Veldwerkgroep 's-Heerenberg Lengel

Geplaatst op maandag 26 oktober 2015 om 22:34 — Laatst bijgewerkt op zaterdag 11 november 2023 om 11:53

De Veldwerkgroep ’s-Heerenberg/Lengel verzamelt historische informatie over de stad 's-Heerenberg. Sedert de oprichting van de Veldwerkgroep ’s-Heerenberg (begin 2016 nog zonder Lengel) zet deze groep zich op diverse manieren in om op de kennis van de geschiedenis en de bewoners van de stad ’s-Heerenberg en het aanliggende dorp Lengel vast te leggen, aan te vullen en te onderzoeken.

De eerste Veldwerkgroep ’s-Heerenberg bestond uit de volgende personen: Thiemo Kaaf, Benny Schuurman, Antoine Booms, Robert Bennink, Ton Ebbing, Ed te Pas, Jan Kroezen en Edwin Zweers. Vanaf 2016 hebben zij zich vooral bezig gehouden met de ontwikkeling van de bebouwing van de stad ’s-Heerenberg en zijn bewoners vast te leggen. Oudere ’s-Heerenbergenaren worden uitgenodigd om, aan de hand van historische kadastrale kaarten, hun herinneringen te delen. Straat voor straat is deze informatie genoteerd en deels al vastgelegd in een digitaal opslagsysteem.

Op andere momenten gingen medewerkers naar de plekken waar nog oudere ’s-Heerenbergenaren te vinden zijn, zoals bij de appartementen aan het Stadsplein of in het verzorgingshuis Gertrudis. Onder het genot van een kop koffie werden oude foto’s op groot scherm getoond, waarbij de daarop staande personen digitaal werden genummerd.

Groot succes was de tentoonstelling “Wi-j gaon naor Heitkamp” in december 2016. Gedurende een weekend werden in dit roemruchte hotel oude foto’s, ansichtkaarten, voorwerpen en landkaarten getoond.

In 2019 meldde er zich een aantal nieuwe leden aan: Erik Römer, Harry Geven, Stef en André van Gessel. De werkgroep was door het vertrek van een aantal leden sterk uitgedund en nieuwe, actieve leden waren van harte welkom. Het gebied van de veldwerkgroep was intussen ook uitgebreid met Lengel.

In datzelfde jaar werd er besloten het archief in kaart te gaan brengen. Niemand wist precies wat daarin allemaal aan materiaal zat.

Een jaar later meldde ook Frank te West zich als lid aan bij de veldwergroep. Hij woont in Zutphen, maar zijn voorvaderen woonden in ’s-Heerenberg.

Daarnaast werd er ook werk gemaakt van het digitaliseren van met name bidprentjes, kerkbladen en ander broos materiaal, dat op die manier beter bewaard blijft. Nadat het archief zover in kaart was gebracht, zijn in november 2023 de eerste stappen naar een digitaal archief op onze HKB website gezet.

In diezelfde maand organiseerde de veldwerkgroep een eerste HKB café in cultuurhuus Heitkamp. Er werd een film van de Witte Paters uit 1939 getoond en de belangstelling was enorm.

Plannen zijn er nog genoeg: het op orde houden van het archief gaat door, omdat er steeds weer nieuw materiaal bij komt, we willen de foto-bijeenkomsten weer gaan organiseren, we willen weer (meer) interviews met (oude) Berghenaren gaan houden en ook het digitaliseren van (broos) archiefmateriaal gaat verder. Kortom, werk genoeg.

Mocht u mee willen helpen? Graag! Meld u zich dan via het contactformulier aan of kom op donderdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur in ’t Raethuys even een kop koffie drinken.

"Terugblijk bij Heitkamp", Fototentoonstelling VWG 's-Heerenberg

Nieuwbericht "Terugblijk bij Heitkamp", Fototentoonstelling VWG 's-Heerenberg

's-Heerenbergt, Overzicht
Deel deze pagina