Trop Barghse Weurd gaat digitaal !

Geplaatst op dinsdag 22 januari 2019 om 11:25

Binnenkort is de hele Trop Barghse Weurd digitaal beschikbaar. Het woordenboek van het Berghs dialect dat in 1982 verscheen, is onlangs bij het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers door vrijwilligers ingescand. ‘Onze’ Henk Harmsen stelde het met medewerking van de dialectoloog van het toenmalige Staring Instituut, Lex Schaars, nog geheel met hulp van de typmachine samen. Het werd in 1993 nog eens uitgebreid, maar van de nieuwe druk zijn geen digitale bestanden bewaard gebleven. Inmiddels staat een deel van de woorden in Berghapedia. Ook op mijnwoordenboek.nl staat onder ‘Barghs Dialect’ een lijst van 700 woorden. Daarnaast is er door Ed te Pas in 2016 een start gemaakt met een woordenlijst in Excel.

De Liemerse dialectwerkgroepen willen graag versplintering tegengaan en werken aan de digitalisering van de 7 bestaande dialectwoordenboeken. Dat zijn (met uitzondering van het Diemse woordenboek) zog. ‘Telgen van het WALD’, het grote Woordenboek van Achterhoekse en Liemerse Dialecten. In tegenstelling tot het WALD dat thematisch is opgebouwd, bieden de Telgen de woorden in alfabetische volgorde. Echter slechts in één zoekrichting, namelijk van dialect naar het standaard-Nederlands.

Met het beschikbaar komen van de woordenboeken in digitale vorm zijn allerlei publicatiemogelijkheden in zicht. Uiteindelijk wordt ernaar gestreefd om de woordenboeken op te laten nemen in de elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten (eWND), dat door het Meertens Instituut in Amsterdam wordt opgebouwd. Daarin moeten alle Nederlandse woordenboeken doorzoekbaar en vergelijkbaar zijn. Een echte schat aan informatie dus. Bij het ECAL worden op dit moment de WALD-bestanden geschikt gemaakt voor de eWND. Dat zou ook met de Telgen moeten gebeuren. Voor de dialectgroepen zit daar in de komende tijd nog wel wat nakijk-werk aan vast!

Dat leidt tot twee oproepen: Wie kan informatie verschaffen over de herkomst van de lijst ‘Barghs Dialect’ in mijnwoordenboek.nl? Zelfs de beheerder van deze site kan niet achterhalen, wie de woordenlijst online heeft geplaatst. Tweede oproep: Wie wil haar/zijn steentje bijdragen aan dit woordenboek-project? Reacties graag naar dialect@heemkunde.nl of telefonisch aan 06-54616396.

Dialect | Barghse Weurd

Tekst: Antoon Berentsen

Deel deze pagina