Azewijn niet altijd bij Bergh

Geplaatst op zondag 22 november 2015 om 14:42

De afscheiding van België van Nederland was geen prettige ervaring. Deze ervaring en het antwoord op de vraag "Wie was de eerste koning der Belgen?"

Uit Montferland Nieuws 7 september 2004

Na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo, waren Weense walsen wereldnieuws. In Wenen werden ook de kaarten opnieuw geschud. Veel landsgrenzen ondergingen wijzigingen en de kaart van Europa kwam er volledig anders uit te zien. België en Nederlanden gingen samen om een sterke buffer tegen Frankrijk te vormen. Maar omdat ze in België niet zoveel ophebben met een bemoeizuchtige grote broer, kwam het al gauw tot botsingen. Aangezien ze er toch liever een koninkrijk hebben dan een republiek, werd naar een persoon gezocht die hun koning kon worden en men kwam uit Bij Leopold van Saksen-Coburg.

Voor de schatkist in Nederland was de afscheiding van België een forse aderlating. Misschien waren het ook de belastingcenten van grote boeren die gemist werden, dat Netterden bij de hoge heren in beeld kwam.
In Den Haag was men in de veronderstelling dat Netterden bij Pruissen was gevoegd. Maar dat was alleen met Klein Netterden het geval.
Bij Koninklijk Besluit van 24 mei 1817 ging Netterden met Groot- en Klein-Azewijn één gemeente vormen. Deze situatie bleef tot 1821.

Deel deze pagina
Canon van BerghDialect - cursus Barghs't Raethuys
Bestel hier »