Kastelen en Havezaten

Geplaatst op donderdag 10 december 2015 om 20:18 — Laatst bijgewerkt op dinsdag 29 december 2015 om 17:37

In Drenthe werd als havezate beschouwd een adellijk huis waarvoor eerder edelen tot de ridderschap waren toegelaten. In 1698 werden de achttien havezaten definitief en limitatief opgesomd. In het graafschap Zutphen moest een stemgevende havezate verdedigbaar zijn en een bepaalde omvang hebben, wat in de praktijk betekende dat er een slotgracht moest zijn. Havezaten kwamen voor in het graafschap Zutphen (in de 13e eeuw circa 40), in Overijssel (circa 122) en Drenthe (circa 18). In de provincie Utrecht wordt een havezate met ridderhofstad aangeduid.
Op wikipedia wordt binnen Bergh (Montferland) alleen Kemnade direct genoemd.

Alias: Havezathe
Links: Wikipedia Havezate; Wikipedia Kemnade; Berghapedia Kemnade

Beek - De Byvanck (2015)

Beek - De Byvanck

Type: Landgoed en Kasteel
Adres: De Byvank 8 in Beek (ten westen van het Bergherbos en de dorpskern van Beek)

De Byvanck (voor het eerst vermeld in 1361) is een landgoed, ten westen van het Bergherbos en de dorpskern van Beek, dat bestaat uit naald- en loofbos met daartussen enkele akkers en weilanden. Karakteristiek is een aantal kruislings op elkaar staande lanen met bijzondere bomen. Het gebied ligt veel lager dan het Bergherbos en, omdat het te nat was om te ontginnen, is het door de eeuwen heen in stand gebleven. In het natuurlijke eikenbos is in het voorjaar een rijke ondergroei te vinden van aronskelk, bosanemoon, dalkruid en groot heksenkruid.

Links: Berghapedia | Google Maps | Wikipedia | Rijksmonumenten.nl

De Boetselaersborg

's-Heerenberg - De Boetselaersborg

Type: Havezate
Adres: Het Kattenburg 6 in 's-Heerenberg

De Boetselaersborg aan de Kattenburg 6 in 's-Heerenberg is een rijksmonument. Het huis werd in 1550 gebouwd op fundamenten uit de 14e eeuw door Daem en Hector, bastaardzonen van Willem III van den Bergh en Liese Poer, herbergierster. Hiervan getuigt de gevelsteen in de traptoren, waarin zich oorspronkelijk de ingang bevond. Bij de inval van de Geuzen in 1570 werd het huis ernstig beschadigd. Het draagt de naam van Willem van den Boetzelaar thoe Toutenburg, landdrost van Bergh, die de havezathe in 1632 geheel vernieuwde en in leen opdroeg aan de graaf. In 1725 werd het huis nog omringd door een gracht; op de voorhof bevonden zich een koetshuis en paardenstallen. Bij de grote verbouwing in de 19e eeuw kreeg het huis een nieuwe gevel met de ingang op het zuiden, die thans nog bestaat. In 1927 werd het gerestaureerd. Het huis is eigendom van Huis Bergh.
In 1801 vestigde mr. Pierre Jean Joseph Bernard ridder de Stuers zich met zijn gezin op de Boetselaersborg, waarna het kasteeel vier generaties lang , tot 1927, in het bezit was van de familie De Stuers.

Links: Berghapedia | Google Maps | Wikipedia | Rijksmonumenten.nl

's-Heerenberg - Kasteel Huis Bergh (2015)

's-Heerenberg - Huis Bergh

Type: Kasteel
Adres: Hof van Bergh 8 in 's-Heerenberg

Huis Bergh te 's-Heerenberg behoort tot de grootste kastelen van Nederland. De bouwgeschiedenis ervan gaat terug tot de 13de eeuw. De belangrijkste thans nog bestaande delen dateren uit de 14de, 15de en 17de eeuw.
In de beginfase van de Tachtigjarige Oorlog had het Huis Bergh veel te lijden. In die tijd leefde op Huis Bergh ook Maria van Nassau, de zus van Willem van Oranje en echtgenote van Willem van den Bergh. In 1735 brandde het geheel uit. Tijdens de Hollandse Zending tussen de jaren 1799 en 1842 was er een seminarie in Huis Bergh gevestigd.
Het kasteel en alle bijbehorende bezittingen kwamen in 1912 in eigendom van Jan Herman van Heek (1873-1957), een industrieel uit Enschede. In 1939 werd een groot deel van het huis voor de tweede keer door brand verwoest; dankzij de hulp van de plaatselijke bevolking kon echter veel van de inventaris worden gered. Nog in hetzelfde jaar begon de wederopbouw die reeds in de herfst van 1941 kon worden voltooid.

Links: Berghapedia | Google Maps | Huis Bergh | Wikipedia;

De Kemnade

Wijnbergen - De Kemnade

Type: Havezate
Adres: De Kemnade 1 in Wijnbergen

De Kemnade is een rijksmonument (historische buitenplaats). Op de lijst met monumenten van de gemeente Bergh staat:
"Kasteel gelegen aan het Waalse Water. Een geslacht van de Kemnade wordt sinds 1345 genoemd. In 1862 is het huis grotendeels afgebroken, op de 16e eeuwse toren na, die van een aanbouw werd voorzien en tot zomerverblijf ingericht. In 1957 werd de aanbouw vervangen door een in de 18e eeuwse stijl. Onder de toren zitten twee verdiepingen keldergewelven onder elkaar."

Er wordt beweerd dat er een onderaardse gang loopt naar de Bluemerhoeve. Toen bij opgravingen bleek dat het wel eens waar kon zijn, gaf de toenmalige eigenaar opdracht om de sporen te wissen.
Op 27 september 1860, tijdens een publieke veiling door notaris Ketjen, werd de Brummense oliefabrikant Jacob Albrecht Insinger eigenaar van het kasteel en een groot deel van de landerijen.
De Kemnade was het buitenverblijf van de familie Misset.
Meer dan een halve eeuw was Jhr. mr. J.A. Beelaerts van Blokland eigenaar van de Kemnade. Hij kocht het in 1955 en bleef er wonen tot zijn dood in 2007.

Links: Berghapedia | Google maps | Wikipedia | Rijksmonumenten.nl

Beek - De Byvanck (3)
Beek - De Byvanck (1, 2009)
Beek - De Byvanck (2, 2009)
's-Heerenberg - De Boetselaersborg
Wijnbergen - De Kemnade
Beek - De Byvanck (2015)
Beek - De Byvanck (2015)
Deel deze pagina