5 Grammatica van 't Barghs (GRAB)

Geplaatst op donderdag 16 december 2021 om 20:57 — Laatst bijgewerkt op zondag 13 maart 2022 om 21:18

De Grammatica van ’t Barghs werd in 2021 door twee leden van de dialectwerkgroep samengesteld: Harry Derksen (auteur) en Antoon Berentsen (advisering en layout). Het werd door de HKB uitgegeven en in december onder de leden van de vereniging verspreid. Het boek omvat 68 pagina’s. Beschreven worden zowel de klanken als de woordsoorten van het in Bergh gesproken dialect. Daarbij gaat het steeds om een vergelijking met het standaard-Nederlands. In een bijlage geven een aantal kaarten een indruk van de plaats van het Berghs in het Nederlands dialectlandschap.

GRAB Bestellen

Het boekje kan besteld worden via het Old Ni-js bestelformulier (bericht voor 'Werkgroepen Dialectgroep' ) .

Afhalen: Elke donderdagmorgen in 't Raethuys tegen contante betaling van € 5,-.
Postbestelling: Maak € 7,50 (cursusboek € 5,- + € 2,50 verzendkosten) over op het rekeningnummer van de HKB.
Vergeet niet je naam en adres te vermelden bij je bestelling. Zo gauw het bedrag is overgemaakt wordt het boekje per omgaande per post toegezonden.

(Bankgegevens Heemkundekring Bergh)

Erratum

Ondanks al het speurwerk vooraf zijn er achteraf toch altijd wel foutjes op te merken. We hebben een erratumlijst gemaakt voor de GRAB.

 1. Pagina 19, 1ste regel
  1. Fout | De volgende ww gaan net zo aete, vraete, laeze, staeke, vergaete, vergaeve
  2. Correctie | De volgende ww gaan net zo aete, vraete, laeze, vergaete, vergaeve
 2. ​Pagina 25, onderaan
  1. Fout | fluite (OTT: duik)
  2. Correctie | fluite (OTT: fluit)
 3. Pagina 56, aanvulling bij i-klank

  1. Fout |

  2. Goed | i (kort) i>oe slikken sloeke

  3. Goed | i (kort) i>u ginds gunds

 4. Pagina 66, kaart 4, onderschrift

  1. Fout | bron: Van Heugten/Salemink, De Liemers, Land van grenzen zussen Rijn en Oude IJssel. (2019)

  2. Correctie | bron: Van Heugten/Salemink, De Liemers, Land van grenzen tussen Rijn en Oude IJssel. (2019)

Tekst: Dialect

Deel deze pagina