's-Heerenberg viert 600 jaar stad

In 1979 was het 600 jaar geleden dat 's-Heerenberg stadsrechten had gekregen. Immers, in 1379 kreed de stad stadsrechten. Een feit om feestelijk bij stil te staan. Het initiatief lag bij de gemeente, met name bij de personen Piet van Nispen, chef Algemene Zaken, en Willem Schuurman, wethouder van de gemeente Bergh. Al in 1976 groeiden bij hen ideeën en plannen. Begin 1977 werd er een voorlopig comité 's-Heerenberg 600 jaar stad gevormd en vanuit het college van B&W kregen verenigingen en andere belangstellenden een brief met het verzoek om mee te denken en te werken. Op 28 maart 1977 is de eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers van verenigingen, buurten en straten, muziek en sport, onderwijs etc. Er wordt een stichtingsbestuur gevormd en in de diverse commissies worden de festiviteiten verder uitgedacht en vorm gegeven.

Gedurende het hele jaar 1979 waren er activiteiten in het kader van 600 jaar stad. Veel activiteiten werden opgeluisterd met de aanwezigheid van een graaf, gravin en gevolg in historische kledij. De laatste week van augustus en de eerste week van september waren de feestweken met o.a. een popfestival, sporttoernooien, bejaardenactiviteiten, spel zonder (dorps)grenzen, Frühshoppen, en een prachtige historische optocht. De stadspoort die gestaan heeft aan het begin van de Molenstraat werd voor deze weken herbouwd. De bevolking had in groten getale gehoor gegeven aan de oproep om zich uit te dossen in historische kleding. De plaatselijke horeca, de middenstand en het bedrijfsleven lieten zich ook niet onbetuigd en ontplooiden activiteiten die meer in hun straatje pasten. Het werd een jaar waar velen met plezier aan terug denken. Uit dit feest is uiteindelijk het Mechteld ten Hamweekend voortgekomen.

Deel deze pagina