Laatste nieuws van de dialectwerkgroep 1 mei 2021

Geplaatst op maandag 3 mei 2021 om 17:32

Ofschoon de dialectwarkgroep in coronatied niet fysiek bi-j mekaar kan komme, is d’r geenszins sprake van winterslaop! Dialect kan ook via de tillefoon, whatsapp en e-mail. Door mik de groep duchteg gebruuk van.

Allereerst memorere wi-j ’t gelukkege feit dat de nestor van de Liemerse en Achterhoekse dialectologie, Lex Schaars, vanwaege zien grote verdienste geridderd is in de Orde van Oranje Nassau. In De Gelderlander en ook op onze website is door uutvoereg aandach aan besteed.

De warkgroep kan melde dat zi-j de letste hand leg aan de “Grammatica van ’t Barghs (GRAB)”. Meer ni-js hieraover volgt in de loop van ’t joor.

Vervolgens wudt d’t now geprakkizeerd, hoe de warkgroep met de GRAB in de hand aan de geng kan, um in cursusvorm ’t Barghs Plat onder ’t nog niet plat praotende volk te brenge.

De verhale in de rubriek Barghse Praot verschiene onregelmaoteg en worre dan ieders keer op de HKB-website gepubliceerd. (3 Barghse Praot | Heemkundekring Bergh) Verhale en ook tips doorveur zun welkom!

Ook ’t Woord van de Maond verschient elke maond weer op de HKB-website. Maor now ook in ’t maondelekse, zeer komische online-magazine d’Eigenspraok. Dah blaedje kump oorspronkelek uut de Dialectgroep van de OVGG (Oudheidkundige Vereniging voormalige Gemeente Gendringen), maor richt zich now op laezers uut de hele Liemers en Achterhoek. ‘t Magazine is te vinde op <link>.

Bi-j de digitalisering van ’t woordeboek ’n Trop Barghse Praot worre de letste punte op de i gezet. ’t Is letterlek monnikewark, dus helpers zun welkom!

’t HKB Archief is now aangevuld met de naolaoteschap van Henk Harmse. De dialectwarkgroep het zich aover de ordners met opschrif “Dialect” ontfermd en is van plan, door ’n inventaris van te make.

De warkgroep krig graag wense/tips veur ’t Woord van de Maond en suggesties veur mooie onderwarpe, um verhale aover te make. A’j plat könt praote, mo’j niet laote en ’t ons ook laote wette!

As beloning doorveur is de warkgroep graag bereid, um de andere warkgroepe van de HKB met taalkundege raod en daod te ondersteune!

Tekst: Antoon Berentsen

Deel deze pagina


Meer agendapunten »

Canon van BerghLid worden van de HKB?'t Raethuys
Bestel hier »