In memoriam - Jan Tervoert

Geplaatst op woensdag 20 januari 2021 om 20:45

HENDRIK JAN TERVOERT 1-11-1929 --- 8-12-2020

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van een aimabele man, Hendrik Jan Tervoert uit Zeddam.

Jan was als lid van de Heemkunde Kring Bergh actief in de werkgroep Zeddam - Vinkwijk - Vethuizen.
Zijn kennis van de streek was groot en uitte zich in zijn fotowerk en onderzoeken. Hij maakte als jonge man al deel uit van een fotogroep in Zeddam, was betrokken bij de oprichting van de diepvriescentrale aldaar. Hij maakte zo'n 50 jaar geleden als eerste in de streek gebruik van de warmteafgifte van het grondwater voor zijn huis.
Diepgaand onderzoek door Jan n.a.v. de opkomst van zendmasten, naar de stralingsinvloeden op onze gezondheid heeft toen helaas niet de aandacht van de overheid gekregen die het verdiende. Ook hier was Jan zijn tijd ver vooruit.

Jan was een prettig mens, een bescheiden man, vindingrijk en technisch zeer bekwaam. Als leraar aan de technische school in Doetinchem heeft hij menig aankomend landbouwer ook weten te onderwijzen op het gebied van ploegtechnieken door zijn grote kennis van de grondsoorten en de samenstellingen daarvan. Het wisselen van ploegscharen op één akker in het Berghs gebied voorkwam daardoor schade aan de kostbare landbouwapparatuur.
Ook onderzocht hij de oorsprong van die verschillende bodemsamenstellingen en kon op die manier waterstromen herleiden die daarvoor verantwoordelijk waren. Jan werd in 1963 lid van het Oswaldusgilde in Zeddam en bij een rondgang over de gildegronden in 1968 vernam hij dat er een riviertje gestroomd moet hebben waaraan Zeddam haar naam te danken heeft.
Dit stroomgebied van de Sedde, zoals het riviertje heette, heeft Jan in 2015 helemaal in beeld gebracht met foto's en kaarten. Dat is heel veel werk geweest, vooral omdat hij zich de laatste jaren met een scootmobiel moest verplaatsen. De naam Zeddam zoals het dorp nu heet, is ontstaan uit Sydehem- Seddehem - Zeddam.

Wegens lichamelijke ongemakken kon Jan niet langer thuis blijven en werd hij verzorgd in Oldershove te Wehl, waar hij 38 dagen na zijn 91ste verjaardag kwam te overlijden.
Wie hem gekend heeft zal hem nooit vergeten.

16 januari 2021, Gerhard J.M. Pas


In Old Ni-js 107 verschenen in memoria:

  • Henk Harmsen
  • Netje Berndzen-Kniest
  • Ben Boers
  • Goery Huijink

Tekst: Gerhard Pas

Deel deze pagina
Canon van BerghDialect - cursus Barghs't Raethuys
Bestel hier »