Veldwerkgroep Braamt

Geplaatst op dinsdag 27 oktober 2015 om 8:12 — Laatst bijgewerkt op zondag 10 april 2022 om 11:21

Op dit moment bestaat de Veldwerkgroep Braamt nog uit twee mensen. Irma Jansen (geboren 1950 in Braamt) woont in Doetinchem. Ze werkt twee dagdelen per week als vrijwilligster voor het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) in Doetinchem. Haar zus, Maritha Jansen (1956) woont en werkt part-time in Braamt.


Wie zin heeft zich bezig te houden met de geschiedenis van Braamt (en in de toekomst ook Wijnbergen) is
van harte welkom.

Wie zijn wij?

Het grootste deel van de week woont en werkt ze op een boerderij in Zonnemaire (Zeeland). Het streven is om de veldwerkgroep in de toekomst uit te breiden naar Wijnbergen, maar ook te zoeken naar samenwerking met andere werkgroepen en zo meer werk gedaan te krijgen.

Op de eerste plaats hebben we ons als werkgroep als doel gesteld om de leemte in de bewoningsgeschiedenis van Bergh in te vullen zoals we die aantroff en in hét geschiedenisboek van onze streek: Bergh, Heren, Land en Volk. De huizen van Wijnbergen bleken hierin niet voor te komen. We werken vanuit het Bevolkingsregister en Kadaster vanaf 1828 naar het heden. Met de Maenboeken van de Verpondinghen willen we verder terugzoeken in 18e en 17e eeuw naar de bewoning.
In het najaar van 2018 bestaat de Braamtse school 100 jaar. In dat kader willen we een bijeenkomst organiseren voor de inwoners van Braamt en mensen die in Braamt geboren zijn. Doel van de bijeenkomst: de geschiedenis bij de mensen brengen, uitwisseling van verhalen (bij oude foto’s en fi lms), laten zien dat
er een veldwerkgroep is en wát die doet en eventueel nieuwe leden werven. Voor die bijeenkomst willen we een dwarsdoorsnede van Braamt in 1918 presenteren: wie wonen er waar, hoe komen de families aan de kost, wie gaan er naar school. Elk jaar gaan er oude mensen dood en nemen hun verhaal mee in het graf.
We doen het nog niet systematisch, maar we proberen oude mensen die in Braamt gewoond hebben of nog steeds wonen, te interviewen over het Braamt van vroeger. Dit hoort ook bij de bewoningsgeschiedenis.
We weten dat Leny van Dijk-Visser een eigen archief heeft met verhalen en foto’s van mensen en huizen in Braamt. Hopelijk wordt ze nog eens lid. Tegelijk met de bewoningsgeschiedenis proberen we zoveel mogelijk de stambomen van (Braamtse) families samen te stellen. Als die stambomen een afgerond stadium bereikt hebben, zullen we ze droppen bij de werkgroep Genealogie die ze in een bestand van allemaal Berghse families integreert.

Tekst: Redactie Old Ni-js

Deel deze pagina