Billekletsers

Geplaatst op zondag 22 november 2015 om 15:07

Carnavalsvereniging de Billeketsers uitgelicht.

Verschenen in Montferland Nieuws maart 2002

Bij diverse pronkzittingen in het verspreidingsgebied van Montferland Nieuws is de carnavalsvereniging de Billekletsers uit Dichteren altijd present. De carnavalsverenigingen uit Dichteren en 's-Heerenberg verplaatsten samen in 1983 - toen Tonnie van Halteren voorzitter van d'Olde Waskupen was - op de grens tussen de gemeenten Bergh en Doetinchem een steen met het opschrift 'Tot hier en niet verder' vanwege de expansiedrift van de Doetinchemmers.

Op 1 januari daaropvolgend ging opnieuw een deel van Wijnbergen van Bergh naar Doetinchem, nadat eerder al Het Harveld was overgedragen.
In de Graafschapbode van 28 december 1983 deed de Waskupenvoorzitter uit de doeken waarom zijn vereniging Wijnbergen overdroeg: 'Kiek, wi-j hadde dat wel aover könne laote aan de bei-je gemeentebesture, maor dan was 't zeker in de soep gelope en dan hawwe nog 'n jaor met dat gedram gezète'. Dit krantenknipsel is bewaard gebleven in een documentatiemap die de Openbare Bibliotheek van Doetinchem schonk aan de Heemkundekring Bergh.

Het artikel gaat verder met: 'Als gast bij de overdracht is carnavalsvereniging De Billenkletsers uit Wijnbergen/Dichteren uitgenodigd. Deze vereniging verplaatste onlangs de stenen van de Waskupen en De Umdraeijers al vast naar de nieuwe grens. Dat ze daarbij niet al te nauwkeurig te werk gingen en de stenen op de verkeerde plaats zetten, zal hen nog wel even onder de neus gewreven worden'.

Bij het woord Billenkletsers zal men misschien denken aan billentikkers: een mansjas zonder panden. Of dijenkletsers die uit de buutton komen rollen. De carnavalsvereniging uit Wijnbergen/Dichteren heeft haar naam echter in verband gebracht met de molen Aurora die in de schaduw van haar residentie in Dichteren staat.

Omdat de Heemkundekring ten behoeve van haar documentatiecentrum alles verzamelt over molens en mulders, is de juiste link snel gelegd: billen doe je met een bilhamer, een werktuig waarvan de molenaar zich bedient bij het billen, en dat in twee lange mesvormige pennen of beitels uitloopt. Billen is het scherpen van een molensteen waarop het koren wordt fijngemalen. Oorspronkelijk heeft het woord dezelfde herkomst als bijl en is afkomstig uit het oudhoogduits.

Link: Billekletsers

Deel deze pagina
Canon van BerghDialect - cursus Barghs't Raethuys
Bestel hier »