Cursus Barghs - (eind)toets

Geplaatst op woensdag 5 mei 2021 om 15:58 — Laatst bijgewerkt op woensdag 16 november 2022 om 19:43

Ook hier hebben we een aantal opgaven opgesteld die u - met al hetgeen u in de voorafgaande oefeningen van de cursus gedaan hebt - op zou moeten kunnen lossen.

Veel succes en plezier met de opgaven.

Cursus Berghs - Toets 1

Vul in

 1. Ik mag Ingrid wel. Met ……… praot ik graag
 2. Ik ken ow toch! Bun .............. niet uut de binnestad?
 3. Marie dans graag. He’j al met…………………gedans?
 4. Theet, ik zal ………….. opbelle, as ’t geet.
 5. Ik heb (jullie)….. toch gezeid, dah (jullie)…niet kunne komme.
 6. Ik kon (hem)…..... wel veur de pens trampe.
 7. Kan 't ( jullie)….......... wat schaele?
 8. Je(……....) mot (je)...............schame.
 9. (Haar)…………… man was gauw mietereg
 10. (Mijn)………… mes is slee. Kan’k (jouw)……….. mes gebruke?
 11. Hebbe (jullie)……...... (je)……..... huuswark klaor?
 12. Könt gi-j (haar)……….vertelle, dah (haar)……… tas gevonde is?

Cursus Berghs - Toets 2

Vul de tegenwoordige- en verleden tijd in

Voorbeeld

 • Ik speel
  Ik speelde
 1. Zien huus (brande)…………………………..
  Zien huus (brande)………………………
 2. Hi-j (hebbe)……………………… gin tied.
  Hi-j (hebbe)……………………… gin tied.
 3. Hi-j (komme)…………………………….
  Hi-j (komme)…………………………….
 4. Zi-j (zegge)……………………………… altied wat.
  Zi-j (zegge)……………………………… altied wat.
 5. Hi-j (doe:n) …………………………………. völ
  Hi-j (doe:n) …………………………………. völ
 6. Den man (staon)……………………………… te lie:ge
  Den man (staon)……………………………… te lie:
 7. In de winter (vrie:ze)…………………………. ’t hard.
  In de winter (vrie:ze)…………………………. ’t hard.
 8. Gi-j (denken) ……………………………….niet goe:d nao.
  Gi-j (denken) ……………………………….niet goe:d nao.
 9. Hi-j (heure)……………………. hier niet thuus.
  Hi-j (heure)…………………… hier niet thuus.
 10. Zien bruur (warke)…………..in Baek.
  Zien bruur (wark)…………….in Baek.
 11. Hi-j (worde)…………………… 50 jaor.
  Hi-j ( worde) ………………….50 jaor.

Cursus Berghs - Toets 3

Meervoud en verkleinwoord

 1. Bloem
  mv ……………
  verkleinwoord ……………………..
 2. Bal
  mv ……………
  verkleinwoord ………………….
 3. Sok
  mv ……………
  verkleinwoord ……………………..
 4. Voe:t
  mv ……………
  verkleinwoord …………………….
 5. Taofel
  mv ……………
  verkleinwoord …………………………..

Cursus Berghs - Toets 4

Vertaal

 1. Hij eet graag kippensoep
 2. Hij heeft dorst
 3. Wind je niet op
 4. De broek was verkreukt
 5. Het maakt niet uit
 6. Hij deed het opzettelijk
 7. Hij draagt bretels
 8. Zij heeft een deuk in de wagen
 9. Je moet niet zo zeuren
 10. Hi-j het 'n ni-j spothemp gekoch
 11. Wah bu"j toch aan 't zeibele
 12. Zi-j sting naeve mien
 13. Gi-j heb 't goe:d haruut
 14. Vanmarge hadde wi-j dikke mot
 15. Zit niet zo te greile
 16. De heur wuu:s hebbe zitte
 17. Ik heb rechts 'n weerstrub
 18. Tuut toe:t tuu:t tute tu:te

Cursus Berghs - Toets 5

Klik op deze link om test 5 te starten, het is een audio test.

Cursus Berghs - Toets oplossingen

Nadat je alle testen hebt gemaakt kun je hieronder controleren hoe goed je het er vanaf hebt gebracht.

Oplossingen van toets 1 t/m 5 (klik hier)

Tekst: Harry Derksen

Deel deze pagina