Vertaaloefeningen Berghs dialect september 2023

Geplaatst op vrijdag 8 september 2023 om 18:52

Vaste rubriek speciaal voor de liefhebbers: De Vertaalzinnen
Test je kennis op het gebied van het Barghse dialect. De werkgroep heeft voor de dialectliefhebbers onder ons weer een opgave klaargezet. Doe jij ook mee?

Nieuwe opgave

  1. Zij moet voor iedereen goed geweest zijn, die haar niets in de weg legde.
  2. Maar ze liet zich niet voor de gek houden.
  3. Tussen het hout stond ze daar als een witte schim, de juffer. Ze stapte op hem toe totdat ze vlak voor hem stond.

De vertaalde zinnen in ’t Barghs kunnen weer rechtstreeks gemaild worden via email.


Vorige opgave

  1. Als je nog geen 18 jaar bent en je wilt naar het dorpsfeest moet je blazen voordat je de tent in komt.
  2. Blijkt uit de test dat je teveel hebt gedronken dan is het feest voor hem of haar direct voorbij.
  3. De blaastest voor toegang is een van de maatregelen om drankmisbruik te voorkomen.

Modelvertaling

  1. 1.​A'j nog gin 18 jaor bunt en gi-j wilt naor 't dorpsfees/ darpsfees mo'j blaoze veurda'j de tent in komp.
  2. 2.​Bliek uut de tes da'j te völ gedronke heb dan is 't fees veur 'm of eur beteen/meteen/drek veurbi-j.
  3. 3.​De blaostes veur toegang is één van de maatregele um drankmisbruuk te veurkomme.

Tips:

Gi-j maak de klank langer met de : huus > huu:s
ao (baove) ao (straot) ae (haevig) äö (sträötje) ö (köpke)

Tekst: Harry Derksen

Deel deze pagina