verslag 2019 van de activiteitencommissie Heemkundekring Bergh*
 4. Financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester ai
  Begroting 2020 van de penningmeester ai*
 5. Verslag van de financiële onderzoekscommissie rekening en verantwoording 2019
 6. Bestuursmutaties:
  Peter Brückner, Robert Bennink*, Frits Frauenfelder* en Renate Modderkolk* zijn aftredend. (*volgens rooster)
  Robert, Frits en Renate stellen zich beschikbaar voor een volgende bestuursperiode.
 7. Rondvraag
 8. Beantwoording rondvraag
 9. Sluiting

Tekst: Robert Bennink

Deel deze pagina
Canon van BerghDialect - cursus Barghs't Raethuys
Bestel hier »