Oprichting van Heemkundekring Bergh

In oktober 1982 wordt de Heemkundekring Bergh opgericht.

De eerste ledenlijst telt 18 leden. Op 23-02-1983 verschijnt het Ie nummer van Old Ni-js. In het 2e nummer van oktober 1983 kan reeds een ledenlijst met 90 leden gepubliceerd worden.

De eerste twaalf jaren heeft de Heemkundekring zijn vaste stek in de Munt. Daar vinden de bijeenkomsten plaats, daar vergadert het bestuur, daar worden tentoonstellingen gehouden en daar is een begin gemaakt met een eigen bibliotheek. Aan deze toestand komt een einde als in juli 1995 archief en bibliotheek van Huis Bergh in de Munt gehuisvest worden. Voor de bestuursvergaderingen en de bijeenkomsten verhuizen wij naar het kasteel.

In 2000 ontvangt de Heemkundekring Bergh de onderscheiding van De Berghse Kei die jaarlijks wordt uitgereikt door de Carnavalsvereniging d'Olde Waskupen aan personen - en in ons geval aan een vereniging van personen - die van grote betekenis zijn voor de gemeenschap Bergh of een gemeenschap in de omgevIng .

In 2004 krijgt de Heemkundekring een eigen home, het 'Heemkundehuus' in het voormalige politiebureau aan het Stadsplein.

Deel deze pagina