Stokkumse stormschade

Geplaatst op zondag 13 december 2015 om 20:52

Een storm die in November 1836 over Bergh trok, liet zijn sporen na.

Uit Montferland Nieuws 11-11-2003

In dit artikel leest u waar de meeste schade veroorzaakt was in Stokkum.

Ondanks de bescherming van bossen en heuvels kan het ook in Stokkum behoorlijk 'spoeken'. Hiermee wordt niet bedoeld 'vanaf de preekstoel'. In 1836 ging er een brief van de gemeente Bergh naar de Districts Commissaris met als onderwerp 'Onvoorziene Rampen'. De taxateurs Arnoldus te Wiel, architect der gemeente en Jan Willem Liesting, timmerman, hebben een specificatie gemaakt van de geleden schade tijdens een storm in Bergh, inclusief Netterden.

Als je een goede timmerman bent, wil dat nog niet zeggen dat je ook het potlood goed hanteert. Als je maar kunt opschrijven hoeveel uren je gewerkt hebt en welk materiaal je hebt gebruikt. Een naam kan daarom wel eens verminkt overkomen. Genoemd worden bijvoorbeeld in Stokkum: Damejanus Bodden, Mannes Sneijders, weedewee Versteegen, de weede Span, Jan Gal, Peter Gal en Christiaan Stokman. Bij de Stichting voor Genealogie en Geschiedenis tussen Rijn en IJssel die de kwartierstaten verzorgt voor Old Ni-js, waren de genealogische gegevens al aangevuld met de huisnummers. Het aardige is dat Willie Bronkhorst voor Old Ni-js nummer 55 een kaart heeft gemaakt van Stokkum met alle huisnummers in 1832. Aan de hand van die kaart kun je nu precies zien in welke hoek van Stokkum de meeste schade is geleden: de huisnummers 190, 208, 209, 211, 214, 217a en 232.

Een specificatie van de schade bij de weduwe Versteegen (huis 232): 'Bij de weedewee Versteegen agter het geheele huis ingewaaijt, 15 spooren gebrooken ƒ7,--, de latten gebrooken ƒ8,--, het dak afgewaaijt bereekent op ƒ30,--, de wanden ingewaaijt ƒ20,--, voor werkloon ƒ20,--, totaal ƒ85,-- '.

Deel deze pagina