Militaire Historie groep

Geplaatst op zondag 15 mei 2022 om 17:14 — Laatst bijgewerkt op zondag 15 mei 2022 om 17:21

Op dit moment onderzoeken we in Montferland wat er gebeurt is eind maart 1945 in WW2.

In Montferland zijn er diverse plaatsen waar het tot lokale ontmoetingen gekomen is tussen Duitsers en Canadezen er hebben hier geen echte gevechtshandelingen of dagenlange confrontaties plaatsgevonden, want na de oversteek van de Rijn trokken de Canadezen vanuit Emmerich (D) naar Laag-Keppel (NL) en hierbij stuiten zij natuurlijk op enkele achtergebleven Duitsers. Maar zij maakten de doorvoer vrij voor volgende manschappen. Dit zijn de gebieden die wij interessant vinden en ook kunnen bestuderen aan de hand van originele luchtfoto’s en grondkaarten.

Voor wij gaan zoeken moet er altijd nog heel wat gebeuren, de geschiedenis goed bestuderen van bepaalde gebieden, zijn er nog ooggetuigen, wat heeft er plaats gevonden, hoe komt het dat er diverse loopgraven in een voor ons vreemde vorm lopen, waarom zijn er bepaalde huizen gebombardeerd, zit er een verhaal achter en waarom zou je een bepaald gebied willen onderzoeken. Onder welke overheid/instelling/stichting of privéeigenaar valt een gebied, kortom veel vragen.

Dan in gesprek met een eigenaar die verantwoordelijk is voor een bepaald gebied waar je wil zoeken over het waarom en of je toestemming krijgt.

Daarbij dacht ik dat het misschien goed is om te laten weten wat er mag of niet mag om te zoeken met een metaaldetector.

Waar mag je zoeken met een metaaldetector?

Voordat je mag zoeken met een metaaldetector, zijn er een aantal regels die in acht genomen moeten worden. Hieronder vind je regels waar je wel en niet mag zoeken met een metaaldetector:

 • Zoek niet in gemeenten waar een detectorverbod geldt. Controleer dit in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Elke gemeente heeft een APV op internet.
 • Zoek niet op archeologische monumenten. De rijksmonumenten vind je op AMK en IKAW - Archeologie in Nederland. Mail gemeente en provincie voor regionale monumenten.
 • Zoek niet met een metaaldetector en niet met een magneet onder water, niet op de waterlijn, niet in uiterwaarden van een rivier.
 • Vraag altijd toestemming om te zoeken aan de grondeigenaar.
 • Zoek niet dieper dan 30 cm.

Wie is de eigenaar van de vondsten?

Losse vondsten uit de bovenste 30 cm die zijn aangemeld bij PAN worden eigendom van de vinder. Bij schatvondsten zijn de vinder en de grondeigenaar ieder voor de helft eigenaar. Vondsten die dieper dan 30 cm lagen, van een archeologisch monument komen of uit een gemeente waar een detectorverbod geldt, worden eigendom van de provincie.

Regels voor tijdens het zoeken met een metaaldetector

Tijdens het zoeken met een metaaldetector gelden er ook bepaalde regels die tijdens het zoeken belangrijk zijn. Deze vind je hieronder:

 • Noteer exacte coördinaten van je vondst.
 • Schatvondst: ga niet graven. Stop met zoeken en bel de gemeente, die een archeoloog inschakelt.
 • Wapens en munitie, of menselijke resten: stop met zoeken en verplaats niets. Bel de politie.
 • Veroorzaak geen overlast.
  • Blokkeer geen wegen of paden bij het parkeren
  • Respecteer lokale regels zoals zondagsrust.
 • Respecteer de natuur.
  • Verstoor geen dieren, holen of nesten.
  • Beschadig geen (wortels van) bomen, struiken en planten.
 • Laat het terrein netjes achter.
  • Maak gegraven gaatjes dicht.
  • Neem alle vondsten mee.
  • Laat geen afval achter.
  • Sluit toegangshekken bij het betreden en verlaten van terreinen.

Waarom de regels over toestemming vragen, de natuur en netjes achterlaten?

Legale metaaldetectie is alleen mogelijk met toestemming van de grondeigenaar. Wanneer zoekers overlast veroorzaken, zal een grondeigenaar geen toestemming meer geven en zoekers wegsturen. Deze regels zijn van belang voor het voortbestaan van de hobby!

Regels voor na het zoeken

Voordat je gaat zoeken, tijdens het zoeken en zelfs na het zoeken gelden er bepaalde regels met een metaaldetector.

 • Meld alle losse vondsten én schatvondsten bij PAN. In principe zijn alle vondsten van voor 1946 interessant. Maak foto’s van de vondsten geordend per zoekdag en per vindplaats
 • Meld schatvondsten bij de gemeente.
 • Bespreek de verdeling van een schatvondst met de grondeigenaar

Waarom vondsten melden?

Lang niet alle geschiedenis is opgeschreven en in boeken terecht gekomen: er zijn perioden of plaatsen waar archeologen en historici maar weinig vanaf weten. Metaaldetectorvondsten helpen met het invullen van die ‘witte vlekken’ in onze kennis van het verleden. Vondsten uit de grond kunnen bijvoorbeeld een aanwijzing zijn dat ter plaatse ooit een boerderij van hout heeft gestaan of dat er mensen begraven zijn. Elk object draagt bij tot kennis over de vindplaats of de regio. Metaalvondsten zijn extra waardevol, omdat bijvoorbeeld munten en kledingspelden vaak goed gedateerd kunnen worden daarom een aanwijzing zijn wanneer die activiteiten hebben plaatsgevonden.

Deze tekst is een verkorte variant van de brochure ‘Metaaldetectie in Nederland' (sept 2021). De brochure is een uitgave van het project PAN, gecoördineerd door de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Tja, zomaar zoeken is niet aan te raden, in een volgend stukje laat ik iets weten over het zoeken in Duitsland, de grens is natuurlijk dichtbij en heeft dezelfde uitdaging als in Nederland en iets over waar we actueel mee bezig zijn.

Later ook nog iets over de WW1

Groet, Willem in’t Veld

Tekst: Willem in't Veld

Deel deze pagina