Grammatica, Cursus Barghs en 'n Trop Barghse Weurd

Geplaatst op zondag 19 december 2021 om 15:40

Tussen Sinterklaas en Kerst presenteert de Heemkundekring Bergh aan haar leden vol trots een drietal publicaties. De dialectwerkgroep van onze vereniging heeft in corona-tijd niet stilgezeten en gewerkt aan drie projecten die samen de taal van Bergh willen vastleggen en uitdragen.

In december ontvangen onze leden samen met het nieuwe nummer van ons ledenblad Old Ni-js een door Harry Derksen en Antoon Berentsen samengestelde Grammatica van ’t Barghs.
Het boek omvat 68 pagina’s en is uniek in Nederland. Van locale dialecten bestaan nog maar weinig grammatica’s.
Dit boek geeft een omvattend overzicht van alle woordsoorten en vergelijkt die met het standaard-Nederlands. Aanvullend daarop wordt het gebruik van klinkers en medeklinkers beschreven.

Tenslotte in een aantal kaarten een indruk van de plaats van het Berghs in het Nederlands dialectlandschap.

De Grammatica van ’t Barghs wordt begeleid door en tevens uitgebreid met een Cursus Barghs. In vier hoofdstukken wordt ingegaan op en geoefend met Uitspraak, Luisteren en Lezen, Woordenschat en Grammatica. Bij het onderdeel uitspraak zijn de dialectwoorden via audiofunctie ook te horen. Een eindtoets sluit de cursus af. Alle oefeningen zijn voorzien van links, waarachter de juiste antwoorden te vinden zijn. Deze cursus is samengesteld door Harry Derksen.

Het derde onderdeel van het Berghs dialectpakket bestaat uit de digitale versie van het 1982 door de Stokkumse journalist Henk Harmsen samengestelde woordenboek ’n Trop Barghse Weurd. Dat woordenboek werd door het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers gedigitaliseerd om het te kunnen opnemen in de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND). Het digitale bestand van ’n Trop Barghse Weurd wordt momenteel door de dialectwerkgroep zo bewerkt dat het een twee-richtingen woordenboek wordt. Op Berghapedia.nl worden daarom zowel de vertaalrichting Berghs-Standaardnederlands als de omgekeerde richting Standaardnederlands-Berghs opgenomen. De werkzaamheden daarvoor worden in de loop van 2022 afgerond. De digitale beschikbaarheid van het Berghs woordenboek zal het mogelijk maken om het woordbestand aan te passen en uit te breiden, bijvoorbeeld met afbeeldingen en met de teksten van het Woord van de Maond van de Maond, die sinds 2017 op de webpagina van de dialectwerkgroep te vinden zijn.

Tekst: Dialect

Deel deze pagina
Canon van BerghDialect - cursus Barghs't Raethuys
Bestel hier »