Uitvaart John Thoben

Geplaatst op woensdag 27 januari 2016 om 14:05

John Thoben (1922-2016) is na een kortstondig ziekbed op maandag 18 januari in het ziekenhuis overleden. Na een lang en rijk leven hebben familie, vrienden en bekenden afscheid moeten nemen van deze bijzondere mens. Dat gebeurde op dinsdag 26 januari tijdens de herdenkingsdienst in het crematorium Slangenburg. Zijn oudste zoon Peter heeft een korte biografie geschreven die we geplaatst hebben bij 'Bekende Berghenaren'. Namens de Heemkundekring Bergh haalde Gerard Booms onderstaande herinneringen aan John op in een In Memoriam.

Dag John,

De schrijver schreef en schreef en schreef, de schrijver schrijft niet meer. De Pater Familias is niet meer.

John kan ons met zijn grote wijsheid over geschiedenis, cultuur en alles wat met het land van Bergh en de Liemers in verband gebracht kan worden, niet meer van dienst zijn.

Maar John zei geregeld: “Ik heb nog heel wat op de plank liggen, doe er wat mee want mijn tijd is beperkt”.

En daar willen we graag gebruik van maken vanuit zijn stichting, die we kortheidshalve nu noemen “Streekgeschiedenis de Liemers”. John leeft dus voort in zijn gedachtengoed.

Het leven en zijn werken aan allerlei onderwerpen was bij John nooit af, nooit voltooid. Tot het laatst wilde hij betrokken blijven bij alles wat er in stad en land gebeurde.

Herinneringen aan de vele momenten dat we bij elkaar waren en overleg voerden over bestuurszaken en projecten, zijn er in overvloed.

Ook van de momenten waarbij we het over persoonlijke dingen hadden hebben we genoten van zijn levenservaring, zijn humor, zijn vaderlijk gezag. Was hij ergens enthousiast over dan wist John dat vol overgave over te brengen op anderen.

Maar ook als hij het ergens volledig mee oneens was, deed John zijn uiterste best om de ander met argumenten van zijn gelijk te overtuigen.

Zijn discussie bijvoorbeeld met de politieke overheid over het juiste wapen van onze gemeente Bergh en de fusiegemeente Montferland, met name haar aantal bezanten, is getuigen van heraldieke kennis.

De Hoge Raad van Adel wilde er echter niet aan om jouw zienswijze te volgen. Een gemiste kans volgens velen.

John, je belde mij wel eens over de 3 tonen van de luidklokken in de Pancratius kerk (zie Old Ni’js nr. 25) die in de verkeerde volgorde over ’s-Heerenberg galmden:

“Het Alleluia met Pasen klinkt echt niet zo”, zei je dan, en …. wat doen we hieraan? Dit kan toch niet, dat heeft Geert van Wou toch nooit zo bedoeld ?

John, je was sinds de oprichting van de Heemkundekring Bergh in 1982 één van de aanjagers van deze vereniging. Decennia lang was je bestuurslid en vicevoorzitter, eindredacteur van ons lijfblad Old Ni-js en in de begintijd ook nog enige jaren secretaris.

Twee jaar geleden eerde de HKB jou daarom als erebestuurslid, een onderscheiding waar je echt heel trots op was.

Ook de Henk Swaagstra Erepalm van de gemeentelijke Monumentencommissie was voor ons een terechte onderscheiding voor John.

John, je was een hartstochtelijk en vasthoudend onderzoeker binnen het veld van de geschiedenis van het land van Bergh. Genealogie en geschiedenis waren je grote passies. In die hoedanigheid heb je dan ook tal van artikelen en boeken over deze thema's geschreven.

Ook volgde je als medebestuurder van de stichting Cultuurhistorisch Erfgoed ’s-Heerenberg en Bergh op de voet de recente plannen om in 's-Heerenberg tot een heus stadsmuseum te komen. De verwachte opening dit jaar kun je niet meer meemaken.

John, bovenal was je een aimabel mens en een goede vriend van velen binnen en ook buiten de verenigingen en stichtingen waar je bij betrokken was.

John, bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan. We zijn er trots op om jou te hebben leren kennen en waarderen en jouw werk te kunnen voortzetten, door te kunnen geven aan volgende generaties.

In paradisum deducant te Angeli.

Dag grote vriend, dag John Thoben. We zullen je missen, elke dag weer.

Bidprentje John Thoben pagina 1
Bidprentje John Thoben pagina 2
Bidprentje John Thoben pagina 3
Bidprentje John Thoben pagina 4
Deel deze pagina


Meer agendapunten »

Canon van BerghLid worden van de HKB?'t Raethuys
Bestel hier »