Veldwerkgroep Zeddam - Vinkwijk - Vethuizen

Geplaatst op zondag 1 maart 2015 om 14:18 — Laatst bijgewerkt op zondag 10 april 2022 om 11:23

Het was ergens einde juli 2010 dat Edwin Zweers Gerhard Pas benaderde om na te denken over het vormen van een veldwerkgroep voor het gebied Zeddam – Vinkwijk - Vethuizen. Deze gedachte werd vervolgens gedeeld met Henk Timmermans en er werd een lijst samengesteld van mogelijke kandidaten die voor deelname te porren waren.

Deze gedachte werd vervolgens gedeeld met Henk Timmermans en er werd een lijst samengesteld van mogelijke kandidaten die voor deelname te porren waren.
Een eerste bijeenkomst op 10 augustus 2010 werd georganiseerd bij Henk Timmermans aan huis. Het werd een genoeglijke middag en het resulteerde in de vorming van Dé Veldwerkgroep Zeddam – Vinkwijk - Vethuizen, kortweg VWG - ZVV genaamd.

De startgroep werd gevormd door Hans Roem, Jan Tervoert, Henk Timmermans en Gerhard Pas. Besloten
werd dat Henk Timmermans de leiding kreeg en Gerhard Pas het secretariaat en penningmeesterschap
op zich zou nemen.
Met een brief dd. 12 augustus werden acht Zeddammers en twee Vinkwijkers uitgenodigd, die op één na - wegens ziekte verhinderd- allemaal in het Dorpshuis aanwezig waren op 1 september 2010.
De veldwerkgroep heeft in de loop der jaren om verschillende redenen diverse mutaties gekend en wordt nu gevormd door het gezelschap op de bijgevoegde foto. Deze samenstelling dateert van 6 april 2017.
Deze veldwerkgroep heeft reeds veel wetenswaardigheden verzameld die voor de inwoners van het betreffende gebied (maar ook daarbuiten) de moeite waard zijn. Gelukkig is dat niet alleen het resultaat van eigen zoek-inspanning, maar ook van spontane aanlevering van bewoners uit haar werkveld en daarbuiten. Door de erfenis die de Heemkundekring Bergh heeft verkregen uit de nalatenschap van de heer John Thoben, is een uitgebreide sorteringstaak aangevangen met als einddoel het geheel voor te bereiden op digitalisering. Op die manier kan straks het grote publiek op een gemakkelijke manier kennis nemen van de inhoud van het archief de website. Materiaal waar de groep belangstelling voor heeft betreft zaken van uiteenlopende aard. Het kan gaan om foto’s, al dan niet met personen waarvan zoveel mogelijke informatie mag worden aangeleverd, maar ook films en geschreven artikelen die voor het nageslacht van belang kunnen zijn. Dagboeken van verschillende aard, notariële akten, vergader-notulen en familiekronieken. Zolang het een relatie heeft met het werkgebied, de voormalige gemeente Bergh.
De originele stukken worden door de werkgroep gescand, zodat die niet afgestaan hoeven te worden. In sommige gevallen kunnen oude foto’s ook worden opgeknapt -al dan niet tegen vergoeding - afhankelijk van de toestand waarin ze zich bevinden. Op deze plaats wil de groep ook verwijzen naar een eerdere publicatie in Old Ni-js nr. 90.

Veldwerkgroep Zeddam - Vinkwijk - Vethuizen (vlnr): Jan Tervoert, Gerard Kock, Gerhard Pas, de pomp, Henk Timmermans, Oswald Engelbarts en Herman Rougoor. (Maart 2015)

Tekst: Redactie Old Ni-js
Beeld: Ben Schuurman

Deel deze pagina