Publicaties

Geplaatst op donderdag 26 mei 2022 om 18:06

John heeft in de loop der jaren een grote hoeveelheid publicaties geproduceerd, waarvan er een aantal hieronder is genoemd. Veel van zijn artikelen zijn verschenen in het lijfblad Old Ni-js van de Heemkundekring Bergh dat mede door hem is opgericht en vormgegeven. Zijn boeken, waarvan enkele hieronder samengebracht, beschrijven een belangrijk deel van de lokale en regionale geschiedenis tot over de Duitse grens. Al zijn uitgaven zijn in te zien in het Heemkundehuus in 's-Heerenberg. Ook zijn enkele boeken nog te koop. Zie de pagina 'Bestellen'.

John heeft nauw samengewerkt met de grote streekhistoricus Toon van Dalen. De omvang van zijn publicaties over onze streek is indrukwekkend. Een uitgebreide lijst met zijn publicaties vind je hier. Een van zijn boeken, Gelderse Historie in de Liemers, deel 2, plaatsen wij hier, omdat Van Dalen John Thoben heeft verzocht het na zijn overlijden uit te geven.

Gelderse Historie in de Liemers, deel 2

A.G. van Dalen, 1980

Nooit in druk verschenen deel twee van het werk van Toon van Dalen. Hij schrijft er zelf over: "Het eerste deel gaat wat de staatkundige historie betreft tot 1543. De overige onderwerpen gaan tot de 17e eeuw.
In het tweede deel wordt de verdere historie tot op onze tijd afgewerkt, waarbij over de 19e en 20e eeuw slechts een globale zeer onvolledige en op weinig eigen onderzoek berustende behandeling wordt gegeven.

Een even uitvoerige behandeling van het materiaal, dat de laatste anderhalve eeuw oplevert, zou een onderzoek vereisen, nog meer tijd vergend, dan van de eeuwen ervoor. Dat moet ik aan anderen overlaten. Hier werd onvolledigheid de voorkeur gegeven boven beëindiging van het werk, waar de historie nog niet ophoudt."

Gelderse historie in de Liemers, deel 2 door A.G. (Toon) van Dale Adobe Acrobat document 2.5 MB


De Liemers van Nol Tinneveld

Red. John Thoben, Nijmegen 1984

Toen Nol Tinneveld in 1977 verongelukte, was hij druk bezig met materiaal en foto's te verzamelen voor een boek over de Liemers in Grootvaders tijd. Om te voorkomen dat dit alles verloren zou gaan, verzocht de schoonzoon van Nol, Jac Mombarg, ons er een boek van te maken. Het is een rijk geillustreerd werk geworden in een stofomslag met de beroemde kaart van Christiaan sGrooten uit 1573 in kleur. Er bestaat veel belangstelling voor dit werk: het is inmiddels slechts antiquarisch te koop.


Ons Familieboek

John Thoben, Nijmegen 1985

Dit boek heeft aan de wieg gestaan van de Stichting voor Genealogie en Geschiedenis tussen Rijn en IJssel. De parenteel gaat uit van Bernd Gerritsen en Mientje Berntzen die in 1810 trouwden in Beek (Bergh), en behandelt de eerste drie generaties.

Van de partners van deze nakomelingen allover the world zijn kwartierstaatjes opgenomen. Foto's zijn aanwezig tot en met de vierde generatie. Van alle in 1985 nog levende nakomelingen zijn de adressen opgenomen.

Het boek wordt wel eens de "Genealogische Encyclopedie van de Liemers" genoemd; diverse auteurs hebben er naar verwezen.


Sint-Jorisgilde Braamt - Een traditie van 625 jaar

John Thoben, Braamt 1995

Recensie in Gens Nostra nr 53 (1998) door M. V-K:

De gemeente Bergh kent nog vijf uit de Middeleeuwen daterende gilden. Een daarvan is het Sint-Jorisgilde te Braamt - geen ambachts- of schuttersgilde, maar een buurschapsorganisatie, die van oudsher waakte over de goede gang van zaken in het dorp. Het had een sociale taak t.a.v. de armen en gebrekkigen en het begraven van de doden.

In deze uitgave wordt aandacht besteed aan de schutspatroon, het grondbezit, de stamhuizen met gilderecht, belangenbehartiging van de bewoners, naburen en gemeenschappelijk gebruikte grond, geeft inzicht in inkomsten en uitgaven en functies binnen het gilde - alles rijk voorzien van namen. E.e.a. wordt ingeleid door het verslag van verhoren over gebeurtenissen die leidden tot beschuldiging van hekserij en verdrinking van Albert Schepens en Geertje Grevers in 1647. Men krijgt hierdoor een levendig beeld geschetst van het functioneren van de buurschap. Uit het boek spreekt duidelijk het plezier van archiefonderzoek doen en het enthousiasme voor de eigen regio.

Van de bijlagen noemen we tot slot de alfabetische lijst van gildebroeders met o.a. levensjaren, waarin veel voorkomende namen zijn: Baakman, Berendsen, Bisselinck, Buiting, Damen, Ten Eikelder, De Guliker, Hartjes, Hegeman, Hunting/k, Kaak, Kersjes, Keurntjes, Kniest, Koster, Kuster, Lenting, Nijland, Ooiman, Oostendorp, Van Schriek, Sluiter, Span, Tempel, Thuis, Van Westerop, Wolsing.


Het Kerspel Beek in de Liemers

John Thoben, 's-Heerenberg 1999

Op 19 februari 2000 werd het "Boek van Beek", waarnaar belangstellenden al jaren met spanning uitkeken, ten doop gehouden in "De Zoete Inval" Sint-Jansgildestraat 52 te Beek. Het boek is een uitgave van de Stichting.

De omvang van het boek is volledig uit de hand gelopen. Aanvankelijk waren 800 bladzijden gepland, maar het zijn er ruim 1540 geworden! Zo'n dik boek kan natuurlijk niet meer in een band. Er is dan ook besloten er twee banden van te maken.

In band 1 (880 bladzijden) zijn ondergebracht: Bronnen en literatuur - Oorkondenboek - Acht opstellen: - Ontginning en grondbezit - Korterbosch, Sonderbosch en Bijvank - Montferland - Markegronden en bosmarken - Gilde van Sint-Jan - Kerk en kerspel - Boerderijen en hun bewoners - Voor galg en rad. - Kaart van het Kerspel Beek - Hoeven, Katersteden en Daghuurdersplaatsen.

In band 2 (660 bladzijden) vindt u: Alle gezinnen van Beek van 1640 tot 1940. Registers op deel 1 en 2. De delen zijn niet afzonderlijk te koop. De twee delen van dit uiterst exclusieve boek zijn nog zeer beperkt leverbaar


Archief Heerlijkheid Voorthuijzen 1327-1910

Het archief van de Heerlijkheid Voorthuijzen werd door onze Stichting opgespoord en geordend. De resultaten zijn inmiddels in boekvorm verschenen.

Heer van deze heerlijkheid was vanouds de Proost van het kapittel van Sint-Maarten te Emmerik. Tot de goederen van de Proostdij behoorden bezittingen en leengoederen in de verre omtrek; de meeste waren op thans Nederlands territorium gelegen. Door het Edict van Sint-Cloud van 14-11-1811 werden Kapittel en Proostdij gesupprimeerd en het Domein bracht de goederen geleidelijk onder de hamer. De laatste proost van Emmerik, Johannes Antonius Goossens, zag kans de voormalige proostdijgoederen prive te bemachtigen voor zichzelf en zijn erfgenamen. Het archief is een "Fundgrube" van bouwstenen voor de studie van allerlei historische disciplines.


Regesten Sint-Vitusstift Eltenberg 968-1857

Van de archieven van dit vermaarde Stift is in de loop van de eeuwen zeer veel verloren gegaan. De zwaarste aanslag heeft het moeten verduren in de tijd van de suppressie door Napoleon. Toch is er nog een aanzienlijke verzameling voor ons overgebleven, maar de stukken zijn op verschillende plaatsen verspreid geraakt. Een groot bestand bevindt zich in het Staatsarchief in Düsseldorf en een eveneens groot bestand in het Bisdomsarchief in Munster. Het materiaal is voor onze streekhistorie van groot belang en het is een handicap dat het zo moeilijk bereikbaar is.

Wij hebben daarom het idee opgevat de bestaande regestenverzamelingen in een systeem te brengen. Er bestaan plannen er een boekwerk van te maken dat door de Emmerichter Geschichtsverein zal worden uitgegeven.

Deel deze pagina