Foto- en Filmgroep

Geplaatst op dinsdag 29 maart 2022 om 16:44

In mei 2023 hebben de leden van de FFgroep gezamenlijk besloten om de activiteiten tijdelijk stop te zetten. De reden is de leeftijd en de optredende ongemakken van de overgebleven leden. Door het ontbreken van nieuwe aanwas en doordat veel werk nu eenvoudig via smartphones door eenieder te realiseren is.

Bijdragen

Bijdragen van de Foto- en Film-Groep.

  • Youtube kanaal
  • https://youtu.be/oZS9uyEOhao Graaf Willem II van den Bergh nodigt iedereen in de meivakantie uit voor een groot feest op Huis Bergh in 's-Heerenberg.
  • https://youtu.be/sTe3CoHGuEQ Een filmbijdrage van de herdenking op 1 april 2015 van de bevrijding van 's-Heerenberg .

  • https://youtu.be/qSy-S_-00Q4 Op de Wal in 's-Heerenberg is een bankje onthuld ter herinnering aan de vele romantische belevenissen.

  • https://youtu.be/SmpgOOnoRcA Elk jaar brengt de Foto- en Filmgroep van de Heemkundekring Bergh een video-jaaroverzicht FF KIE:KE. Dat wordt vertoond tijdens de Algemene Ledenvergadering aan het begin van het jaar. Hier kun je aflevering van het jaar 2010 zien met een stel gebeurtenissen die dat jaar hebben plaatsgevonden.

Foto en filmgroep (vlnr): Staand: Marc Dubois, Jose Bod, Fred Heuvel, Jos Neijenhuis. Zittend: Ben Bisseling, Jan Meurs, Gerhard Pas

Over de Foto- en Filmgroep

Het in beeld brengen is niet altijd even gemakkelijk, vooral ook omdat het geen club is van nieuwsgaring als zodanig. Hoe breng je“Old Ni-js”als een nieuw fris item over het voetlicht? Dat vergt onderzoek in archieven en gesprekken met ingevoerde personen. Maar in welk archief is wát te vinden? Voortdurend met uitgestoken voelsprieten lopen valt te veel op en kan tot misverstanden aanleiding geven. De groep is niet “van de krant”!

Naast reportages heeft de FF-groep complete films gemaakt. De Zeven Werken van Barmhartigheid bijvoorbeeld waarmee het werk van de Stichting Gasthuis Bergh werd uitgebeeld. Een andere productie betrof “Sabotage op de Torenmolen”, waarin op basis van oorspronkelijke documenten een rechtszaak uit 1664 werd uitgediept en waaraan meer dan honderd mensen hebben meegewerkt. De voorbereiding daarvoor nam liefst drie jaar in beslag.

Behalve naar actuele heemkundige onder- werpen is de groep op zoek naar zaken uit het verleden, waarvan (bijna) niets meer is terug te vinden, zowel in woord als beeld. Nabestaanden ruimen vaak grondig op en daarbij gaan foto’s en documenten dikwijls ook verloren. Met het werk dat de FF-groep doet wil zij dat soort verliezen proberen te beperken, maar daarvoor is wel informatie van “buitenaf” nodig.

Het scala dvd’s dat geleidelijk is gegroeid tot een respectabel aantal neemt nog steeds toe met reportages, die worden gemaakt als zich iets voordoet dat we graag willen vasthouden. Het bezoek bijvoorbeeld dat door Owen Moore uit Engeland vorig jaar aan Beek werd gebracht. Dat gebeurde op initiatief van de leerlingen van de Beekse Kolkstedeschool. Owen kwam als tweeënnegentig-jarige veteraan het graf van zijn gesneuvelde vriend Victor Page bezoeken. Dat is door de FF-groep uitvoerig in beeld gebracht, zowel met video als met een uitgebreid fotoboek, dat overigens werd gesponsord door de Ondernemersvereniging St. Paulus uit Beek/Loerbeek. Zulke evenemen- ten vergen veel voorbereiding.

Het project van de Luisterkei, een initiatief van de Bevrijdingsroute in Zeddam, was ook een operatie op zich en is door ons in beeld gebracht. Het gebeurde onder totaal verschillende weersomstandigheden. De plaatsing, ‘s-morgens om acht uur, in de stromende regen en de onthulling,‘s-middags onder een stralende zon.

Sinds 2010 maakt de FF-groep jaarlijks voor de jaarvergadering van de leden van de HKB een overzicht van gebeurtenissen in het Barghse. Daarvoor zijn wij met regelmaat op pad om zaken vast te leggen, die mogelijk van belang zijn om vast te houden. In 2014 waren er zesentwintig onderwerpen. Die werden vastgelegd met een totaal van achttien uren videomateriaal, waaruit dan slechts 30 minuten in een gecomprimeerde vertoning naar buiten wordt gebracht. Afgezien van de tijd die benodigd is voor het maken van de video-opnamen, gaat er ook veel tijd zitten in het selecteren en monteren. Meestal werken we dan met een team van drie personen, waarbij blijkt dat voor een video van 30 minuten ongeveer 30 uur aan montagetijd nodig is.

Om ‘oral history’ niet verloren te laten gaan maken wij video-interviews van“personen met een verhaal”. Het laten vertellen (soms gestuurd door enkele vragen) van verhalen door oudere bewoners van het voormalige Bergh over wat zich hier zoal heeft afgespeeld is belangwekkend genoeg om vastgelegd te worden. Daarmee wordt ook het taalgebruik, al dan niet in dialect, vastgehouden. Persoonlijke ervaringen en gebeurtenissen, die nooit de krant hebben gehaald, kunnen zo beluisterd worden. Deze dvd's zijn voor een schappelijke prijs te koop en worden op aanvraag geleverd.

De FF-groep komt elke maandagavond bij- een aan het Stadsplein 70, waar de Heemkundekring Bergh resideert. Dat gezelschap bestaat thans uit acht personen en zij zijn ook rechtstreeks te benaderen voor het verschaffen van informatie en het verkrijgen van inlichtingen. Natuurlijk kunt u ook bij hen terecht met een interessant onderwerp voor een reportage of interview.

Bron: Old Ni-js maart 2015.

Tekst: Foto- en Film-groep

Deel deze pagina